Víra v obor a schopnost být v něm úspěšní

20. 9. 2021

17. 9. 2021, Speciál DNES

Není mnoho odvětví, v nichž jsou české podniky na úrovni světové špičky a v nichž se dlouhodobě významně prosazují mezi dodavateli nejnáročnějších produktů v mezinárodní soutěži. Jaderná energetika je tím oborem, kde to české firmy dokázaly.

František Krček

ŠKODA JS a.s. (dále jen ŠKODA JS) se podílela a podílí na projektech v desítkách zemí. Dodávala a dodává kromě České republiky na Slovensko, Ukrajinu, do Maďarska, Německa, Francie, Švédska a mnoha dalších zemí. 

Klíčovým pro ni samozřejmě byl a zůstává domácí trh. Na všech jaderných elektrárnách v bývalém Československu i v České republice se ŠKODA JS velmi významně podílela jak při výstavbě, tak při spouštění a důležitou roli hraje i během jejich provozu. A má zkušenosti i s poslední fází životního cyklu, s vyřazováním z provozu.

 

„Mezi potenciálními dodavateli nevidím zásadní rozdíl a jsme schopni a připraveni spolupracovat se všemi.“

První jaderná elektrárna na světě se symbolickým výkonem 5 MW byla zapojena do sítě v roce 1954, první komerční jaderná elektrárna se čtyřmi bloky každý o výkonu 60 MW pak v roce 1956. Ve stejném roce vzniká v plzeňské Škodovce tým odborníků na jadernou energii a již v roce 1972 je spuštěna první československá jaderná elektrárna. Na práci svých předchůdců navazuje dnešní ŠKODA JS. Letos si tedy připomíná 65. výročí činnosti v oboru.

O historii, současnosti i budoucnosti společnosti ŠKODA JS se povídáme s jejím generálním ředitelem Františkem Krčkem.

Mohl byste stručně charakterizovat, co spojuje dnešní ŠKODA JS s průkopníky poloviny padesátých let, na co dnes navazujete a co považujete v činnosti své firmy za důležité?

Podle mě jednoznačně víra v obor a naši schopnost být v něm úspěšní.

Co vlastně nabízíte pro projekt jaderné elektrárny, v jakém rozsahu a v jaké fázi se do něj můžete zapojit?

Pořád platí, že máme co nabídnout v oblasti přípravy, projektování, výroby, koordinace výstavby a spouštění a ve finále i následnou podporu při provozu.

Stále vycházíme z toho, že v dohledné době padne rozhodnutí o výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech i o dalších blocích. Proč si myslíte, že je to potřebné?

Celý život pracuji v jaderné energetice a jsem přesvědčený, že jádro je jediná možná cesta, pokud bereme naše závazky na snižování emisí CO2 vážně. Když se podíváme na možnosti energetiky v České republice, tak jaké máme jiné možnosti? Je dnes reálné stavět někde přehrady? Moc si to neumím představit. A to nejen z hlediska odporu nevládních ekologických organizací. A větrné a solární elektrárny mají u nás klimaticky limitovaný potenciál.

Když jsem se v devadesátých letech učil o jádru, tak nám nebylo vštěpováno, že je to nejekonomičtější varianta, ale varianta nejekologičtější. Pokud chceme být soběstační v energetice a zároveň plnit klimatické cíle, bez jádra se neobejdeme. Poslední rok nám jasně ukázal, že v oblasti strategických komodit se spoléhat na okolní svět opravdu nelze.

Neobáváte se, že dochází ke zpoždění přípravy výstavby nového zdroje?  

Je samozřejmé, že stát i investor chtějí mít dostatek času a informací na takto důležité rozhodnutí. Nikdo v této diskusi nezpochybnil potřebu a reálnost výstavby pátého dukovanského bloku. To je důležité nejen pro český průmysl, ale pro celou Českou republiku.

Jsou zde tři potenciální dodavatelé, mezi nimiž se musí na základě tendru rozhodnout. Komu byste Vy jako šéf velké firmy v oboru i osobně dal přednost? Kdo myslíte, že dá nejlepší nabídku a s kým byste nejraději spolupracovali?

Nevidím mezi nimi zásadní rozdíl a jsme schopni a připraveni spolupracovat se všemi. Jsme s nimi v kontaktu, úspěšně jednáme o možnostech našeho zapojení do jejich dodavatelských řetězců.

Někteří lidé mají v podvědomí, že ŠKODA JS má zkušenosti pouze s původním ruským projektem VVER, protože společná historie je obrovská. Ale od spuštění Temelína uběhlo více než osmnáct let, během kterých jsme z pohledu ekonomických výsledků stále v černých číslech. Dodáváme i pro západní elektrárny, třeba pro francouzský projekt EPR vyrábíme již čtvrtý komplet vnitřní části reaktoru. Od devadesátých let jsme významně zaměřeni na západní trhy a realizujeme vzájemně výhodné projekty. Takže z naší strany není preference žádného dodavatele, ani se neobáváme, že bych s některým nenašli společnou řeč.

A pokud má někdo pochybnosti, zda je v silách českého průmyslu, ŠKODA JS nevyjímaje, hrát v tomto projektu významnou a důstojnou roli, rád ho k nám do Plzně pozvu a provedu ho po výrobě, seznámím ho s projekty, které jsme realizovali od spuštění Temelína.