Lukáš Tříska: Jaderný obor mi umožňuje pracovat na vývoji prototypových systémů

Různorodá práce na jedinečných projektech

Lukáš Tříska

Do ŠKODA JS jsem nastoupil před téměř deseti lety, přesvědčil mě příklad spolužáků z VŠ, kteří již ve ŠKODA JS pracovali. Zpočátku jsem měl na starosti databáze pro první reaktorový blok v projektu Obnova SKŘ JE Dukovany. Postupně jsem získával znalosti a zkušenosti, které mě dovedly na pozici databázového specialisty, samostatného projektanta a hlavního inženýra systémů kontroly a řízení na projektech jaderných elektráren po celém světě. Na této práci mě nejvíce baví její různorodost, člověk nikdy neví, co ranní porada přinese za úkol.

Inovativní přístup a špičková technika

ŠKODA JS je velice úzce spjatá s jaderným odvětvím. Od toho se odvíjí i její pozice na trhu. Není mnoho firem, které mají odvahu se do „jádra“ pustit. Jaderné odvětví nutí firmu dbát o inovativní přístup a stále udržovat špičkovou technickou vybavenost technického zařízení. Jaderný obor mi umožňuje pracovat mimo jiné i na vývoji prototypových systémů. Tyto jedinečné projekty bych v jiné firmě těžko hledal. Navíc se každý den naučím něco nového a často se dostanu do míst, které jsou „obyčejnému“ člověku zcela nepřístupné.

Lukáš Tříska

„Na práci ve ŠKODA JS mě nejvíce baví její různorodost, člověk nikdy neví, co ranní porada přinese za úkol.“

Týmová spolupráce se společným cílem

Náš tým se skládá z několika desítek kolegů a kolegyň a naším společným cílem jsou dobré výsledky v oblasti technického řešení i v obchodním jednání. Když jsem před lety nastoupil, byl jsem v kolektivu přijat jako rovnocenný kolega a „člen rodiny” a snažím se, aby se stejně cítili i nováčci. Pozitivní atmosféra v týmu je pro mě velmi důležitá, vzájemně si pomáháme a radíme, osobně se mi mezi kolegy nestalo, že bych slyšel odmítnutí na prosbu o radu.

Každodenní práce v týmu mi přináší umění zachovat si chladnou hlavu při řešení jakýchkoli úkolů a problémů, ať už jde o technické záležitosti nebo o mezilidské vztahy. V tom mi pomáhá i každodenní dojíždění do práce na kole krásným prostředím boleveckých rybníků, které naši firmu obklopuje.