Výměnu separátorů jsme zvládli za 40 dní

2. 9. 2020

V polovině června byly zahájeny práce v plánované odstávce 2. bloku JE Temelín, přičemž ŠKODA JS musela náročnou pilotní výměnu 2 separátorů zvládnout za harmonogramem přesně stanovených 40 dní, což se nám úspěšně podařilo splnit.

Po odřezání navazující technologie a jejího zafixování byly oba původní separátory rozděleny na dvě poloviny a následoval jejich transport ze strojovny. Jedna polovina původního separátoru (plášť včetně trubkových svazků) vážila cca 110 t. Transport probíhal za pomoci mostového jeřábu na strojovně a dále hlubinných železničních vagónů.

Po navazujícím transportu 2 nových plášťů separátorů a jejich umístění na pozici podél turbíny (každý plášť o délce 30 m a váze cca 114 t) následovalo zasouvání trubkových svazků. Tyto manipulace byly extrémně náročné na přesnost.

Těžké transporty byly ukončeny 28. 6. 2020 a následovalo připojování navazujících technologií. Poté bylo nutno zavařit cca 350 svarů světlosti od DN 10 do DN 2200. Pro strojní úpravy největšího potrubí přívodu syté páry o průměru přes 2 metry byl využit unikátní přístroj, který je speciálně vyroben pro odříznutí a zúkosování hrdla takovýchto velkých rozměrů. Všechny svary byly podrobeny 100% kontrole buď ultrazvukem, nebo rentgenem.

Harmonogram montážních činností ŠKODA JS v rámci této odstávky sestával ze 488 dílčích činností. Vlastní realizaci prováděl devadesátičlenný tým ŠKODA JS, složený z koordinátorů, techniků kontroly, svarového dozoru a 60 montážních pracovníků – zkušených potrubářů a svářečů. Paralelně pracovali pod vedením ŠKODA JS externí týmy lešenářů, izolatérů a pracovníků elektro a SKŘ (systémů kontroly a řízení).

Po vlastní fyzické výměně proběhla dne 9. 8. 2020 úspěšná těsnostní zkouška 2 nových separátorů, což potvrdilo, že ​ŠKODA JS provedla veškeré činnosti nejen přesně v rámci stanoveného časového harmonogramu, ale i v zákazníkem požadované kvalitě.

Totožná výměna dalších 2 separátorů je plánována na příští odstávku 1. bloku JE Temelín v březnu 2021, kdy budou získané zkušenosti pracovníků ŠKODA JS využity v plné míře, jelikož je nutno danou výměnu realizovat za pouhých 38 odstávkových dní.