ŠKODA JS dodá Francouzům klíčové zařízení pro britskou elektrárnu

28. 6. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA: Společnost ŠKODA JS a.s. uzavřela s francouzskou společností FRAMATOME smlouvu na výrobu a dodávku dvou sad vnitřních částí tlakové nádoby jaderného reaktoru EPR 1600 MW pro výstavbu jaderné elektrárny Hinkley Point C v hrabství Somerset, Velká Británie. Součástí dodávky jsou zejména: Koš aktivní zóny (Core Barrel), Těžký reflektor (Heavy Reflector) a Horní vnitřní části (Upper Internals), což je obdoba horního bloku na VVER 1000.

Koš aktivní zónyKoš aktivní zóny

Uzavřený kontrakt navazuje na obdobné dodávky společnosti ŠKODA JS pro francouzské partnery na projekty výstavby jaderných elektráren ve Finsku a v Číně. Na jadernou elektrárnu Olkiluoto 3 jsme v roce 2010 dodali koš aktivní zóny, těžký reflektor včetně opracování jednotlivých vykovaných kroužků (slabů) a horní vnitřní části. Pro JE Taishan 1 pak v roce 2012 tentýž rozsah, jen bez opracování jednotlivých vykovaných kroužků. V obou případech je již zařízení součástí reaktorů, provozovatel jaderné elektrárny Olkiluoto 3 společnost TVO v květnu oznámila, že došlo k úspěšnému dokončení horkých provozní testů nového reaktoru typu EPR. Po květnovém zavezení paliva do aktivní zóny reaktoru bloku Taishan 1 byla zahájena fáze fyzikálního spouštění reaktoru. Komerční provoz by tak mohla čínská elektrárna zahájit již koncem letošního roku.

„ŠKODA JS v minulém roce realizovala 68 % tržeb v exportu, čímž potvrzuje svoji pozici významného hráče v dodávkách pro jadernou energetiku,“ konstatoval předseda představenstva a generální ředitel ŠKODA JS Vladimír Poklop. „S francouzskými partnery dlouhodobě spolupracujeme a jsme hrdí na to, že jsme své postavení v jejich dodavatelském řetězci znovu obhájili. Naší hlavní konkurenční výhodou je vysoká kvalita, zkušenost, inovativnost a kvalifikace lidí. Jsme připraveni nasadit své kapacity, znalosti a dovednosti získané na zahraničních projektech i při výstavbě nových jaderných zdrojů v České republice.“

Základní parametry dodávaného zařízení jsou následující:

Koš aktivní zóny váží cca 80 tun, jde o svařovanou a opracovanou konstrukci z nerezové oceli pro umístění aktivní zóny reaktoru a usměrnění a zrovnoměrnění distribuce chladiva do aktivní zóny.

Těžký reflektor váží cca 100 tun, jde o zařízení z nerezové oceli, složené z opracovaných kroužků s chladicími otvory. Těžký reflektor slouží jako odražeč neutronů.

Horní vnitřní části váží 80 tun, tvoří je svařovaná konstrukce s vodícími trubkami, vedoucí vložené tyče pohonů pro řízení výkonu reaktoru.

Pro technologii EPR 1600 MW dodala ŠKODA JS v uplynulých letech také Opěrný kroužek tlakové nádoby, Manipulátor Vnitřních částí pro bezpečnou manipulaci s vnitřními částmi reaktoru při provozních prohlídkách vnitřku nádoby a Vyvážecí stroj kontejnerů s použitým palivem.