Vyvinuli jsme Parovodíkový autokláv, unikátní zařízení pro testy materiálů v prostředí parovodíkové směsi

1. 7. 2019

Dlouhodobě spolupracujeme s výzkumnou organizací Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ), pro kterou jsme v minulých letech vyvinuli řadu unikátních zařízení pro testy materiálů ve specifických podmínkách. Jde o projekty, které vznikají na míru potřebám jejich výzkumných projektů. Náš společný nejnovější projekt - Parovodíkový autokláv- jsme CVŘ předali v závěru loňského roku. Tento systém umožňuje testovat materiálové vzorky v prostředí přehřáté vodní páry s příměsí vodíku – tzv. parovodíkové směsi.

Testovaný vzorek v autoklávové komoře

Vstupní část zařízení sestává ze zásobníku demineralizované vody, čerpadla a zdroje plynu Varigon, argonu s příměsí vodíku. Směs obou složek se přes regulační hmotnostní průtokoměr dostává do parogenerátoru, který již tvoří plynnou směs vstupující do srdce celého zařízení - autoklávové komory.

V komoře, jejíž hermetickou těsnost zajišťuje speciální kovové těsnění, se nachází vzorek testovaného materiálu, který je vystaven parovodíkové směsi a teplotě až 450° C. Takové prostředí způsobuje změny vlastností materiálů, které je následně možné testovat a dále zkoumat. Jedním ze zkoumaných vlivů je vliv tzv. vodíkové křehkosti (HIC - Hydrogen Initiated Cracks).

Kompletní testovací zařízení

Miloš Mundil

„Podílet se na unikátní tvorbě v jaderném strojírenství je jedinečná zkušenost. Věřím, že jsme na autoklávu odvedli kus dobré práce a potvrzují mi to i první reakce od zákazníka, Centra výzkumu Řež,“ říká hlavní inženýr projektu Miloš Mundil, který spolu s Tomášem Trojanem a Jaroslavem Matouškem stojí za konceptem a výrobní dokumentací nového autoklávového systému.

“Náš systém je navržen jako autonomní nadstavba standardních zařízení pro materiálové zkoušky a celý projekt jsme dokázali realizovat v úzké spolupráci s CVŘ od vývoje až po dodání za méně než 9 měsíců,” dodává. Na vývoji zařízení kromě nich spolupracovala celá řada dalších kolegů zejména z divize Inženýring a SKŘ.

Možnost praktického využití Parovodíkového autoklávu je například v rámci LOCA testů (Loss of Coolant Accident), při kterých se vyhodnocuje vliv hypotetického úniku chladiva primárního okruhu jaderné elektrárny na komponenty v jeho bezprostředním okolí.