3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

Dostavba Mochovců je aktuálně naším největším projektem

Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce je aktuálně naším největším inženýringovým, investičním projektem. Vyrobili a dodali jsmeoba kompletní reaktory typu VVER-440. V současné době jsme dodavatelem nejen důležitých provozních systémů elektrárny – technologie primárního okruhu, transportně-technologické části, ale i spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části systému kontroly a řízení a dílen údržby. Zakázka má pro nás velký přínos i z hlediska udržování a rozvíjení cenných zkušeností při zvládání velkých investičních projektů.

Jsme jedním z pěti hlavních dodavatelů, kontrakt na dodávku klíčových systémů primárního okruhu a palivového hospodářství jsme se Slovenskými elektrárnami podepsali v roce 2009. V následujících letech přibyly dodatky ke smlouvě, které oficiálně potvrdily prodloužení celého projektu a navýšily objem prováděných montážních prací i rozsah poskytovaných služeb ze strany ŠKODA JS.

Práce na primárním okruhu 3. bloku JE Mochovce

Na 3. bloku byly dokončeny fáze projekčních prací, dodávek, montáže i neaktivního spouštění. Úspěšné absolvování etapových programů studené a horké hydrozkoušky potvrdilo vysokou kvalitu zajišťovaných montážních prací. Poté následoval etapový program tzv. rozšířené revize, který byl zakončen zavezením paliva Zavezení paliva do reaktoru 3. bloku proběhlo v r. 2022, čímž byla zároveň zahájena fáze fyzikálního a energetického spouštění. Po úspěšném zkušebním 144hodinovém chodu budou práce na 3. bloku zcela ukončeny a blok bude předán zákazníkovi milníkem předběžného převzetí (PAC).

Dokumentace skutečného stavu zařízení elektrárny

Na 4. bloku pokračují činnosti směřující k dokončení montážních prací a k zahájení stavebních zkoušek. Čekají nás investorem dlouho odkládané proplachy potrubních systémů, na které naváže demontáž provizorií pro proplachy, montáž na projektový stav a ukončení stavebních zkoušek. Následně začne sekvence neaktivních testů a etapových programů stejně jako tomu bylo u 3. bloku.

ŠKODA JS v průběhu celé výstavby poskytuje investoru specialisty v klíčových disciplínách jako inženýring, plánování, licenční podpora, stavebně-montážní práce nebo spouštění.

Historie naší spolupráce

Jak šel čas spolupráce na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Podpis kontraktu na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochove, za ŠKODA JS podepisuje tehdejší generální ředitel Miroslav Fiala (vlevo)

2009 ŠKODA JS a Slovenské elektrárně podepsali kontrakt na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce

Instalace tlakové nádoby reaktoru na 3. bloku JE Mochovce

2010 na 3. bloku proběhla instalace tlakové nádoby reaktoru vyrobené ve ŠKODA JS

 

Kontejner KSV 440 na svědečné vzorky oceli tlakové nádoby

2011 vyvinuli a dodali jsme speciální kontejner vlastního designu KSV 440 na svědečné vzorky oceli tlakové nádoby pro 3. a 4. blok

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440

2013 vyvinuli a dodali jsme zařízení vlastního designu pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440

2013 ŠKODA JS a Slovenské elektrárně podepsali dodatek ke smlouvě o prodloužení projektu, navýšení objemu prací a služeb

Dokončení kontrolních montáží vnitřních částí reaktoru

2017 Dokončili jsme kontrolní montáže vnitřních částí reaktoru na 4. bloku.

bezpečnostní zkoušky

2018 Na 3. bloku proběhly studené hydrozkoušky a začal program horkých hydrozkoušek.

Na 4. bloku pokračují montážní práce vedoucí ke stavebním zkouškám

Transport horního bloku

2019-2020 Proběhl program horké hydrozkoušky a program tzv. rozšířené revize na 3. bloku

Zajímavá čísla

2 tlakové nádoby reaktoru
135 vyrobených a dodaných pohonů regulačních orgánů, z toho 45 ks v letech 1985-1988 a 90 ks v roce 2014
130 vyrobených a dodaných vložených tyčí (1985-2015)
2 utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru (1990,2013)