Struktura společnosti

Vedení společnosti

František Krček

František Krček
generální ředitel

Martin Müller
ředitel divize Inženýring
a SKŘ

Zdeněk Kratochvíl
ředitel divize Servis JE

Karel Bednář
ředitel divize Jaderné zařízení

Jan Vybulka
ředitel divize Slovensko

Petr Altschul
ředitel úseku Obchod

Ondřej Dvořák
ředitel úseku Finance

Kateřina Říhová
personální ředitelka

Lukáš Řežáb
ředitel úseku Management jakosti

Martin Moulis
bezpečnostní ředitel

Představenstvo

František Krček
předseda představenstva

Petr Altschul
místopředseda představenstva

Martin Moulis
člen představenstva

Ondřej Dvořák
člen představenstva

Zdeněk Kratochvíl
člen představenstva

Dozorčí rada

Bohdan Zronek
předseda dozorčí rady

Petr Jirouš
místopředseda dozorčí rady

Tomáš Pleskač
člen dozorčí rady

Miloš Kejnovský
člen dozorčí rady

Petr Zapletal
člen dozorčí rady

Jaroslav Eliášek
člen dozorčí rady