Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

ŠKODA JS je tradičním a spolehlivým dodavatelem pro finskou jadernou elektrárnu Loviisa již od roku 1996, kdy jsme dodali první sadu grafitových těsnění. V současné době už počet dodaných grafitových těsnění na  tuto lokalitu přesáhl 8000 ks.

JE Loviisa - reaktorový sál

Významným milníkem byl rok 2001, kdy jsme v roli subdodavatele vyrobili první komponenty palivových kazet – hlavic, patic a obálek.  JE Loviisa byla konečným příjemcem hotového jaderného paliva. Celkem jsme během dalších let dodali více než 700 setů těchto důležitých součástí.

V roce 2020 jsme finskému zákazníkovi dodali modernizovanou utahovací jednotku EZ 650 PRO a také zařízení MKM-3/M pro měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu reaktoru.

Elektricky poháněná utahovací jednotka EZ 650 PRO představuje ucelené kompaktní řešení, pomocí kterého lze utahovat/povolovat přírubové spoje na horním bloku reaktoru typu VVER-440 utěsněné grafitovým těsněním pomocí jediného zařízení, které obslouží oba typy spojů, přičemž je umožněno utahování na zadaný moment. Jedná se o přírubové spoje pohon/pouzdro pohonu, a dále čidlo ukazatele polohy/pohon. Zařízení, které kompletně vyvinuli naši konstruktéři, umožňuje provádět tyto operace v prostoru horního bloku odstaveného reaktoru i v prostoru horního bloku umístěného na stanovišti údržby horního bloku. Ovládání a nastavení pracovních parametrů probíhá přes dotykovou obrazovku společně s USB rozhraním pro možnost importu nebo exportu sad pracovních parametrů utahovací jednotky a exportu naměřených hodnot utahovacích momentů.

Od roku 2010 jsme pro JE Loviisa také pravidelným dodavatelem vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů. Počet dodaných vložených tyčí se blíží stovce. Společnost ŠKODA JS tomuto zákazníkovi dodává také množství nejrůznějších náhradních dílů pro pohony regulačních orgánů reaktoru jako jsou chladiče, labyrintové pláště, speciální regulační ventily, ložiska, toroidní trubky, pólové nástavce a jiné.

Historie projektu

grafitová těsnění

1996první dodávka pro JE Loviisa – 80 ks grafitových těsnění

souprava MKM-3

2001dodávka soupravy MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu

patice pro palivové soubory VVER 440

2001-2007dodávky komponent palivových souborů, více než 700 ks hlavic, patic a obálek

vložené tyče pro pohony regulačních orgánů

2010-2024dodali jsme téměr 100 ks vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů

EZ 650 PRO

2020dodávka modernizované utahovací jednotky EZ 650 PRO a měřiče kroutícího momentu MKM-3/M

Zajímavá čísla

8000 kusů grafitových těsnění (1996-2024)
735hlavic, patic a obálek palivových kazet (2001-2007)
91 kusů vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů (2010-2024)
1modernizovaný utahovák přírubových spojů reaktoru EZ 650 PRo (2000)
1 souprava MKM-3/M na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu (2020)