Společenská odpovědnost

Společensky odpovědné chování je součástí firemní filozofie společnosti ŠKODA JS a.s. Společnost si uvědomuje své závazky, které vyplývají z postavení jedné z nejvýznamnějších firem v plzeňském regionu. Každoročně podporuje celou řadu kulturních, vzdělávacích, sportovních a charitativních projektů.

Společnost dlouhodobě usiluje o rozvoj technického školství. ŠKODA JS a.s. podporuje finančně i výukou svých odborníků Západočeskou univerzitu v Plzni (ZČU) a České vysoké učení technické v Praze. Studenti technických fakult těchto vysokých škol mají také možnost vypracovat bakalářské a diplomové práce podle zadání a pod odborným vedením zaměstnanců společnosti.

Tradičně nejširší spolupráce v oblasti vzdělávání je společností realizována v Plzeňském kraji. Na Západočeské univerzitě se odborníci společnosti podílejí na výuce oboru „Stavba jaderně energetických zařízení“ na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. Spolupráce pokračuje také ve výchově učňů strojírenských oborů, a to především v oblasti praktické výuky, kterou mají možnost absolvovat ve výrobních provozech ŠKODA JS a.s.
ŠKODA JS a.s. je hlavním organizátorem každoroční akce „Jaderné dny“. Jedná se o expozici doplněnou přednáškami, které mají za cíl přiblížit oblast využití jaderné energie zejména studentům středních a vysokých škol a zvýšit jejich zájem o vědu a techniku. ŠKODA JS a.s. pořádá výstavu společně se sdružením CENEN (Czech Nuclear Education Network) a Západočeskou univerzitou v Plzni.

ŠKODA JS a.s. se také umístila na druhém místě v 5. ročníku soutěže Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2017 v kategorii Podnikatelský sektor a navázala tak na úspěchy z předchozích ročníků.

ŠKODA JS a.s. se dlouhodobě zaměřuje na pomoc potřebným, a to zejména prostřednictvím ústavů sociální péče, dětských domovů a charitativních organizací působících v Plzeňském kraji.

Podporujeme

HC Škoda Plzeň

HC ŠKODA Plzeň

www.hcskoda.cz

Talent MAT Plzeň

Talent MAT Plzeň

www.talentplzen.cz

Filmový festival Finále Plzeň

Filmový festival Finále Plzeň

www.festivalfinale.cz

Akademie individuálních sportů

Akademie individuálních sportů

www.ais-pk.cz

Spolupracujeme a jsme součástí

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni

www.zcu.cz

ČVUT

České vysoké učení technické v Praze

www.cvut.cz

SPŠ

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

www.spstrplz.cz

SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

www.spcr.cz

ŠKODA JS a životní prostředí

Společnost ŠKODA JS a.s. svojí politikou plně respektuje platné zásady ochrany životního prostředí. Bezpečnost a ochranu životního prostředí prosazuje jako integrální součást systému řízení a je nedílnou součástí myšlení, chování a pracovních návyků všech zaměstnanců i dodavatelů.

Environmentální chování společnosti je předmětem zájmu legislativy, ale také řady zainteresovaných stran a může významným způsobem ovlivnit prosperitu podnikání. Přístup k životnímu prostředí hraje významnou roli při výběru obchodních partnerů nejen u zahraničních výběrových řízení, ale také u větších tuzemských firem. Environmentální aspekty jsou součástí podnikatelské strategie i každodenního řízení dobrovolných nástrojů, které jsou doporučovány mezinárodními organizacemi a politikou Evropské unie či jednotlivých členských států.

V loňském roce v naší společnosti proběhly dvě kontroly orgánu státní správy, České inspekce životního prostředí, které ukázaly, že ochrana životního prostředí tvoří pevnou součást politiky naší společnosti.

Ocenění

Ocenění-Quality Innovation Award 2016 - KNIŽ

ŠKODA JS a.s. získala ocenění za inovaci v mezinárodní soutěži Quality Innovation Award 2016. V kategorii Business Innovations - velkých společností zvítězila se zařízením pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER 1000.

Cena hejtmana - předávání 2018

Již popáté se v  kraji hodnotily nejlepší podniky v rámci soutěže o Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. ŠKODA JS byla v roce 2018 oceněna 2. místem.

Exportér roku 2017_Top Rating

ŠKODA JS a.s. získala ocenění v soutěži Exportér roku 2017. V kategorii Nárůst exportu 2015–2016 (velcí exportéři nad 500 mil Kč) se umístila na prvním místě.