Změna ve vedení společnosti ŠKODA JS

1. 7. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA: Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ŠKODA JS a.s. byl k 1. 4. 2018 jmenován Ing. Vladimír Poklop, dosavadní člen představenstva a ředitel divize Inženýring.

Vladimír Poklop

Ing. Vladimír Poklop (55), absolvoval Vysokou školu strojní a technologickou v Plzni. Svoji kariéru zahájil ve společnosti ZES (nyní ŠKODA JS) v roce 1985, kde se podílel na uvádění do provozu JE Mochovce. V letech 1989 – 2014 pracoval v různých vedoucích funkcích ve společnostech ŠKODA PRAHA a ŠKODA PRAHA Invest například při výstavbě jaderných bloků v Temelíně, řídil přípravu a zahájení realizace výstavby paroplynového zdroje 880 MWe v Počeradech, pracoval na projektu zvýšení výkonu jaderných bloků v elektrárně Dukovany. V roce 2014 se stal jednatelem a ředitelem úseku realizace nově vzniklé společnosti ČEZ Engineering. Od roku 2016 byl ředitelem divize inženýring a členem představenstva společnosti ŠKODA JS.

Vladimír Poklop prohlásil, že chce navázat na úspěšné minulé období společnosti ŠKODA JS, která patří k lídrům českého průmyslu. „Naším strategickým záměrem je rozvíjet primárně i nadále oblast jaderné energetiky. Kromě aktivit v na tuzemském trhu chceme úspěšně dokončit stávající velké projekty na Slovensku a v Maďarsku a pokračovat tam v práci na nových projektech. Chceme dále rozšířit náš kontejnerový program a chceme získat na trhu důstojné místo v oblastech technologických dodávek, inženýringu i EPC projektů i na dalších trzích,“ shrnuje generální ředitel Vladimír Poklop.

Dozorčí rada společnosti ŠKODA JS a.s. vysoce ocenila práci bývalého generálního ředitele a předsedy představenstva Ing. Josefa Perlíka. Pod jeho vedením vykázala ŠKODA JS stabilní růst klíčových ukazatelů a podíl exportu na tržbách se v tomto období výrazně zvýšil.