3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

Dostavba Mochovců je aktuálně naším největším projektem

Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce je aktuálně naším největším inženýringovým, investičním projektem. Vyrobili a dodali jsme obě tlakové nádoby reaktoru typu VVER 440. V současné době jsme dodavatelem nejen důležitých provozních systémů elektrárny - technologie primárního okruhu, transportně-technologické části, ale i spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části systému kontroly a řízení a dílen údržby. Zakázka má pro nás velký přínos i z hlediska udržování a rozvíjení cenných zkušeností při zvládání velkých investičních projektů.

Jsme jedním z pěti hlavních dodavatelů, kontrakt na dodávku klíčových systémů primárního okruhu a palivového hospodářství jsme se Slovenskými elektrárnami podepsali v roce 2009. V roce 2013 přibyl dodatek ke smlouvě, který oficiálně potvrdil prodloužení celého projektu a navýšil objem prováděných montážních prací i rozsah poskytovaných služeb ze strany ŠKODA JS. V roce 2018 byly na 3. bloku dokončeny fáze projekčních prací, dodávek a montáže.

Práce na primárním okruhu 3. bloku JE Mochovce

Úspěšně jsme splnili připravenost zařízení v naší zodpovědnosti k zahájení fáze neaktivního spouštění. Jmenovitě k zahájení první etapy studené hydrozkoušky primárního okruhu, jejíž následné úspěšné absolvování potvrdilo vysokou kvalitu námi zajišťovaných montážních prací.

Následně jsme zahájili další etapové programy neaktivního spouštění vedoucí k zavezení paliva. V závěru roku 2018 byl zahájen program horké hydrozkoušky, který probíhá při teplotách a tlacích blížících se podmínkám běžného provozu. I tyto zkoušky proběhly úspěšně. V současnosti nás čeká program tzv. rozšířené revize, zavezení paliva, fyzikální a energetické spouštění, 144hodinový chod a milník předběžného převzetí, kterým budou práce na 3. bloku ukončeny a blok předáme zákazníkovi.

Aktuální kroky v projektu

Dokumentace skutečného stavu zařízení elektrárny

Na 4. bloku v roce 2018 pokračovaly činnosti směřující k dokončení montážních prací a k zahájení stavebních zkoušek. Letos nás čekají proplachy potrubních systémů, na které naváže ukončení stavebních zkoušek. Následně začne sekvence neaktivních testů.

ŠKODA JS také v průběhu celé stavby poskytuje investoru specialisty v klíčových disciplínách jako inženýring, plánování, licenční podpora, stavebně-montážní práce nebo spouštění. V současné době je plánováno spuštění 3. bloku na začátku roku 2020 a 4. bloku o rok později, tedy v roce 2021.

Historie naší spolupráce

Jak šel čas spolupráce na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Podpis kontraktu na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochove, za ŠKODA JS podepisuje tehdejší generální ředitel Miroslav Fiala (vlevo)

2009 ŠKODA JS a Slovenské elektrárně podepsali kontrakt na dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce

Instalace tlakové nádoby reaktoru na 3. bloku JE Mochovce

2010 na 3. bloku proběhla instalace tlakové nádoby reaktoru vyrobené ve ŠKODA JS

Kontejner KSV 440 na svědečné vzorky oceli tlakové nádoby

2011 vyvinuli a dodali jsme speciální kontejner vlastního designu KSV 440 na svědečné vzorky oceli tlakové nádoby pro 3. a 4. blok

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440

2013 vyvinuli a dodali jsme zařízení vlastního designu pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440

2013 ŠKODA JS a Slovenské elektrárně podepsali dodatek ke smlouvě o prodloužení projektu, navýšení objemu prací a služeb

Dokončení kontrolních montáží vnitřních částí reaktoru

2017 Dokončili jsme kontrolní montáže vnitřních částí reaktoru na 4. bloku.

bezpečnostní zkoušky

2018 Na 3. bloku proběhly studené hydrozkoušky a začal program horkých hydrozkoušek.

Na 4. bloku pokračují montážní práce vedoucí ke stavebním zkouškám

Zajímavá čísla

2 tlakové nádoby reaktoru
135 vyrobených a dodaných pohonů regulačních orgánů, z toho 45 ks v letech 1985-1988 a 90 ks v roce 2014)
130 vyrobených a dodaných vložených tyčí (1985-2015)
2 utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru (1990,2013)
Loading...