ŠKODA JS podepsala memorandum o porozumění s CNPEC

15. 10. 2019

ŠKODA JS a.s. dnes podepsala Memorandum o porozumění (Memorandum of Understanding, dále MOU) o spolupráci v jaderné oblasti se společností China Nuclear Power Engineering Company (CNPEC), která je dceřinou společností China General Nuclear Power Corporation (CGN). CGN deklarovala úmysl účastnit se výstavby nových jaderných kapacit v České republice a její inženýrská odnož CNPEC má v úmyslu vejít v kontakt s českým řetězcem dodavatelů v jaderné energetice s cílem posunout přípravu projektu vpřed.

ŠKODA JS opakovaně zdůraznila svůj zájem i připravenost podílet se na výstavbě nových jaderných zdrojů v ČR. Kvalifikuje ji k tomu její více než šedesátileté kontinuální působení v oboru i současné zapojení do projektů doma i v zahraničí. Pokud jde o tuzemské jaderné kapacity, podílela se ŠKODA JS na jejich budování a v současné době zajišťuje jejich servis, údržbu i modernizaci. Zapojení do mezinárodní dělby práce a schopnost adaptovat se na nové podmínky dokumentuje skutečnost, že na vývoz, který směřoval do 14 zemí, připadlo v loňském roce 68 % dosažených tržeb. Společnost je v kontaktu s potenciálními uchazeči o výstavbu nových kapacit v ČR, dnes podepsané MOU je zatím prvním dokumentem, který specifikuje obsah těchto jednání.

CNPEC v něm vyjadřuje svůj zájem stát se z pověření CNG generálním dodavatelem nových jaderných kapacit v ČR a zajistit realizaci projektu ve všech oblastech. ŠKODA JS nabízí dodávky a služby pro jaderný ostrov, polární jeřáb, zavážecí stroj, technickou podporu lokalizaci projektu na podmínky české legislativy, systém kontroly a řízení reaktoru, projekt management a koordinaci výstavby.

V dokumentu se uvádí, že jeho cílem je vytvoření rámce spolupráce mezi zúčastněnými stranami a její zjednodušení s tím, že nemá exkluzivní charakter. Kromě vzájemné podpory v procesu přípravy výstavby nových kapacit v ČR upravuje i postup v případě, že CGN zvítězí v soutěži. CGN již dříve v dopise adresovaném potenciálním českým dodavatelům uvedla, že počítá s jejich podílem ne menším než 65 %.

ŠKODA JS může být přizvána CNPEC k účasti na přípravě nabídky a výstavbě jaderných zdrojů v dalších evropských zemích v rozsahu dle dohody smluvních stran, ŠKODA JS bude také vítána v nabídkách dodávek zařízení pro nově budované zdroje v Číně.

Miloš Mostecký, obchodní ředitel ŠKODA JS ve svém projevu v rámci ceremoniálu uvedl: "Dnes jsme podepsali MOU, které je výsledkem naší společné práce při hledání příležitostí pro budoucí spolupráci nejen v České republice, ale i v zahraničí. Čínská lidová republika je jednou z vedoucích zemí z pohledu instalované kapacity jaderných bloků a je absolutním lídrem v dynamice vývoje a výstavby nových jaderných elektráren. Jsme potěšeni, že jsme se zúčastnili jednoho z těchto projektů jako dodavatel na jadernou elektrárnu Tianwan.

Doufáme v budoucí širší spolupráci, o jejímž potenciálu jsme přesvědčeni. ŠKODA JS přináší do tohoto partnerství více než šedesátiletou zkušenost v inženýringu, výrobě a servisu jaderných zařízení, znalosti technologií a trendů, stejně tak jako schopnost řídit projekty v podmínkách nejen evropské legislativy.

Věřím, že MOU je prvním krokem na dlouhé společné cestě."


ŠKODA JS a.s., člen skupiny OMZ, je jednou z předních inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren v mezinárodním měřítku. Společnost Škoda byla založena roku 1859, historie dnešní ŠKODA JS začíná v roce 1956. Za dobu své existence firma dodávala inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA, Rakousku, Belgii, ČLR a v dalších zemích. ŠKODA JS a.s. vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. V současnosti se na tržbách společnosti ze dvou třetin podílí divize inženýring, zbytek zajišťují divize výroba a divize servis.
China General Nuclear Power Corporation (CGN) je státem vlastněná energetická korporace. China Nuclear Power Engineering Co., Ltd. (CNPEC) je jedním ze základních členů skupiny CGN a první společností v Číně zabývající se managementem inženýrské výstavby v jaderné energetice. CNPEC měla k prosinci 2018 registrovaný základní kapitál 1,286 biliónu RMB a 6000 zaměstnanců.  CNPEC vytvořila obchodní strukturu zaměřující se na jadernou energetiku, čisté konvenční zdroje energie a plánuje postupnou expanzi do dalších oblastí, např. do servisních prohlídek, vyřazování z provozu a nejaderný inženýring. Od roku 2010 CNPEC postavila a úspěšně uvedla do provozu 20 bloků jaderných elektráren a v současné době je zodpovědná za výstavbu 4 jaderných bloků s instalovaným výkonem 4.6 GW.