Další v řadě úspěšných roků

4. 5. 2021

ŠKODA JS dnes zveřejnila výsledky svého hospodaření v roce 2020.  Generální ředitel společnosti František Krček k tomu uvedl:

„Již dvacet jedna let jsme v černých číslech, znovu končíme s kladným hospodářským výsledkem. To svědčí o stabilitě společnosti i o tom, že si vždy dokáže najít v perspektivním oboru jaderné energetiky nové příležitosti. Loňský rok byl i pro nás těžký, epidemie COVID-19 a s ní spojená opatření komplikovaly plnění úkolů, zejména na zahraničních trzích. Mí kolegové si s tím ale dokázali poradit. Přes hygienická omezení, která dopadla zejména na pracovníky ve výrobních provozech i na kolegy pracující na jaderných elektrárnách až po zavedení efektivního systému home office a posílení digitalizace v řadě činností.

František Krček

Dle mezinárodních účetních standardů (IFRS) dosáhla ŠKODA JS a.s. tržeb z prodeje výrobků a služeb přes 3,3 miliardy korun a zisku před zdaněním přes 122 miliónů korun. Pro budoucnost společnosti je důležité, že jsme podepsali nové zakázky na nadcházející roky za více než 3,5 miliardy korun. Spolu s dalšími českými podniky jsme připraveni na spolupráci s vítězem tendru na výstavbu pátého dukovanského bloku bez ohledu na to, kdo jím bude. Máme zkušenosti z práce na mezinárodních projektech a chceme jich využít doma. 

Menší příležitosti na domácím trhu, kde čekáme na možnost výrazného zapojení do projektu výstavby nového jaderného zdroje, jsme opět kompenzovali aktivní prací na zahraničních projektech. Vývoz zařízení a služeb přesáhl hodnotu 1,5 miliardy korun a na celkových výkonech společnosti se podílel téměř 46 %. Dodávali jsme do dvanácti zemí, největší podíl připadl opět na Slovensko, Ukrajinu a Maďarsko doplněné tentokrát o Velkou Británii. 

Rok 2020 nás donutil pracovat v těžkých vnějších podmínkách, které ovlivnily sféru našich dodavatelů, zákazníků i vnitřní život ve společnosti. Problémy a těžkosti jsme však proměnili ve výzvy, které jsme zvládli a upevnili jsme své pozice ve vztahu k našim partnerům i naši autoritu v evropské jaderné komunitě i ve světě.“ 

Výhodou společnosti ŠKODA JS zůstává, že je pevně rozkročena ve třech segmentech, tedy v inženýringu, ve výrobě a v servisu, což umožňuje nabídnout zákazníkovi komplexní služby ve všech fázích provozního cyklu jaderné elektrárny. Všechny segmenty současně významně těží ze synergických efektů společné práce na projektech uvnitř firmy.

Segment inženýringu se na tržbách společnosti podílel téměř 38 % Jednalo se zejména o projekty na zvýšení bezpečnosti na čtyřech ukrajinských elektrárnách, modernizaci systému řízení výkonu bloku na maďarské elektrárně Paks a záměnu podružných rozvaděčů na elektrárně Dukovany. Novou a zásadní referencí se stala výměna separátorů páry na druhém bloku elektrárny Temelín.

Do tohoto segmentu patří také aktivity na Slovensku. Klíčovou zakázkou byl opět projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce, kde ŠKODA JS konstantně plní všechny úkoly dle harmonogramu. Na Slovensku jsme v roce 2020 realizovali dále například projekt seismického zodolnění vybraných velkých komponent na běžících blocích JE Mochovce 12. Zvládli jsme také první část projektu transportu dvou vysoce kontaminovaných tlakových nádob reaktoru včetně jejich vnitro-reaktorových částí na odstavené slovenské elektrárně Bohunice V1.Tato reference posiluje naši pozici v nástupu do nového sektoru vyřazování jaderných elektráren.

Poskytování služeb v oblasti servisu jaderných elektráren se na výsledku podílelo téměř 29 %. ŠKODA JS je generálním dodavatelem údržby zařízení primárního okruhu všech šesti bloků obou českých jaderných elektráren. Koordinace prací a přeshraničního pohybu pracovníků mezi ČR a SR byla komplikována protiepidemickými opatřeními, avšak všechny úkoly byly splněny v termínech. Kromě standardního rozsahu prací jsme v rámci plánovaných odstávek bloků provedli další technicky náročné operace, jako jsou kontrola vnější a vnitřní části tlakové nádoby reaktoru manipulátory vyrobenými ve ŠKODA JS, opravy rozvodů napájecí vody uvnitř parogenerátorů a další.

Výrobní činnost se na výsledcích firmy podílela téměř 34 %. Byla úspěšně dokončena zakázka na výrobu celkem 160 kusů pohonů řídicích tyčí reaktoru typu PRO-M pro JE Dukovany a zahájena výroba 76 kusů pohonů typu PRO-M pro ukrajinskou elektrárnu Rovenská. Na Rovenskou JE byl také dodán a úspěšně vyzkoušen v pořadí druhý komplet vyjímatelných horních rezervních mříží pro skladování použitého jaderného paliva. Pro JE Temelín jsme dodali čtyři kontejnery pro transport a skladování použitého paliva ŠKODA 1000/19 a pro JE Dukovany tři kusy kontejnerů Castor® 440/84M. Pokračovaly práce na přípravě zahájení výroby kontejnerů ŠKODA 440/84 pro JE Dukovany. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu výroby vnitřních částí reaktoru pro dva bloky EPR ve Velké Británii (projekt Hinkley Point C).

ŠKODA JS trvale obnovuje zařízení a vybavení, na pořízení, modernizaci a opravy investičního majetku v roce 2020 vynaložila 94 milionů korun. Ke konci roku 2020 ve společnosti pracovalo 1 066 zaměstnanců.

Jan Stolár, tiskový mluvčí ŠKODA JS a.s.
jan.stolar@skoda-js.cz  +420 605 221 093