Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

ŠKODA JS je dodavatelem pro finskou jadernou elektrárnu Loviisa již od roku 1996, kdy jsme dodali prvních 80 ks grafitových těsnění. V současné době už se počet dodaných grafitových těsnění na JE Loviisu pohybuje kolem 7000 ks.

JE Loviisa - reaktorový sál

Významným milníkem pak byl rok 2001, kdy jsme dodali prvních 104 párů komponent palivových souborů (hlavic a patic) a zároveň 104 obálek, a to přes našeho zákazníka - tehdy firmu BNFL, dnešní Westinghouse z Velké Británie. Celkem jsme pak až do roku 2007 dodali 735 párů hlavic a patic a 741 obálek. V témže roce (2001) jsme dodali také soupravu MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu reaktoru.

V roce 2003 jsme pro elektrárnu vyrobili utahovák přírubových spojů EZ 650. V roce 2005 jsme vyrobili další speciální utahovák přírubových spojů nátrubků vnitroreaktorového měření neutronového toku a nátrubků vnitroreaktorového měření teploty. Oba utahováky kompletně vyvinuli naši kolegové ve ŠKODA JS a podařilo se nám tak nahradit původní ruční utahování pomocí momentových klíčů elektronicky řízeným zařízením, které značně snížilo pracnost i náročnost utahování přírubových spojů, výrazně zkrátilo dobu potřebnou k utažení a tím i délku odstávky elektrárny.

Od roku 2010 jsme pro JE Loviisu také pravidelným dodavatelem vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů. Do roku 2018 jsme jich vyrobili a dodali celkem 91 ks.

Historie projektu

grafitová těsnění

1996první dodávka pro JE Loviisa - 80 ks grafitových těsnění

souprava MKM-3

2001dodávka soupravy MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu

patice pro palivové soubory VVER 440

2001-2007dodávky komponent palivových souborů, celkem 735 párů hlavic a patic a 741 obálek

utahovací jednotka EZ 650

2003dodali jsme utahovací jednotku vlastního designu EZ 650 pro přírubové spoje reaktoru

utahovací jednotka EZ 650 TK&KNI

2005dodali jsme speciální utahovák přírubových spojů nátrubků vnitroreaktorového měření neutronového toku a nátrubků vnitroreaktorového měření teploty (vlastní design)

vložené tyče pro pohony regulačních orgánů

2010-2018dodali jsme celkem 91 ks vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů

Zajímavá čísla

7000 kusů grafitových těsnění (1996-2018)
735 párů hlavic a patic a 741 obálek palivových souborů (2001-2007)
91 kusů vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů (2010-2018)
2 utahováky přírubových spojů reaktoru (2003, 2005)
Loading...