Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Partnerství od roku 1982

Jsme partnerem a dodavatelem jaderné elektrárny Dukovany již od jejích počátků. Při výstavbě elektrárny v letech 1982-1987 ŠKODA JS fungovala jako finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství. Kromě celé řady dalších zásadních komponent jsme vyrobili a dodali čtyři tlakové nádoby reaktoru typu VVER 440 a také zařízení pro obsluhu reaktorů či pro transport a skladování použitého paliva.

Kontinuálně zajišťujeme pravidelné provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru, hlavního cirkulačního potrubí, teplosměnných trubek parogenerátorů, výměníků a chladičů. Od roku 2008 jsme zároveň generální partnerem údržby primárního okruhu – provádíme kompletní opravy a údržbu logického celku Reaktorovna.

Máme na kontě světově unikátní projekt záměny řídicích a kontrolních systémů

Modernizace SKŘ na JE Dukovany

V letech 2002-2018 jsme provedli kompletní modernizaci systémů kontroly a řízení na všech blocích JE Dukovany, a to bez dlouhodobého odstavení a přerušení provozu jaderných bloků. Výměna probíhala v rámci plánovaných odstávek na výměnu paliv, přičemž samotný způsob instalace, strategie zkoušek a zprovoznění nového systému byly zcela unikátní. Obdobný způsob záměny tak významné části řídicího a kontrolního systému jaderné elektrárny do dnešní doby nepoužil nikdo jiný ve světě.

Unikátní byla také oprava heterogenního svarového spoje na horké větvi hlavního cirkulačního potrubí, kterou jsme realizovali v roce 2012. Byli jsme komplexním dodavatelem činností přípravy, odzkoušení, výpočtů, odstranění vadného spoje, realizace nového svaru a závěrečných NDT kontrol. Další opravy v obdobném rozsahu jsme provedli také v letech 2013 a 2016.

Na JE Dukovany jsme zvládli zabezpečit opravu reaktoru po jeho přelití v roce 2020 včetně zajištění expertních posudků, přípravu a výrobu přípravků pro kontroly přírubových spojů HRK. Dále se nám daří plán oprav heterogenních svarových spojů rozvodu napájecí vody, která je velmi komplikovaná vzhledem k prostorovému uspořádání a radiační zátěže. Od roku 2022 jsme započali opravu rozváděcích kol hlavních cirkulačních čerpadel za pomoci robotizovaného pracoviště. V roce 2021 jsme zvládli ve spolupráci s firmou Framatome unikátní projekt čištění sekundární strany PG26. Po vyhodnocení zákazníkem budeme v tomto unikátním projektu pokračovat i na ostatních parogenerátorech. Nyní se připravujeme na další velmi náročný projekt – výměnu tzv. košilky nátrubku HRK na rektoru prvního dukovanského bloku. Jakožto silný partner jsme do roku 2022 začali zajišťovat vlastními silami i kontroly na pohonech RRCS, které až doposud byly zajišťovány výhradně subdodavatelsky. Pod taktovkou ŠKODA JS realizujeme řadu dalších neméně významných technických a investičních akcí menšího i většího rozsahu.

Náš aktuální projekt: Rekonstrukce podružných rozvaděčů na JE Dukovany

V roce 2017 jsme na JE Dukovany zahájili rozsáhlý a náročný modernizační projekt, jehož cílem je zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu při snížení provozních nákladů.

Projekt je rozdělen na 22 dílčích celků a zahrnuje výrobu a instalaci velkého množství polí rozvaděčů, veškeré projekční a realizační práce – demontáž stávajících zařízení, dodávku a montáž nových rozvaděčů, jejich zkoušky a uvedení do provozu formou dodávky “na klíč”. Současně provádíme všechny nutně vyvolané úpravy na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Proto je zásadním předpokladem pro úspěšné zvládnutí projektu přesné dodržení harmonogramu.

Historie naší spolupráce

Jak šel čas spolupráce s JE Dukovany

Tlaková nádoba reaktoru VVER 440 pro JE Dukovany

1982-1987 výstavba JE Dukovany:
ŠKODA JS je finálním dodavatelem primárního okruhu a palivového hospodářství

Kompaktní skladovací mříže pro použité palivo na JE Dukovany

1993-1994 dodali jsme 12 sekcí kompaktních mříží pro použité jaderné palivo

Kontejner Castor(R horní index v kroužku) 440/84

1995-2017 vyrobili a dodali jsme 99 transportních a skladovacích kontejnerů pro použité jaderné palivo v licenci podle designu společnosti GNS

Modernizace SKŘ na JE Dukovany

2002-2018 provedli jsme kompletní a světově unikátní modernizaci systému kontroly a řízení za plného běhu elektrárny

Údržba logického celku Reaktorovna

2008 ŠKODA JS, a. s. a ČEZ, a. s. uzavřely dlouhodobou smlouvu na provádění údržby logického celku Reaktorovna

Utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru VVER 440 na JE Dukovany

2008 dodali jsme utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru, který nahradil dva stávající

Oprava heterogenního svaru

2012provedli jsme první unikátní opravu heterogenního svarového spoje na horké větvi hlavního cirkulačního potrubí

Pohon řídících tyčí PRO-M

2016-2017dodali jsme 106 kusů repasovaných pohonů řídicích tyčí

Kontejner ŠKODA 440/84

2016zvítězili jsme v tendru na dodávku 33 kontejnerů vlastního designu pro použité jaderné palivo v letech 2021-2035

Rekonstrukce podružných rozvaděčů

2017-2022probíhá projekt Rekonstrukce podružných rozvaděčů formou dodávky “na klíč”

Zajímavá čísla

4 vyrobené a dodané reaktory typu VVER 440
18 modernizovaných systémů kontroly a řízení během 17 let (v letech 2001-2018)
340 vyrobených pohonů regulační orgánů PRO
14 let opravujeme a udržujeme logický celek Reaktorovna (od roku 2008)