Výstavba jaderných bloků typu VVER

Výstavba jaderných bloků typu VVER - systém primárního okruhu
a transportně-technologická část

  • Řízení projektu
  • Prováděcí projekt
  • Výpočty a bezpečnostní analýzy
  • Výzkumné práce
  • Výroba komponent
  • Montáž na staveništi
  • Uvedení do provozu
Loading...