Reference

ŠKODA JS působí v oboru jaderné energetiky již od roku 1956. Stavíme na třech základních pilířích, kterými jsou inženýring, výroba a servis. Za více než šedesátiletou historii máme na kontě celou řadu projektů ze všech tří oblastí. Stále rozvíjíme naše schopnosti a hledáme nové příležitosti. Naším současným největším projektem, na kterém se podílíme, je “Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce” na Slovensku.

Významné projekty

Ukázky naší práce na dlouhodobých projektech, výrobních a servisních zakázkách.

Systém CMIS.CE

 • Konfigurace a tvorba tzv. chytrých dat
 • Správa, validace a předávání dat mezi subdodavateli, vyšším dodavatelem a zákazníkem
 • Nástroj vyvinula ŠKODA JS společně s firmou Hexagon
Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

 • JE Dukovany, JE Temelín
 • JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce, Slovensko
 • JE Paks, Maďarsko
 • Ukrajinské JE
Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktorů
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Přípravky a manipulátory
Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 1000 - ŠKODA 1000/19
 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 440 - ŠKODA 440/89- Kontejner VPVR
 • Speciální kontejnery
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Zařízení pro vyjmutí a likvidaci čidel
Provozní prohlídky

Provozní prohlídky

 • Prohlídky tlakové nádoby reaktoru
 • Kontrola svarů hlavního cirkulačního potrubí
 • Prohlídky teplosměnných trubek parogenerátoru
 • Prohlídky teplosměnných trubek výměníků a chladičů
 • Kontrola LPG zásobníků metodou akustické emise
Údržba logických celků

Údržba logických celků

 • Generální partner kompletní oprav a údržby od roku 2008
 • JE Dukovany a JE Temelín
Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

 • Dodávky zařízení a komponent - vložené tyče pro pohony řídicích tyčí a zařízení obsluhy reaktorů, komponenty palivových souborů
Oprava heterogenního svaru

Oprava heterogenního svaru

 • Generální dodavatel unikátní opravy
 • Příprava, zkoušky, výpočty, realizace
 • JE Dukovany a JE Temelín
Loading...