Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Jednou z klíčových aktivit společnosti ŠKODA JS je výroba zařízení pro hospodaření s použitým jaderným palivem.

Pro transport a suché skladování použitého jaderného paliva jsou určeny kontejnery. Ve společnosti ŠKODA JS vyrábíme jak kontejnery vlastního designu, tak jsme také vyráběli kontejnery ve spolupráci s firmou GNS mbH Essen. První kontejner jsme vyrobili už v roce 1993.

Kontejnery dle designu společnosti GNS a kontejnery vyráběné v licenci

Kontejner CASTOR®440/84 M vyráběný v licenci společnosti GNS

Dle designu německé společnosti GNS jsme v průběhu let vyráběli několik typů kontejnerů určených pro různé lokality. Kontejner CASTOR®1000/19 s tělesem z tvárné litiny pro českou jadernou elektrárnu, kontejner CONSTOR®RBMK 1500 – železobetonový kontejner určený pro jadernou elektrárnu v Litvě, kontejner CASTOR®HAW 20/28 CG na vysokoaktivní jaderný odpad pro německé a švýcarské provozovatele a kontejner CONSTOR®440/84 – železobetonový kontejner včetně vnitřního koše vlastního designu ŠKODA JS pro elektrárnu v Bulharsku.
V licenci společnosti GNS jsme vyrobili kontejnery typu CASTOR®440/84 M s tělesem z tvárné litiny pro českou jadernou elektrárnu, jejichž součástí je také vnitřní koš vlastního designu ŠKODA JS.

Kontejnery vlastního designu

Kontejner VPVR-M

Od r. 1998 průběžně vyrábíme a dodáváme také kontejnery vlastního designu ŠKODA JS. Zaměřovali jsme se zejména na kontejnery určené pro speciální účely, např. pro palivo z výzkumných reaktorů, převoz zářičů, svědečných vzorků, pro transport medicínských zářičů apod. Takových kontejnerů jsme během 20 let navrhli celkem 15 a to ať už pro české a slovenské jaderné bloky, tak pro české, německé a švýcarské společnosti, výzkumné reaktory. Jedním z posledních projektů byl návrh, výroba a dodávka vagon kontejneru pro Černobylskou JE, který slouží k transportu 9 ks použitých palivových souborů z reaktoru RBMK.

kontejner ŠKODA 1000/19

Na konci roku 2018 jsme dodali první kontejner ŠKODA 1000/19 vlastního designu na použité palivo na JE Temelín. Kontejner jsme ve ŠKODA JS kompletně vyvinuli a vyrobili. Je určený pro transport a dlouhodobé skladování použitého jaderného paliva VVER 1000. Vnitřní koš má kapacitu 19 palivových souborů. Kontejner váží 119 tun a je přes 5 m vysoký. Celkově dodáme na JE Temelín 58 ks do roku 2035.

V roce 2021 jsme také dodali první kontejner vlastního designu ŠKODA 440/84 pro JE Dukovany. Kontejner jsme ve ŠKODA JS kompletně vyvinuli a vyrobili. Je určený pro transport a dlouhodobé skladování použitého jaderného paliva VVER 440. Vnitřní koš má kapacitu 84 palivových souborů. Do roku 2048 dodáme na JE Dukovany celkem 91 ks.

Historie naší spolupráce

kontejner K1xIRTM

1993 dodávka prvního kontejneru K1xIRTM vlastního designu pro palivo z výzkumného reaktoru pro ÚJV Řež

kontejner KSV 440

1998dodávka kontejneru KSV 440 vlastního designu pro svědečné vzorky oceli tlakové nádoby pro JE Mochovce

ilustrační obrázek koše kontejneru

2000kontejner typu A pro čerstvé palivo pro JE Temelín

kontejner PETA

20062 ks kontejneru PETA vlastního designu pro transport zářičů pro lékařské účely určené pro Gamma Service Radeberg, Německo

kontejner VPVR/M

200616 ks kontejnerů VPVR/M vlastního designu pro ÚJV Řež pro palivo z výzkumných reaktorů

kontejner VTUK

2006kontejner VTUK pro litevskou JE Ignalina

2008
Kontejner TC1 – jednoúčelový transportní kontejner pro ozářený terčík naplněný eutektikem olova a vizmutu (projekt MEGAPIE) – uložen v meziskladu Zwilag, Švýcarsko

kontejner CASTOR 440/84

1995-2005
výroba 60 kontejnerů CASTOR 440/84 pro zákazníka GNS určené pro JE Dukovany

kontejner CASTOR 440/84

1997-2002
výroba 21 kontejnerů CASTOR 440/84 pro zákazníka GNS určené pro EWN Greifswald, Německo

kontejner CASTOR 440/84 M

2006-2017výroba 39 kontejnerů CASTOR 440/84M pro zákazníka GNS a ČEZ určené pro JE Dukovany

kontejner CASTOR 1000/19

2014-2015
výroba 8 kontejnerů CASTOR 1000/19 pro JE Temelín

kontejner CASTOR HAW 20/28

2000-2005
výroba 42 kontejnerů CASTOR HAW 20/28 CG pro zákazníka GNS

kontejnery CONSTOR 440/84

2009-2010výroba 34 kontejnerů CONSTOR 440/84 pro zákazníka GNS určené pro JE Kozloduj, Bulharsko

kontejner CONSTOR RBMK 1500

1999-2010výroba 98 kontejnerů CONSTOR RBMK 1500 pro zákazníka GNS určené pro JE Ignalina, Litva

kontejner CONSTOR RBMK 1500 M2

2011-2018
výroba 41 kontejnerů CONSTOR RBMK 1500 M2 pro zákazníka GNS určené pro JE Ignalina, Litva

hist_14

2011dodávka kontejneru KSV 440 vlastního designu pro svědečné vzorky oceli tlakové nádoby pro JE Mochovce 3,4

vagon kontejner pro JE Černobyl

2016vagon kontejner vlastního designu pro Černobylskou JE, Ukrajina

kontejner 300 TERA

2017kontejner 300 TERA pro ÚJP Zbraslav (konečný zákazník ÚJV Řež) pro přepravu ozářených vzorků

kontejner ŠKODA 1000/19

2018první dodaný kontejner ŠKODA 1000/19 vlastního designu ŠKODA JS

Kontejner ŠKODA 440-84

2021první dodaný kontejner ŠKODA 440/84 vlastního designu ŠKODA JS

Zajímavá čísla

468vyrobených kontejnerů různých typů a pro různé účely (od r. 1993)

31kontejnerů pro speciální účely vyrobených dle vlastního designu
58kontejnerů ŠKODA 1000/19 vlastního designu dodáme na JE Temelín do roku 2035
91kontejnerů ŠKODA 440/84 vlastního designu dodáme na JE Dukovany v letech 2021-2048