Zdeněk Kratochvíl: Moje tři dekády v elektrárně Dukovany

Moje začátky v jaderné energetice

Zdeněk Kratochvíl

Na elektrárnu Dukovany (EDU) jsem nastoupil v roce 1993 ihned po vyučení a postupně jsem prošel třemi různými společnostmi. Během zaměstnání jsem si doplňoval vzdělání, což je v našem odvětví klíčové. Před pár lety jsem dokončil magisterské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.

V roce 2008 jsem nastoupil do ŠKODA JS na pozici přípravář točivých strojů primárního okruhu. Společnost tehdy zvítězila ve výběrovém řízení jako generální dodavatel servisu primárního okruhu. Přesvědčila mě zajímavá práce a výzva postavit něco od základů. V roce 2017 jsem nastoupil na místo vedoucího odboru Servis JE na elektrárně Dukovany, kde jsem působil do konce roku 2019, kdy se mi naskytla příležitost postoupit na pozici ředitele divize Servis JE, kde působím od počátku roku 2020 dodnes.

Rosteme s každým projektem

Vedu tým lidí, kteří se starají o servis primárního okruhu na obou jaderných elektrárnách Dukovany i Temelín a to včetně přípravy prací, provozních kontrol, až po revizní a kontrolní činnosti po servisu zařízení. Součástí našeho týmu jsou rovněž specialisti zkušebny, kde se mimo jiné zkouší pohony reaktoru, odborníci diagnostiky a životnosti komponent, techničtí dozorové a také technici řízení a realizace zakázek. Člověk roste s každým projektem a při servisních činnostech o ně není nikdy nouze.

Snažíme se v divizi vyhledávat příležitosti, jak zlepšit práci naši i našeho zákazníka. Navrhujeme různá technická řešení a úpravy, které prodlužují životnost zařízení nebo usnadňují servisní práci. Naposledy jsme například zaváděli novou technologii svařování v primárním okruhu. Na náš tým jsem opravdu hrdý. Dokážeme řešit i složité situace při odstávkách bloku, což vyžaduje vysokou míru profesionality a odbornosti.

Zdeněk Kratochvíl

„U ŠKODA JS jsem přes deset let. Řeším různorodé technické záležitosti a výzvy, kterých je v servisu primárního okruhu spoustu. Vážím si toho, že pracuji se schopnými lidmi a zajímavou technologií.“

Vážíme si svých profesionálů

Baví mě, že práce s unikátní technologií, což zařízení primárního okruhu bezesporu je, člověka neustále nutí učit se novým věcem. To také vyžaduji a zajišťuji pro své lidi, protože bez neustálého vzdělávání se a rozvoje bychom prostě nemohli dělat to, co děláme.

Myslím, že ŠKODA JS se vymyká hlavně tím, že pracujeme s unikátními zařízeními a máme skvělé technické zázemí firmy, například moderní materiálovou laboratoř. Máme vynikající výpočtáře, projektanty, konstruktéry, technology, ale i dělníky a další. Pro kolegy na EDU a ETE je vždy důležité, aby se měli na koho obrátit. Řešit problémy na jaderné elektrárně totiž vyžaduje rychlý a profesionální přístup.

Vedení naší firmy a moji nejbližší kolegové jsou praví odborníci, se kterými se mi dobře pracuje. Myslím, že jsme v divizi Servis JE skvělý tým.