Výstavba nového jaderného zdroje je po 21. únoru reálnější

1. 7. 2019

V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se 21. února konalo Mezinárodní energetické fórum věnované perspektivě budování nových jaderných zdrojů v Česku.

Premiér Andrej Babiš a vládní zmocněnec Jaroslav Míl zde představili uvažovaný model financování, kdy stát uzavře smlouvu s dceřinou společností ČEZ Dukovany 2, na kterou budou převedena aktiva jako potřebné pozemky a nemovitosti, nikoliv však provozované jaderné bloky.

ČEZ bude zodpovědný za tendr, smlouvy, přípravu a realizaci projektu, bezpečnost, termíny a rozpočet. Stát bude poskytovat finanční garance a nebude v žádném případě platit vícepráce a náklady související s prodloužením projektu. Zároveň si stát si vyhrazuje právo převzít řízení projektu v případě vzniku fatálních problémů.

forum v PSP

Svými zárukami za poskytnuté úvěry bude pro investora garantovat „levné peníze“, aby byl projekt efektivní. Premiér zdůraznil, že s ohledem na význam, náročnost a kontinuitu projektu na něm musí být shoda napříč politickým spektrem a celou společností. Do inovovaného vládního Stálého výboru pro jadernou energetiku, v jehož čele nyní stojí premiér, byli přizváni i zástupci opozice.

Hlavními časovými milníky harmonogramu postupu prací je uzavření první smlouvy mezi státem a společností ČEZ do konce roku 2019, prodloužení platnosti stávajícího hodnocení dopadu stavby ETE34 na životní prostředí (EIA) a schválení nové EIA pro nový zdroj Dukovany, příprava modelu financování a dohoda s Evropskou unií.

Tendr by měl být vypsán koncem roku 2020 nebo začátkem roku 2021. První etapa by měla být ukončena výběrem dodavatele a předložením návrhu vládě ke schválení v roce 2024. Na fóru, jehož se zúčastnil i generální ředitel Vladimír Poklop, vystoupili také zástupci potenciálních zahraničních dodavatelů, kteří potvrdili svůj zájem a schopnost se do projektu maximálně zapojit, stejně jako vůli zapojit do projektu české firmy.