Struktura společnosti

Vedení společnosti

František Krček

František Krček
generální ředitel

Martin Müller
ředitel divize Inženýring
a SKŘ

Zdeněk Kratochvíl
ředitel divize Servis JE

Karel Bednář
ředitel divize Jaderné zařízení

Jan Vybulka
ředitel divize Slovensko

Petr Altschul
ředitel úseku Obchod

Ondřej Dvořák
ředitel úseku Finance

Kateřina Říhová
personální ředitelka

Libor Holík
ředitel úseku Business Controlling

Lukáš Řežáb
ředitel úseku Management jakosti

Martin Moulis
bezpečnostní ředitel