Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

Záporožská, Chmelnická, Rovenská, Jižněukrajinská JE

V druhé polovině 90. let jsme se stali jedním z dodavatelů komponent pro početné bloky jaderných elektráren na Ukrajině. Za posledních více než 20 let jsme na jednotlivé bloky dodali téměř 900 lineárních krokových pohonů řídicích tyčí a přes 30 sekcí kompaktních skladovacích mříží pro mokré skladování použitého jaderného paliva v bazénu.

Záporožská JE

V roce 2016 jsme zahájili práce na projektu modernizace části zařízení systému kontroly a řízení – jde o unifikovaný komplex technických prostředků pro Záporožskou jadernou elektrárnu. Součástí dodávky je softwarový a hardwarový systém ke zpracování vstupních a výstupních signálů a jejich předání do ostatních řídicích systémů bloku JE a softwarový a hardwarový automatický řídicí systém k regulaci pohonů reaktoru VVER 1000. Projekt byl dokončen v roce 2019, uvedení do provozu v roce 2021.

Od roku 2017 ŠKODA JS postupně realizuje dodávky zařízení k zamezení úniku taveniny aktivní zóny ze šachty reaktoru vně hermetické obálky (zjednodušeně nazýváno zaslepení kanálů ionizačních komor) pro vybrané bloky Záporožské, Chmelnické, Rovenské i Jižněukrajinské JE. Součástí dodávky je nejen výroba zařízení, ale i šéfmontáž a zaškolení obsluhy. Přímým zákazníkem je společnost NAEK Energoatom, vlastník ukrajinských elektráren. Projekt je součástí komplexního programu zvyšování úrovně bezpečnosti energetických bloků jaderných elektráren.

Od roku 2017 se zabýváme dalším zajímavým a důležitým projektem, jehož cílem je taktéž zvýšení bezpečnosti ukrajinských elektráren – a to havarijní snížení tlaku v kontejnmentu. V případě nadprojektové události by byl tlak v kontejnmentu řízeně upouštěn přes vícestupňový filtrační systém, tak aby nedošlo k úniku radionuklidů do okolí. Projekt je součástí post-fukušimských opatření a jeho realizací se eliminuje riziko přetlakování kontejnmentu, a tím i jeho poškození. Tento projekt, jehož hlavním subdodavatelem pro ŠKODA JS je FRAMATOME, představuje sérii dodávek zařízení včetně montáže. Projekt zahrnoval celkem 11 bloků ukrajinských jaderných elektráren a poslední dodávka proběhla v roce 2020.

Na začátku roku 2020 proběhla úspěšná přejímka a zkoušky speciálního transportéru pro převoz použitého paliva na Záporožské elektrárně na Ukrajině. Transportér jsme dodali v závěru roku 2019 dlouholetému zákazníkovi – společnosti NAEK „Energoatom“. Uvedený transportér bude sloužit na Záporožské jaderné elektrárně pro přepravu speciálního kontejneru, který je také vyvíjen našimi konstruktéry. Další funkcí bude přeprava betonových kontejnerů v areálu skladu použitého paliva.

Pro dva bloky Rovenské jaderné elektrárny jsme v letech 2019-2020 dodali vyjímatelné horní rezervní mříže pro skladování použitého jaderného paliva. Na 3., 4. a 5. bloku Záporožské jaderné elektrárny byla realizována dodávka modernizovaného zavážecího stroje. Projekt zahrnuje dodávku a instalaci nového řídicího systému včetně pracovní a televizní tyče zavážecích strojů na 3., 4. a 5. bloku Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině.

Černobylská JE

vagon kontejner pro transport paliva typu RBMK z JE Černobyl

V roce 2016 jsme v černobylské jaderné elektrárně dokončili montáž vagon kontejneru pro transport paliva typu RBMK z elektrárny do meziskladu, nacházejícího se v 30 km vzdálené zóně. Dodávka kontejneru vlastního designu ŠKODA JS obsahovala projekt, výrobu, dodávku, montáž a certifikaci. Kontejner o délce 12 m je určený pro transport 9 speciálních kazet s použitým palivem.

Historie naší spolupráce

kompaktní skladovací mříže

1994 první dodávka kompaktních skladovacích mříží – 5 sekcí pro 679 skladovaných palivových souborů pro Rovenskou JE

kompaktní skladovací mříže

1995první dodávka kompaktních skladovacích mříží – 1 sekce pro 127 palivových souborů pro Záporožskou JE

kompaktní skladovací mříže

1996dodávka kompaktních skladovacích mříží – 5 sekcí pro 679 palivových souborů pro Chmelnickou JE

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1996dodali jsme první sadu lineárních krokových pohonů řídicích tyčí určených pro ukrajinský trh (konkrétně 58 ks pro Jižněukrajinskou JE, 1. blok) – typ LKP/M2

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1997-2001první dodávka pohonů pro Rovenskou JE – 4. blok – typ LKP/M2

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1999-2001první dodávka pohonů pro Záporožskou JE – 3. blok – typ LKP/M2

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2004první dodávka pohonů pro Chmelnickou JE – 2. blok – typ LKP/M2

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2012dodávka první sady (70 ks) modernizovaných pohonů – typ LKP/M3 pro Chmelnickou JE

komponenty palivových souborů VVER 1000

2008-2017dodávka více než 1500 komponent palivových souborů (hlavic a patic) přes našeho přímého zákazníka společnost Westinghouse (pro Jižněukrajinskou a Záporožskou JE)

vagon kontejner pro JE Černobyl

2016dodávka vagon kontejneru (kontejner vlastního designu) pro Černobylskou JE

Záporožská JE, Ukrajina

od 2016práce na projektu modernizace části zařízení systému kontroly a řízení, tzv. unifikovaný komplex technických prostředků pro Záporožskou jadernou elektrárnu

havarijní snížení tlaku v kontejnmentu

od 2017práce na projektech havarijního snížení tlaku v kontejnmentu a zaslepení kanálů ionizačních komor. Celkem dodáno na 11 bloků ukrajinských JE.

Transportér pro přepravu speciálních kontejnerů

2019dodávka speciálního transportéru pro převoz kontejneru na použité palivo a překládacího kontejneru na Záporožské elektrárně

Zajímavá čísla

1500 komponent palivových souborů pro Jižněukrajinskou a Záporožskou JE (2008-2017)
37sekcí kompaktních skladovacích mříží pro 6293 skladovaných palivových souborů (1994-2020)
883 lineárních krokových pohonů řídicích tyčí (1996-2016) na celkem 13 bloků jaderných elektráren na Ukrajině