Decommissioning - vyřazování JE

Decommissioning - vyřazování JE

Projekt vyzvednutí parogenerátorů na JE Bohunice V1

První významnou zakázkou společnosti ŠKODA JS v oblasti vyřazování jaderných bloků z provozu bylo vyzvednutí dvanácti parogenerátorů (PG) z prostoru obou boxů PG na jaderné elektrárně Bohunice V1.

V přípravné fázi ŠKODA JS navrhla technické řešení a zpracovala kompletní projektovou a výpočtovou dokumentaci, návrh přípravků a dokumentaci postupu demontáže jednotlivých parogenerátorů. To vše bylo odsouhlaseno s objednatelem a následně i s koncovým zadavatelem celé akce – společností JAVYS.

V další fázi projektu se technici ŠKODA JS soustředili na zpracování dokumentace a na výrobu či objednání potřebných přípravků pro realizaci vlastní akce. Konkrétně se jednalo o přepravní dráhu včetně kolejových vozíků pro přepravu parogenerátorů, každý o váze 145 tun a délce téměř 12 metrů.

V listopadu 2018 začala vlastní demontáž parogenerátorů na prvním bloku JE Bohunice V1. Bylo odpojeno veškeré potrubí, navazující na vlastní těleso parogenerátoru, zavařeny záslepky na tělese PG, demontovány tlumiče GERB a vlastní stolice PG, dále byl PG spuštěn na podlahu boxu PG.

Následně byly parogenerátory pomocí jeřábu transportovány na reaktorový sál, převezeny přes reaktorový sál do koridoru, kde byly složeny na podlahu. V koridoru byly PG rovným tahem naloženy na samohybný speciální podvalník a převezeny do strojovny.

V červenci 2019 byla celá akce zdárně zakončena vyzvednutím posledních dvou PG. Na zakázce se potvrdila funkčnost zvolené technologie a vysoká odbornost techniků ŠKODA JS.

Transport tlakových nádob a vnitřních častí reaktoru na JE Bohunice V1

Na předchozí transport PG navázal projekt demontáže tlakových nádob obou reaktorů (TNR) včetně vnitřních částí (VČR). Akce zahrnovala návrh vyvezení vnitřních částí reaktoru, následně uvolnění, vyzdvižení a transport tlakové nádoby na pracoviště fragmentace. Součástí dodávky ŠKODA JS byl také návrh a výroba montážních přípravků  (mj. traverza o nosnosti 250 tun pro samotný transport vysoce kontaminovaných komponent z obou odstavených blokůé elektrárny Bohunice V1.

ŠKODA JS byla vybrána společností Westinghouse a schválena konečným zákazníkem JAVYS, protože jako jedna z mála společnosti v Evropě disponuje odborníky a know-how, které dovolují úspěšně řešit takto jedinečné technické výzvy.

V únoru 2020 byla společností ŠKODA JS úspěšně realizována etapa technické přípravy, tvorby programů včetně návrhu a výroby traverzy. Následně proběhly v režii ŠKODA JS kombinované transporty vnitřních částí reaktoru z 1. a následně i 2. bloku – koše aktivní zóny, nosného pláště a bloku ochranných trub. Transporty se uskutečnily ve stínicím válci a za pomoci speciální platformy byly uloženy v nově vybudovaném bazénu mokrého řezání na reaktorovém sále. Následoval naprosto unikátní transport nádoby z betonové šachty reaktoru 1. bloku do bazénu mokrého řezáníVeškeré operace byly zopakovány o rok později při transportu stejných komponent reaktoru 2. bloku.