Vlastní vývoj a produkty na míru zákazníkům, to je naše cesta do budoucnosti

Historie naší společnosti sahá do poloviny 19. století, kdy Emil Škoda založil Plzeňské strojírny. Vlastní historie dnešní ŠKODA JS se začala psát v roce 1956. Díky silné tradici, strojírenskému zázemí regionu a zkušenosti několika generací techniků a dělníků v řadě strojírenských oborů byla právě Plzeň vybrána jako nové “sídlo jaderného programu”.

Firma velmi rychle nastartovala rozvoj nového oboru, a především díky obětavé práci řady špičkových techniků mohla téměř okamžitě zahájit výrobu prvního československého jaderného reaktoru A1 v Jaslovských Bohunicích. Během projektu si vybudovala profesní kapacity, získala dobré jméno a vytvořila tak dobré podmínky pro další působení v oboru. V průběhu dalších let naše firma získala výrobní haly, projekční kanceláře a dvacet let na to byla vybudována Reaktorová hala v areálu tehdejší “Škodovky”. V letech 1980-1992 bylo ve zdejších výrobních halách vyrobeno 24 reaktorových kompletů typu VVER 440 a VVER 1000, včetně pohonů řídicích tyčí.

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Projekční práce na systému Venting pro ukrajinské jaderné elektrárny

Na změny v poptávce v 90. letech reagovala naše firma rozvojem nového výrobního programu, který se začal orientovat do oblasti nakládání s jaderným palivem. Tato oblast představuje v současnosti jeden z klíčových segmentů pro naši divizi. Vyvinuli jsme vlastní design skladovacích mříží. Úspěšně realizujeme vlastní vývoj obalových souborů pro různé typy paliva i jaderného odpadu včetně procesu licencování. Výroba a dodávky námi vyvinutých obalových souborů pro ukládání použitého paliva i jaderného odpadu jsou jasnou ukázkou trendu, se kterým chceme jít i do budoucnosti.

Klíčovým produktem jsou také modernizované pohony řídicích tyčí s prodlouženou projektovou životností. Díky našim inovacím splňují veškeré technické i legislativní požadavky pro jejich dlouhodobý spolehlivý provoz. Pohony řídicích tyčí vyrábíme a dodáváme pro různé typy energetických i výzkumných jaderných reaktorů včetně systému řízení.

Vlastní vývoj, vlastní produkt, plně v souladu s požadavky zákazníka, to je náš záměr, to je naše cesta do budoucnosti.

Práce na dílech pohonů PRO-M

Portfolio našich současných dodávek je velmi široké a velký podíl v něm hrají i nově navržená vyprojektovaná a zrealizovaná speciální zařízení. Nelze vyjmenovat vše- téměř každý kus, který v Plzni vzniká, je originál. Příkladem mohou být vyvážecí zařízení pro JE Flamanvile, zařízení pro likvidaci KNI a temočlánků, řada utahovacích jednotek přírubových spojů nebo stend inspekcí palivových souborů.

S využitím výsledků výzkumu a vývoje neustále inovujeme naše výrobky na současný stav techniky a trvale se zvyšující požadavky na bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení. Naši inženýři se zaměřují také na výzkum a vývoj v oblasti materiálů ve spolupráci s předními světovými výrobci, univerzitami a výzkumně-vývojovými organizacemi.


Investujeme do zcela nových technologií i modernizací stávajících. Naši inženýři s úspěchem navrhli a kvalifikovali technologii svařování těles kontejnerů s tloušťkou stěny 450 mm. Jde o špičkovou technologii, kterou obdobným způsobem nevyužívá nejspíše nikdo jiný na světě. V současnosti zavádíme progresivní technologii laserového svařování.

Virtuální realita se stala nedílnou součástí našeho vývoje, a to nejen v oblasti nových zařízení. Aktivně se zabýváme využitím technologie 3D tisku. Vlastní vývoj nám umožňuje nabízet a dodávat unikátní řešení, na míru požadavkům našich zákazníků, o čemž svědčí mimo jiné i mezinárodní ocenění QUALITY INNOVATION AWARD z roku 2017, za speciální zařízení na vyjmutí a likvidaci radioaktivních čidel KNI a termočlánků z reaktoru VVER.

Naši lidé, naši kolegové, na jejichž práci navazujeme, stáli u zrodu československé jaderné energetiky. Jejich zkušenosti a znalosti, formující a rozvíjející se v rámci projektů výstavby jaderných elektráren, kolují ve společnosti dodnes. Navazujeme na naši úspěšnou historii, jsme v současnosti a chceme být i do budoucna spolehlivým výrobcem a dodavatelem širokého spektra zařízení pro české i zahraniční zákazníky a provozovatele jaderných elektráren. Tento úkol bez našich špičkových techniků a jejich týmové spolupráce splnit nelze. Naši lidé jsou naší největší hodnotou.

Karel Bednář, ředitel divize Jaderné zařízení

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Karel Bednář, ředitel divize Jaderné zařízení
Loading...