Projekty modernizace nebo záměny systému řízení (I&C)

Projekty modernizace nebo záměny systému řízení (I&C)

Modernizace a rekonstrukce zařízení umožňuje provozovatelům jaderných bloků trvalý, spolehlivý a komerčně efektivní provoz.

Záměna systémů kontroly a řízení JE Dukovany

Záměna systému kontroly a řízení JE Dukovany

Nejvýznamnější zakázkou ŠKODA JS a.s. v této oblasti byl zatím zcela jistě projekt záměny systémů kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany (SKŘ), jehož cílem bylo prodloužit plánovanou životnost elektrárny do roku 2025 a udržet i nadále její bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz.

Projekt byl rozdělen do dvou etap, kdy první etapa probíhala v letech 2002-2009 a předmětem díla byla výměna a doplnění systémů kontroly a řízení, které mají podstatný vliv na jadernou bezpečnost. Rozsah obnovy zahrnoval úplnou náhradu původních analogových systémů moderními digitálními systémy, doplnění nového kompletního pohavarijního monitorovacího systému, náhradu snímačů a kabeláže souvisejících s nahrazovanými systémy, úpravu blokové a nouzové dozorny a celkové propojení modernizovaných systému se stávajícími zařízeními elektrárny. Druhá etapa zahrnovala výměnu řídicích systémů primárního okruhu, turbíny a sekundárního okruhu včetně dodávky nadřazeného diagnostického a informačního systému (realizace v letech 2007 – 2017).

Způsob instalace, strategie zkoušek a zprovoznění nového systému byly zcela unikátní, protože obdobný způsob záměny tak významné části řídicího a kontrolního systému jaderné elektrárny nebyl do té doby na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě použit. Vlastní realizace záměny systému kontroly a řízení probíhala postupně na všech čtyřech blocích VVER 440 během plánovaných odstávek na výměnu paliva, tedy bez dlouhodobého přerušení provozu bloků. Ve druhé etapě byly dílčí modernizované části zařízení uváděny do ostrého provozu v každé odstávce.

Realizací projektu byla v roce 2017 dokončena kompletní modernizace zařízení SKŘ na všech výrobních blocích jaderné elektrárny Dukovany.

Za velký úspěch považujeme fakt, že navzdory náročnosti projektu a jedinečnosti celé modernizační koncepce proběhla celá akce v plánovaném rozpočtu a v souladu s plánovaným harmonogramem, což v současném prostředí není u velkých projektů v energetice běžný jev. Zpětný pohled potvrzuje, že ŠKODA JS v roli generálního dodavatele obstála, stejně tak jako její hlavní subdodavatelé, kteří se na akci postupně podíleli – AREVA (dnes Framatome), Rolls-Royce, ZAT a.s. a I&C Energo a.s.

Záměna systému kontroly a řízení JE Paks

Velín JE Paks

V roce 2015 jsme zvítězili v tendru na záměnu systému kontroly a řízení na všech blocích JE Paks. Jedná se o zajímavou a rozsáhlou modernizační akci “na klíč”. Dosavadní systémy řízení výkonu reaktoru, řízení regulačních tyčí reaktoru a vypínačů od původního ruského dodavatele nahrazuje ŠKODA JS moderním digitálním zařízením. ŠKODA JS plní roli generálního dodavatele, tvůrce koncepce Basic a Detail Designu. Uplatňujeme zde také své schopnosti efektivně řídit projekty v mezinárodním prostředí, kdy v jednom dodavatelském modelu jsou integrovány dodávky od české společnosti ZAT a.s. i činnosti poskytované maďarskými společnostmi.

V roce 2018 proběhla modernizace na třetím bloku elektrárny, kdy bylo v červnu úspěšně uvedeno do provozu nové nainstalované zařízení. Ve zkušebním provozu se na zprovozněných blocích potvrdila spolehlivost a bezpečnost našeho zařízení. Dokončení tohoto projektu je plánováno na rok 2020.

Modernizace systému na JE Temelín

V roce 2012 jsme po vítězství ve veřejné soutěži podepsali kontrakt na projekt Obnovy SKŘ Neblokových souborů obou bloků JE Temelín. Projekt byl rozdělen na čtyři části a úspěšně byl dokončen v roce 2015.

Modernizace systému kontroly a řízení na Arménské JE

Modernizace systémů kontroly a řízení na Arménské JE

V roce 2017 jsme uzavřeli smlouvu se společností Rusatom Servis na modernizaci systémů kontroly a řízení, resp. na záměnu systémů řízení regulačních tyčí reaktoru (RRCS) a části systému havarijních ochran včetně odpínačů napájení pohonů regulačních tyčí na Arménské jaderné elektrárně.

Po splnění etapy tvorby a předání projektové dokumentace, ukončení výroby zařízení a po úspěšném průběhu zkoušek zařízení ve výrobě byla v roce 2020 provedena instalace a úspěšné uvedení do provozu na JE Metsamor.

V roce 2021 bude ještě provedena dodávka stendu pro testování pohonů regulačních kazet reaktoru.

V tomto projektu ŠKODA JS prokazuje schopnost řídit projekty SKŘ i v prostředí mimo území a legislativu EU.

Unifikovaný komplex technických prostředků

V roce 2019 jsme dokončili práce na projektu modernizace části zařízení systému kontroly a řízení, tzv. unifikovaný komplex technických prostředků pro Záporožskou jadernou elektrárnu. Součástí dodávky je softwarový a hardwarový systém ke zpracování vstupních a výstupních signálů a jejich předání do ostatních řídicích systémů bloku JE a softwarový a hardwarový automatický řídicí systém k regulaci akčních členů reaktoru VVER 1000.

Historie naší spolupráce

JE Dukovany

2002-2017záměna systému kontroly a řízení na všech čtyřech blocích JE Dukovany

JE Temelín

2012-2015Obnova SKŘ Neblokových souborů obou bloků JE Temelín

JE Paks

2015-2020záměna systému kontroly a řízení na všech čtyřech blocích JE Paks, Maďarsko

Záporožská JE

2016-2019modernizace části zařízení systému kontroly a řízení na Záporožské JE

Arménská JE

2017-2020modernizace systémů kontroly a řízení na Arménské JE

Zajímavá čísla

20 let v projektech modernizace systémů kontroly a řízení (2002-2022)
17 modernizovaných bloků jaderných elektráren