Decommissioning - vyřazování jaderných elektráren z provozu

Decommissioning - vyřazování jaderných elektráren z provozu

Projekt vyzvednutí parogenerátorů na JE Bohunice V1

Významnou zakázkou společnosti ŠKODA JS v oblasti vyřazování jaderných bloků z provozu bylo vyzvednutí a transport dvanácti parogenerátorů (PG) z prostoru obou boxů PG na slovenské jaderné elektrárně Bohunice V1 (2x VVER-440/V-230).

V přípravné fázi ŠKODA JS navrhla technické řešení a zpracovala kompletní projektovou a výpočtovou dokumentaci, návrh přípravků a dokumentaci postupu demontáže jednotlivých parogenerátorů. To vše bylo odsouhlaseno s objednatelem a následně i s koncovým zadavatelem celé akce – společností JAVYS.

V další fázi projektu se technici ŠKODA JS soustředili na zpracování dokumentace a na výrobu či objednání potřebných přípravků pro realizaci vlastní akce. Konkrétně se jednalo o přepravní dráhu včetně kolejových vozíků pro přepravu parogenerátorů, každý o váze 145 tun a délce téměř 12 metrů.

V listopadu 2018 začala vlastní demontáž parogenerátorů na prvním bloku. Bylo odpojeno veškeré potrubí, navazující na vlastní těleso parogenerátoru, zavařeny záslepky na tělese PG, demontovány tlumiče GERB a vlastní stolice PG, dále byl PG spuštěn na podlahu boxu PG.

Následně byly parogenerátory pomocí jeřábu vyzdviženy na reaktorový sál a převezeny do koridoru. Zde byly PG naloženy na samohybný speciální podvalník a převezeny do strojovny.

V červenci 2019 byla celá akce zdárně zakončena vyzvednutím posledních dvou PG. Na zakázce se potvrdila funkčnost zvolené technologie a vysoká odbornost techniků ŠKODA JS.

Transport tlakových nádob a vnitřních částí reaktoru na JE Bohunice V1

Na předchozí transport PG navázal projekt demontáže tlakových nádob obou reaktorů (TNR) včetně vnitřních částí (VČR). Akce zahrnovala návrh vyvezení vnitřních částí reaktoru, následně uvolnění, vyzdvižení a transport tlakové nádoby na pracoviště fragmentace. Součástí dodávky ŠKODA JS byl také návrh a výroba montážních přípravků  (mj. traverza o nosnosti 250 tun pro samotný transport vysoce kontaminovaných komponent z obou odstavených bloků elektrárny Bohunice V1.

ŠKODA JS byla schválena konečným zákazníkem, protože jako jedna z mála společností v Evropě disponuje odborníky a potřebným know-how, které dovolují úspěšně řešit takto jedinečné technické výzvy.

V únoru 2020 byla společností ŠKODA JS úspěšně realizována etapa technické přípravy, tvorby programů včetně návrhu a výroby traverzy. Následně proběhly v režii ŠKODA JS kombinované transporty vnitřních částí reaktoru z 1. a následně i 2. bloku JE V1 – koše aktivní zóny, nosného pláště a bloku ochranných trub. Transport se uskutečnil ve stínicím válci. Za pomoci speciální platformy byly komponenty uloženy v nově vybudovaném bazénu mokrého řezání na reaktorovém sále. Následoval transport nádoby z betonové šachty reaktoru 1. bloku do bazénu mokrého řezání. Veškeré operace byly zopakovány o rok později při transportu stejných komponent reaktoru 2. bloku.