ŠKODA JS je úspěšná i v Maďarsku

23. 9. 2021

Plzeňská ŠKODA JS a.s., dodavatel zařízení a řešení pro jaderné elektrárny, je kromě údržby obou českých jaderných elektráren dlouhodobě orientována i na vývoz svých výrobků a služeb. Na tržbách společnosti se za loňský rok export podílel téměř 50 % a dosáhl hodnoty 1,5 miliardy korun. „Mezi trojici našich nejdůležitějších zahraničních trhů patří vedle Slovenska a Ukrajiny také Maďarsko,“ uvádí generální ředitel společnosti František Krček. „Všechny čtyři reaktory stávající jaderné elektrárny (JE) Paks 1 byly vyrobeny v plzeňské škodovce a ŠKODA JS se od té doby významným dílem zapojuje i do jejich údržby a modernizace. Nové příležitosti přináší projekt Paks 2.“

To, že ŠKODA JS považuje maďarský trh za zajímavý a perspektivní, dokazuje i skutečnost, že zde již několik let aktivně působí jediné zahraniční obchodní zastoupení společnosti, které vyhledává příležitosti nejen v jaderné energetice. Ve středu 22. září slavnostně zahájilo za účasti zástupců partnerů a velvyslanectví ČR v Maďarsku činnost v nových prostorách.

V roce 2019 dokončila ŠKODA JS spolu s další českou firmou ZAT kompletní výměnu systému kontroly a řízení všech čtyř bloků JE Paks1, kdy byl původní analogový systém z osmdesátých let minulého století nahrazen moderním digitálním. Hodnota této zakázky se pohybovala kolem 1 miliardy korun.

V letošním roce ŠKODA JS uzavřela s maďarskou společností MVM ERBE rámcový kontrakt v rámci projektu výstavby nových bloků.   ŠKODA JS bude zajišťovat podporu při posuzování dokumentace projektu JE Paks 2. ŠKODA JS, bude vykonávat odborné inženýrské činnosti a posouzení projektu především primárního okruhu a transportně technologické části projektu VVER 1200. Vedou se další jednání o spektru a rozsahu zapojení ŠKODA JS do projektu výstavby nových bloků v Maďarsku.

Podpis této rámcové smlouvy je pro společnost ŠKODA JS významným krokem pro aktivní účast na přípravě a realizaci výstavby JE Paks 2. „ŠKODA JS se tak stává členem mezinárodního týmu významných evropských i maďarských firem jako je například Framatome, GE Alsthom, GANZ-EEM, AFRY Erőterva a další, které se podílejí na přípravě a realizaci projektu výstavby nového zdroje Paks 2,“ zdůrazňuje F. Krček.

ŠKODA JS letos vyhrála také veřejnou soutěž na provedení provozních prohlídek tlakové nádoby reaktoru na blocích 2, 3 a 4 elektrárny Paks 1. Využívá se při tom modulárního kontrolního systému vyvinutého a vyrobeného ve společnosti ŠKODA JS. Ten je již pravidelně používán při kontrole tlakových nádob reaktorů na obou českých jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Počátkem letošního roku 2021 ŠKODA JS vyhrála veřejnou soutěž na výrobu a dodávku zařízení KNI.  Kanály KNI jsou určeny ke kontrole rozložení hustoty toku neutronů po výšce a poloměru aktivní zóny cestou neustálé přeměny neutronového záření na elektrický proud.  

ŠKODA JS oceňuje maďarský energetický trh jako perspektivní a bude pokračovat v upevňování svých pozic a v hledání nových příležitostí ke spolupráci s maďarskými i mezinárodními firmami, které na něm působí.