Vladimír Lenk: Nikdy jsem neuvažoval o práci mimo jadernou energetiku

Celý život ve Škodovce

Vladimír Lenk

V jaderné energetice pracuji už od roku 1979. Tehdy jsme se ještě jmenovali ŠKODA Plzeň a já nastoupil jako zkušební technik. Když se společnost rozdělila na plzeňskou a pražskou část, přešel jsem na několik let pod ŠKODA Praha, kde jsme v té době uváděli do provozu jadernou elektrárnu Dukovany a Temelín. Pracoval jsem na několika pozicích od konstruktéra, projektanta přes specialistu přípravy a spouštění primárního okruhu jaderné elektrárny až po vedoucího Odboru primárního okruhu na JE Temelín (ETE).

Když byla ETE spuštěná, vrátil jsem se zpět do Plzně. Od roku 2005 opět pracuji ve ŠKODA JS – nejprve jako technický dozor a následně v Divizi Servis, na pozici vedoucího Odboru řízení zakázek a realizace projektů. Nyní pracuji v oblasti Servisu JE a na investičních akcích spojených se servisními činnostmi. Za svou dlouhou kariéru jsem vystřídal několik pozic – všechny mi pomohly k tomu, abych dnes rozuměl tomu, co dělám a o čem rozhoduji.

Velký pracovní rádius

V našem odboru zabezpečujeme řízení jednotlivých zakázek a jejich technickou přípravu. Dále sledujeme jejich ekonomiku a řídíme je v souladu s plánovanými termíny a ekonomickým plánem. V období odstávek zajišťujeme u zákazníka technický dozor montáže na jednotlivých jaderných elektrárnách – v Česku na elektrárnách Temelín a Dukovany, na Slovensku v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích, v Maďarsku Paks a pak také Metsamor v Arménii.

Důležité je pro nás vždy splnit stanovené termíny a technické požadavky na daném zařízení v rámci odstávek a jednotlivých oprav.

ŠKODA JS je unikátní v technickém zázemí firmy. Jak v lidském potenciálu, tak ve výrobním zařízení v daném oboru. Jsme schopni v daném oboru zabezpečit požadavky jednotlivých zákazníků komplexně, od vývoje výrobku přes projekty po výrobu a servis.

Vladimír Lenk

„Díky své práci jsem si rozšířil technické znalosti v oboru jaderné energetiky. Když máte zájem profesně růst, dostanete ve ŠKODA JS příležitost se dál vzdělávat.“

Smysluplná práce a dobrý kolektiv

Podle mého názoru je spolupráce napříč firmou na skvělé úrovni. Mám dobrou zkušenost s komunikací jak s kolegy, tak s vedením firmy. Co se stane, když někde něco „zaskřípe“? Všichni jsme jen lidé, ale pokaždé jsme se v týmu dohodli a sladili se k dosažení společného cíle. Máme radost z dobře odvedené práce, když je zařízení po opravách nebo investičních pracích funkční, v souladu s naším projektem a zadáním zákazníka.