Jaderné dny v Plzni po desáté

16. 9. 2020

Úvodní konference na téma NOVÝ JADERNÝ ZDROJ PRO ČR – STAV PŘÍPRAVY V R. 2020

Nejen mladým lidem, kteří hledají perspektivní obor studia a práce, jsou určeny Jaderné dny, které již podesáté pořádají společně ŠKODA JS, Západočeská univerzita a CENEN. Opatření v boji s koronavirem způsobila, že se letošní ročník koná nikoli na jaře, ale v podzimním termínu od 23. září do 27. října. Série přednášek i výstava věnovaná jaderné energetice mají za cíl přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol.

Cílem je společně s mladými lidmi hledat odpovědi na aktuální otázky nejen jaderné energetiky, jako jsou například energetické problémy současnosti, bezpečnost jaderné energie a její vliv na ekologii a mnoho dalších. Kromě cyklu přednášek a seminářů k tomu slouží také tradiční výstava v přízemí Fakulty strojní Západočeské univerzity. Zájemci si tu budou moci prohlédnout konkrétní zařízení i modely a vizualizace různých součástí jaderných elektráren i výzkumných ústavů. Najdou zde také strojní části jaderných reaktorů, včetně modelů palivových článků, přístroje k měření radioaktivity, sami budou moci zjistit, jaká je radioaktivita běžně se vyskytujících látek, jako jsou dřevo, sklo apod. Svými exponáty se na výstavě podílí řada firem z ČR i ze zahraničí. Výstava je volně přístupná studentům i veřejnosti po celou dobu konání Jaderných dnů.

Úvodní konference, kterou Jaderné dny začínají, se letos koná pod názvem Nový jaderný zdroj pro ČR – stav přípravy v r. 2020. Určitě zaujme nejen studenty a budoucí zájemce o obor, sejdou se tu i odborníci, kteří již v jaderné energetice působí. Téma je stále aktuálnější s tím, jak se blíží další etapa přípravy budování nového jaderného zdroje, který je nezbytnou podmínkou budoucí energetické bezpečnosti a soběstačnosti. Na plenárním zasedání vystoupí zástupci investora ČEZ, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, předsedkyně Státního úřadu pro jadernu bezpečnost Dana Drábová, generální ředitel ŠKODA JS František Krček a další odborníci. V sekcích potom promluví reprezentanti potenciálních dodavatelů z Ruska, Koreje, Francie a Číny i představitelé významných českých podniků, které jsou připraveny se na projektu podílet. Samostatné odborné sekce jsou věnovány novým materiálům a technologiím pro jadernou energetiku, vyřazování jaderných elektráren, dlouhodobému skladování radioaktivního odpadu, turbínám pro jaderné elektrárny a odběru tepla pro dálkové vytápění.

Pro středoškoláky jsou vedle výstavy určeny dopolední semináře, které proběhnou od 30. září do 27. října. Mladí lidé se na nich dozvědí o historii a současném stavu jaderné energetiky, o jejím místě v energetickém mixu i o jejím spojení s ekologií. Nebudou jen pasivními posluchači, cílem je probudit jejich reakci a perspektivní zájem o studium nejen jaderných, ale obecně technických oborů. Na dopolední přednášky pro studenty středních škol vždy navazují soutěže, jejichž vítězové vyhrávají tablet. Zkušenosti předchozích ročníků ukazují, že studenti v soutěži projevují velkou snahu, a především její praktická část je vždy velmi pohltí.

„Na Západočeské univerzitě se už přes šedesát let vzdělávají špičkoví odborníci v oblasti jaderné energetiky, kteří ve své pracovní praxi zajišťují spolehlivost a bezpečnost provozu jaderných elektráren. O tom, že toto téma stále studenty přitahuje, svědčí například i to, že Jiří Závorka, student na katedře elektroenergetiky a ekologie Fakulty elektrotechnické, zpracoval návrh lepšího skladování spotřebovaného jaderného paliva, za který letos v létě získal Cenu Becquerel, udělovanou Velvyslanectvím Francie v ČR. Jsem proto rád, že Jaderné dny, které poskytují studentům i veřejnosti příležitost získat aktuální informace z tohoto oboru, se tradičně uskuteční na půdě naší univerzity,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Generální ředitel společnosti ŠKODA JS František Krček k tomu uvádí: „Energetika, a zejména ta jaderná, je obor nesmírně zajímavý a věřím, že také perspektivní.  Jsem přesvědčen, že rozhodnutím o budování nového jaderného zdroje se stane pro mladé lidi ještě zajímavější a přitažlivější. Jaderné elektrárny a jejich dodavatelé stejně jako výzkumná pracoviště budou potřebovat mladé, vysoce kvalifikované a zapálené odborníky, jimž se obor za jejich rozhodnutí odvděčí mimořádně zajímavou a pestrou nabídkou uplatnění. Ve společnosti ŠKODA JS se dlouhodobě věnujeme svým budoucím kolegům a kolegyním, oslovujeme mladé lidi již na středních školách. Spolupracujeme nejen s Fakultou strojní Západočeské univerzity a Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a nově i s VUT Brno, ale také se středními průmyslovými školami a odbornými učilišti v Plzni a v Rokycanech, odkud k nám přichází tolik žádaní odborníci v řadě oborů. Jaderné dny jsou pro nás vždy příležitostí oslovit ty, kteří se teprve rozhodují a prohloubit zájem těch, kteří hledají v jaderné energetice svou perspektivu.“

Veškeré informace o letošních Jaderných dnech najdete na webových stránkách www.jadernedny.cz.