Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

Záporožská, Chmelnická, Rovenská, Jižněukrajinská JE

Ve druhé polovině 90. let jsme se stali jedním z dodavatelů komponent pro početné bloky jaderných elektráren na Ukrajině. Za posledních 30 let jsme na jednotlivé bloky dodali více než 900 pohonů řídicích tyčí a přes 30 sekcí kompaktních skladovacích mříží pro mokré skladování použitého jaderného paliva v bazénu.

Záporožská JE

V roce 2016 jsme zahájili práce na projektu modernizace části zařízení systému kontroly a řízení – jde o unifikovaný komplex technických prostředků pro Záporožskou jadernou elektrárnu. Součástí dodávky je softwarový a hardwarový systém ke zpracování vstupních a výstupních signálů a jejich předání do ostatních řídicích systémů bloku JE a softwarový a hardwarový automatický řídicí systém k regulaci pohonů reaktoru VVER 1000. Projekt byl dokončen v roce 2019, uvedení do provozu v roce 2021.

V rozmezí let 2016 – 2019 ŠKODA JS postupně zrealizovala dodávky zařízení k zamezení úniku taveniny aktivní zóny ze šachty reaktoru vně hermetické obálky v případě těžké havárie (LOCA). Zařízení, které konkrétně zamezí úniku taveniny přes kanály ionizačních komor, bylo dodáno na všech 11 provozovaných bloků VVER-1000 na Ukrajině. Dodávky obsahovaly nejen samotné zařízení, zabraňující  úniku taveniny (záslepky s obsahem žáruvzdorné keramiky), ale také speciální přípravky pro montáž záslepek do kanálů ionizačních komor a rovněž šéfmontáž a zaškolení obsluhy. Přímým zákazníkem je společnost NAEK Energoatom, vlastník ukrajinských elektráren. Projekt byl součástí komplexního programu zvyšování úrovně bezpečnosti energetických bloků jaderných elektráren.

Od roku 2017 se zabýváme dalším zajímavým a důležitým projektem, jehož cílem je taktéž zvýšení bezpečnosti ukrajinských elektráren – a to havarijní snížení tlaku v kontejnmentu. V případě nadprojektové události by byl tlak v kontejnmentu řízeně upouštěn přes vícestupňový filtrační systém, tak aby nedošlo k úniku radionuklidů do okolí. Projekt je součástí post-fukušimských opatření a jeho realizací se eliminuje riziko přetlakování kontejnmentu, a tím i jeho poškození. Tento projekt, jehož hlavním subdodavatelem pro ŠKODA JS je FRAMATOME, představuje sérii dodávek zařízení včetně montáže. Projekt zahrnoval celkem 11 bloků ukrajinských jaderných elektráren a poslední dodávka proběhla v roce 2020.

Na začátku roku 2020 proběhla úspěšná přejímka a zkoušky speciálního pásového transportéru pro převoz betonových kontejnerů s vyhořelým palivem na Záporožské elektrárně na Ukrajině. Transportér jsme dodali v závěru roku 2019 dlouholetému zákazníkovi – společnosti NAEK „Energoatom“. Uvedený transportér slouží v areálu Záporožské jaderné elektrárny k přepravě betonových kontejnerů mezi výrobními bloky a skladem použitého paliva.Pro dva bloky Rovenské jaderné elektrárny jsme v letech 2019-2020 dodali vyjímatelné horní rezervní mříže pro skladování použitého jaderného paliva. Na 3., 4. a 5. bloku Záporožské jaderné elektrárny byla realizována dodávka modernizovaného zavážecího stroje. Projekt zahrnuje dodávku a instalaci nového řídicího systému včetně pracovní a televizní tyče zavážecích strojů na 3., 4. a 5. bloku Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině.

V roce 2016 jsme realizovali dodávku zařízení, určeného pro modifikaci těsnění hlavní dělící roviny hlavních cirkulačních čerpadel HCČ 195M na blocích VVER-1000. Účelem modifikace byla záměna původního kovového těsnění za speciální hřebínkové těsnění s expandovaným grafitem. Důvodem modifikace byly úniky chladiva, způsobené poškozením těsnících ploch HCČ po dlouholetém provozu s tvrdým kovovým těsněním. Nově dodané grafitové těsnění lépe eliminuje vady těsnících ploch a z důvodu menších utahovacích momentů prodlouží životnost HCČ. Součástí dodávky bylo nejen těsnění, ale především speciální obráběcí stroje na opravy těsnících ploch, hydraulické utahováky matic a další nezbytné přídavky a měřidla. Jednalo se nejen o dodávku samotného zařízení, ale také o předání know-how na modifikaci, včetně pilotní šéfmontáže při první realizaci a zaškolení obsluhy.  S dodaným zařízením nyní pracovníci NAEK postupně modifikují všechna čerpadla HCČ ukrajinských bloků VVER-1000.

Černobylská JE

V roce 2016 jsme v černobylské jaderné elektrárně dokončili montáž vagon kontejneru pro transport paliva typu RBMK z elektrárny do meziskladu, nacházejícího se v 30 km vzdálené zóně. Dodávka kontejneru vlastního designu ŠKODA JS obsahovala projekt, výrobu, dodávku, montáž a certifikaci. Kontejner o délce 12 m je určený pro transport 9 speciálních kazet s použitým palivem.

Historie naší spolupráce

kompaktní skladovací mříže

1994 první dodávka kompaktních skladovacích mříží – 5 sekcí pro 679 skladovaných palivových souborů pro Rovenskou JE

kompaktní skladovací mříže

1995první dodávka kompaktních skladovacích mříží – 1 sekce pro 127 palivových souborů pro Záporožskou JE

kompaktní skladovací mříže

1996dodávka kompaktních skladovacích mříží – 5 sekcí pro 679 palivových souborů pro Chmelnickou JE

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1996dodali jsme první sadu lineárních krokových pohonů řídicích tyčí typu LKP/M2, určených pro ukrajinský trh (58 ks pro Jižněukrajinskou JE, 1. blok)

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1997-2001první dodávka pohonů typu LKP/M2 pro Rovenskou JE, 4. blok

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1999-2001první dodávka pohonů typu LKP/M2 pro Záporožskou JE,  3. blok

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2004první dodávka pohonů typu LKP/M2 pro Chmelnickou JE,  2. blok

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2012dodávka první sady (70 ks) modernizovaných pohonů – typu LKP/M3 pro Chmelnickou JE

komponenty palivových souborů VVER 1000

2008-2017dodávka více než 1500 komponent palivových souborů (hlavic a patic) našemu přímému zákazníkovi Westinghouse pro Jižněukrajinskou a Záporožskou JE

vagon kontejner pro JE Černobyl

2016dodávka vagon-kontejneru (vlastní design) pro Černobylskou JE

Záporožská JE, Ukrajina

od 2016práce na projektu modernizace části zařízení systému kontroly a řízení, tzv. unifikovaný komplex technických prostředků pro Záporožskou JE

havarijní snížení tlaku v kontejnmentu

od 2017práce na projektech havarijního snížení tlaku v kontejnmentu a zaslepení kanálů ionizačních komor. Celkem dodáno na 11 ukrajinských bloků.

Transportér pro přepravu speciálních kontejnerů

2019dodávka překládacího kontejneru a speciálního transportéru pro převoz kontejneru na použité palivo na Záporožskou JE

Zajímavá čísla

1500 komponent palivových souborů pro Jižněukrajinskou a Záporožskou JE (2008-2017)
37sekcí kompaktních skladovacích mříží pro 6293 skladovaných palivových souborů (1994-2020)
883 lineárních krokových pohonů řídicích tyčí na celkem 13 bloků jaderných elektráren na Ukrajině