Provozní prohlídky

Provozní prohlídky

Provozní prohlídky se provádí během pravidelných odstávek jednotlivých bloků jaderných elektráren. Odstávka je plánované odstavení jaderného bloku, během něhož je prováděna výměna paliva a ze strany dodavatelů periodická kontrola zařízení podle požadavků technické dokumentace. Je předem podrobně připravena, její harmonogram je odsouhlasen všemi účastníky.

Manipulátor MKS

ŠKODA JS má již čtyřicetileté zkušenosti s předprovozními a provozními kontrolami. Periodicky provádíme kontroly tlakové nádoby reaktoru z vnitřní a vnější strany, svorníků hlavní příruby reaktoru, svarů na hlavním cirkulačním potrubí a dalších důležitých komponent primárního okruhu. Dosud jsme uskutečnili více než 100 předprovozních a provozních kontrol tlakových nádob reaktoru na jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, Maďarsku, Ukrajině, Německu a Arménii.

Kontroly byly zahájeny už v roce 1978, ale až od roku 1982 jsou prováděny dálkově a automatizovaně. Dálková automatizovaná kontrola tlakové nádoby reaktoru zahrnuje ultrazvukové zkoušení, zkoušení vířivými proudy a vizuální prohlídku z vnitřního i vnějšího povrchu. V době kontroly z vnitřního povrchu je nádoba reaktoru zaplněna vodou, proto jsou všechny sondy, kamery a moduly manipulátoru, obsahující motory a snímače polohy, vodotěsné.

Kontrola tlakové nádoby reaktoru z vnitřní strany manipulátorem MKS

V roce 2015 jsme poprvé do praxe uvedli nový manipulátor MKS (Modulární Kontrolní Systém) pro kontroly těles tlakových nádob reaktoru z vnitřního povrchu typu VVER 440, VVER 1000, MIR.1200, AP 1000 a EPR. Tento manipulátor jsme vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS. První nasazení manipulátoru MKS při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín potvrdilo splnění stanovených požadavků, tj. došlo ke zkrácení doby zkoušení, zkrácení a zjednodušení montáže a demontáže a ke zkrácení časů mezioperačních montáží.

Historie naší spolupráce

provozní prohlídky na JE Dukovany

1982 první dálkově a automatizovaně provedená kontrola tlakové nádoby reaktoru - na JE Bohunice, Slovensko

Provozní prohlídka na JE Dukovany

1997 provedena první kontrola svarů hlavního cirkulačního potrubí - na JE Dukovany

Reaktorový sál JE Dukovany - transport horního bloku reaktoru

2011 provedena první kontrola teplosměnných trubek parogenerátoru - na JE Dukovany

Manipulátoru MKS při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín

2015 první nasazení manipulátoru MKS (vlastní design) při provozní kontrole 2. bloku JE Temelín

Kontrola teplosměnných trubek výměníků a chladičů na JE Temelín

2016 provedena první kontrola teplosměnných trubek výměníků a chladičů - na JE Temelín

Kontrola tlakové nádoby reaktoru na JE Dukovany

1984-2018provádíme pravidelné kontroly tlakové nádoby reaktoru na JE Dukovany

Provozní prohlídky na JE Temelín

2000-2018provádíme pravidelné kontroly tlakové nádoby reaktoru na JE Temelín

Zajímavá čísla

108provedených kontrol tlakové nádoby reaktoru (1982-2018)
40provedených kontrol svarů hlavního cirkulačního potrubí (1997-2018)
16provedených kontrol teplosměnných trubek parogenerátoru (2011-2018)
8provedených kontrol teplosměnných trubek výměníků a chladičů (2016-2018)
Loading...