Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

ŠKODA JS je tradičním a spolehlivým dodavatelem pro finskou jadernou elektrárnu Loviisa již od roku 1996, kdy jsme dodali prvních 80 ks grafitových těsnění. V současné době už se počet dodaných grafitových těsnění na JE Loviisu pohybuje kolem 7200 ks.

JE Loviisa - reaktorový sál

Významným milníkem pak byl rok 2001, kdy jsme dodali prvních 104 párů komponent palivových souborů (hlavic a patic) a zároveň 104 obálek, a to přes našeho zákazníka – tehdy firmu BNFL, dnešní Westinghouse z Velké Británie. Celkem jsme pak až do roku 2007 dodali 735 párů hlavic a patic a 741 obálek. V témže roce (2001) jsme dodali také soupravu MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu reaktoru.

V roce 2003 jsme pro elektrárnu vyrobili utahovák přírubových spojů EZ 650. V roce 2005 jsme vyrobili další speciální utahovák přírubových spojů nátrubků vnitroreaktorového měření neutronového toku a nátrubků vnitroreaktorového měření teploty. Oba utahováky kompletně vyvinuli naši kolegové ve ŠKODA JS a podařilo se nám tak nahradit původní ruční utahování pomocí momentových klíčů elektronicky řízeným zařízením, které značně snížilo pracnost i náročnost utahování přírubových spojů, výrazně zkrátilo dobu potřebnou k utažení a tím i délku odstávky elektrárny.

V roce 2020 jsme společnosti FORTUM dodali novou utahovací jednotku EZ 650 PRO pro elektárnu Loviisa a také modernizované zařízení MKM-3/M pro měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu reaktoru. Elektricky řízená utahovací jednotka EZ 650 PRO je určena pro utahování a povolování spoje pohonu regulačního orgánu i pouzdra pohonu reaktoru VVER 440. Její konstrukce umožňuje provádět tyto operace v prostoru horního bloku odstaveného reaktoru i v prostoru horního bloku umístěného na stanovišti údržby horního bloku. Ovládání a nastavení pracovních parametrů probíhá přes dotykovou obrazovku společně s USB rozhraním pro možnost importu nebo exportu sad pracovních parametrů utahovací jednotky a exportu naměřených hodnot utahovacích momentů.

Od roku 2010 jsme pro JE Loviisu také pravidelným dodavatelem vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů. Do roku 2020 jsme jich vyrobili a dodali celkem 91 ks.

Pro JE Loviisa dodává naše společnost ŠKODA JS také množství nejrůznějších náhradních dílů pro pohony regulačních orgánů reaktoru, jako jsou chladiče, labyrintové pláště, speciální regulační ventily, ložiska, toroidní trubky, pólové nástavce a jiné.

Historie projektu

grafitová těsnění

1996první dodávka pro JE Loviisa – 80 ks grafitových těsnění

souprava MKM-3

2001dodávka soupravy MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu

patice pro palivové soubory VVER 440

2001-2007dodávky komponent palivových souborů, celkem 735 párů hlavic a patic a 741 obálek

utahovací jednotka EZ 650

2003dodali jsme utahovací jednotku vlastního designu EZ 650 pro přírubové spoje reaktoru

utahovací jednotka EZ 650 TK&KNI

2005dodali jsme speciální utahovák přírubových spojů nátrubků vnitroreaktorového měření neutronového toku a nátrubků vnitroreaktorového měření teploty (vlastní design)

vložené tyče pro pohony regulačních orgánů

2010-2020dodali jsme celkem 91 ks vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů

EZ 650 PRO

2020dodali jsme utahovací jednotku EZ 650 PRO a měřič kroutícího momentu MKM-3/M

Zajímavá čísla

7200 kusů grafitových těsnění (1996-2022)
735 párů hlavic a patic a 741 obálek palivových souborů (2001-2007)
91 kusů vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů (2010-2020)
3 utahováky přírubových spojů reaktoru (2003, 2005, 2020)
2 soupravy MKM-3, resp. MKM-3/M na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu (2001, 2020)