Provozní prohlídky

Provozní prohlídky

Provozní prohlídky se provádí během pravidelných odstávek jednotlivých bloků jaderných elektráren. Odstávka je plánované odstavení jaderného bloku, během něhož je prováděna výměna paliva a ze strany dodavatelů periodická kontrola zařízení podle požadavků technické dokumentace. Je předem podrobně připravena, její harmonogram je odsouhlasen všemi účastníky.

Manipulátor MKS

ŠKODA JS má již čtyřicetileté zkušenosti s předprovozními a provozními kontrolami. Periodicky provádíme kontroly tlakové nádoby reaktoru z vnitřní a vnější strany, svorníků hlavní příruby reaktoru, svarů na hlavním cirkulačním potrubí a dalších důležitých komponent primárního okruhu. Dosud jsme uskutečnili více než 100 předprovozních a provozních kontrol tlakových nádob reaktoru na jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Ukrajině, Německu a Arménii.

Kontroly byly zahájeny už v roce 1978, ale až od roku 1982 jsou prováděny dálkově a automatizovaně. Dálková automatizovaná kontrola tlakové nádoby reaktoru zahrnuje ultrazvukové zkoušení, zkoušení vířivými proudy a vizuální prohlídku z vnitřního i vnějšího povrchu. V době kontroly z vnitřního povrchu je nádoba reaktoru zaplněna vodou, proto jsou všechny sondy, kamery a moduly manipulátoru, obsahující motory a snímače polohy, vodotěsné.

Kontrola tlakové nádoby reaktoru z vnitřní strany manipulátorem MKS

Modulární kontrolní systém (MKS)

V roce 2015 jsme poprvé do praxe uvedli nový systém MKS pro kontroly těles tlakových nádob reaktoru typu VVER 440, VVER 1000, MIR.1200, AP 1000 z vnitřního povrchu. Jedná se o polohovací zařízení, které slouží k manipulaci s jednotlivými moduly pro provádění kontrolních operací uvnitř nádoby reaktoru.

MKS jsme vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS.

Prvně byl systém MKS nasazen při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín, kde se potvrdilo splnění stanovených požadavků, tj. došlo ke zkrácení doby zkoušení, zkrácení a zjednodušení montáže a demontáže a ke zkrácení časů mezioperačních montáží.

Základní částí systému MKS je manipulátor, jehož úkolem je dostat zkušební sondy pro zjišťování vad materiálu do kontaktu s vnitřním povrchem reaktoru. Druhou částí systému MKS jsou pak samotné zkušební přístroje, které  umožňují provést nedestruktivní zkoušení metodou ultrazvukovou, vizuální a vířivými proudy.

MKS je navržen tak, že část zasahující pod úroveň hlavní dělící roviny je přizpůsobena pro práci ve vodě, horní část je uzpůsobena pro dekontaminaci ostřikem.  K obsluze využívá vlastní velín s vyhodnocovacím zařízením.

Kontrola zásobníků LPG akustickou emisí

ŠKODA JS a.s. používá metody akustické emise ke kontrole integrity tlakových zařízení, zejména pro kontrolu zásobníků na zkapalněný zemní plyn (LPG).

Použitá metoda má tři hlavní výhody:

  • zkracuje dobu tradiční hydraulické tlakové zkoušky na pětinu,
  • je levnější,
  • je šetrnější k životnímu prostředí, neboť během zkoušky je využíváno skladované médium a odpadá tak nebezpečí úniku při přečerpávání a problém s likvidací odpadní vody v případě hydraulické zkoušky.

Historie naší spolupráce

provozní prohlídky na JE Dukovany

1982 první dálkově a automatizovaně provedená kontrola tlakové nádoby reaktoru – na JE Bohunice, Slovensko

Provozní prohlídka na JE Dukovany

1997 provedena první kontrola svarů hlavního cirkulačního potrubí – na JE Dukovany

 

Reaktorový sál JE Dukovany - transport horního bloku reaktoru

2011 provedena první kontrola teplosměnných trubek parogenerátoru – na JE Dukovany

Manipulátoru MKS při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín

2015 první nasazení manipulátoru MKS (vlastní design) při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín

Kontrola teplosměnných trubek výměníků a chladičů na JE Temelín

2016 provedena první kontrola teplosměnných trubek výměníků a chladičů – na JE Temelín

Kontrola tlakové nádoby reaktoru na JE Dukovany

1984-2020provádíme pravidelné kontroly tlakové nádoby reaktoru na JE Dukovany

Provozní prohlídky na JE Temelín

2000-2020provádíme pravidelné kontroly tlakové nádoby reaktoru na JE Temelín

Zajímavá čísla

125provedených kontrol tlakové nádoby reaktoru (1982-2021)
25let provádíme kontroly svarů hlavního cirkulačního potrubí na obou českých jaderných elektrárnách (1997-2021)
10let provádíme kontroly teplosměnných trubek parogenerátorů a 6 let kontroly teplosměnných trubek výměníků a chladičů na obou českých jaderných elektrárnách
5000kg váží manipulátor MKS