Jaderné dny 2018

1. 7. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA: ŠKODA JS a.s. Vás společně se Západočeskou univerzitou v Plzni a s CENEN (Czech Nuclear Education Network) zve na odborný seminář v rámci zahájení Jaderných dnů Budoucnost jádra a technické vzdělávání v ČR.

Rádi bychom Vás také pozvali na výstavu Jaderné dny, která proběhne v prostorách Fakulty strojní ZČU ve dnech 19.4.2018 - 23.5.2018.

Více se o celém projektu a jednotlivých doprovodných akcích dozvíte na www.jadernedny.cz