Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Jednou z klíčových aktivit společnosti ŠKODA JS je výroba zařízení pro hospodaření s použitým jaderným palivem.

Pro transport a suché skladování použitého jaderného paliva jsou určeny kontejnery. Ve společnosti ŠKODA JS vyrábíme jak kontejnery vlastního designu, tak jsme také vyráběli kontejnery ve spolupráci s firmou GNS mbH Essen. První kontejner jsme vyrobili už v roce 1993.

Kontejnery dle designu společnosti GNS a kontejnery vyráběné v licenci

Kontejner CASTOR®440/84 M vyráběný v licenci společnosti GNS

Dle designu německé společnosti GNS jsme v průběhu let vyráběli několik typů kontejnerů určených pro různé lokality. Kontejner CASTOR®1000/19 s tělesem z tvárné litiny pro českou jadernou elektrárnu Temelín, kontejner CONSTOR®RBMK 1500 – železobetonový kontejner určený pro jadernou elektrárnu Ignalina v Litvě, kontejner CASTOR®HAW 20/28 CG na vysokoaktivní jaderný odpad pro německé a švýcarské provozovatele a kontejner CONSTOR®440/84 – železobetonový kontejner včetně vnitřního koše vlastního designu ŠKODA JS pro elektrárnu Kozloduj v Bulharsku.
V licenci společnosti GNS jsme vyrobili kontejnery typu CASTOR®440/84 M s tělesem z tvárné litiny pro českou jadernou elektrárnu Dukovany. Jejich součástí je vnitřní koš vlastního designu ŠKODA JS.

Kontejnery vlastního designu

Kontejner VPVR-M

Od r. 1998 průběžně vyrábíme a dodáváme také kontejnery vlastního designu ŠKODA JS. Zaměřovali jsme se zejména na kontejnery určené pro speciální účely, např. pro palivo z výzkumných reaktorů, převoz zářičů, svědečných vzorků, pro transport medicínských zářičů apod. Takových kontejnerů jsme vyrobili celkem 15 pro české a slovenské jaderné bloky, a rovněž pro české, německé a švýcarské instituce. Významným projektem byl návrh, výroba a dodávka vagon kontejneru pro Černobylskou JE, který slouží k transportu použitých palivových souborů z reaktorů typu RBMK 1000.

kontejner ŠKODA 1000/19

V roce 2018 jsme dodali na JE Temelín první kontejner ŠKODA 1000/19 na použité palivo. Kontejner byl kompletně vyvinut a vyroben ve ŠKODA JS. Je určen pro transport a dlouhodobé skladování použitého jaderného paliva typu VVER 1000. Vnitřní koš má kapacitu 19 palivových souborů. Kontejner váží 119 tun a je přes 5 m vysoký. Celkově bude na JE Temelín do roku 2035 dodáno 58 ks tohoto zařízení.

V roce 2021 jsme dodali první kontejner vlastního designu ŠKODA 440/84 na JE Dukovany. Kontejner byl kompletně vyvinut a vyroben ve ŠKODA JS. Je určen pro transport a dlouhodobé skladování použitého jaderného paliva typu VVER 440. Vnitřní koš má kapacitu 84 palivových kazet. Do roku 2048 bude na JE Dukovany dodáno celkem 91 ks tohoto zařízení.

Historie naší spolupráce

kontejner K1xIRTM

1993 dodávka prvního kontejneru K1xIRTM vlastního designu pro palivo z výzkumného reaktoru (ÚJV Řež)

kontejner KSV 440

1998dodávka kontejneru KSV 440 vlastního designu pro svědečné vzorky oceli tlakové nádoby (JE Mochovce)

ilustrační obrázek koše kontejneru

2000kontejner typu A pro čerstvé palivo (JE Temelín)

kontejner PETA

20062 ks kontejneru PETA vlastního designu pro transport zářičů pro lékařské účely (Gamma Service Radeberg, Německo)

kontejner VPVR/M

200616 ks transportních kontejnerů VPVR/M vlastního designu pro palivo z výzkumných reaktorů (ÚJV Řež)

kontejner VTUK

2006kontejner VTUK pro transport paliva typu RBMK (JE Ignalina, Litva)

2008
kontejner TC1 – jednoúčelový transportní kontejner pro ozářený terčík naplněný eutektikem olova a vizmutu (projekt MEGAPIE, mezisklad Zwilag, Švýcarsko)

kontejner CASTOR 440/84

1995-2005
výroba 60 kontejnerů CASTOR 440/84 pro zákazníka GNS (JE Dukovany)

kontejner CASTOR 440/84

1997-2002
výroba 21 kontejnerů CASTOR 440/84 pro zákazníka GNS (EWN Greifswald, Německo)

kontejner CASTOR 440/84 M

2006-2017výroba 39 kontejnerů CASTOR 440/84M pro zákazníka GNS (JE Dukovany)

kontejner CASTOR 1000/19

2014-2015
výroba 8 kontejnerů CASTOR 1000/19 pro zákazníka GNS (JE Temelín)

kontejner CASTOR HAW 20/28

2000-2005
výroba 42 kontejnerů CASTOR HAW 20/28 CG pro zákazníka GNS

kontejnery CONSTOR 440/84

2009-2010výroba 34 kontejnerů CONSTOR 440/84 pro zákazníka GNS (JE Kozloduj, Bulharsko)

kontejner CONSTOR RBMK 1500

1999-2010výroba 98 kontejnerů CONSTOR RBMK 1500 pro zákazníka GNS (JE Ignalina, Litva)

kontejner CONSTOR RBMK 1500 M2

2011-2018
výroba 41 kontejnerů CONSTOR RBMK 1500 M2 pro zákazníka GNS (JE Ignalina, Litva)

hist_14

2011dodávka kontejneru KSV 440 vlastního designu pro svědečné vzorky oceli tlakové nádoby (JE Mochovce 3,4, Slovensko)

vagon kontejner pro JE Černobyl

2016vagon kontejner vlastního designu (Černobylská JE, Ukrajina)

kontejner 300 TERA

2017kontejner 300 TERA pro přepravu ozářených vzorků (konečný zákazník ÚJV Řež)

kontejner ŠKODA 1000/19

2018první kontejner typu ŠKODA 1000/19 vlastního designu

Kontejner ŠKODA 440-84

2021první kontejner ŠKODA 440/84 vlastního designu

Zajímavá čísla

500vyrobených kontejnerů různých typů a pro různé účely (od r. 1993)

14kontejnerů (z celkového počtu) pro speciální účely vyrobených dle vlastního designu
58kontejnerů ŠKODA 1000/19 vlastního designu dodáme na JE Temelín do roku 2035
91kontejnerů ŠKODA 440/84 vlastního designu dodáme na JE Dukovany do roku 2048