Inženýring

Klíčovým oborem našeho podnikání je investiční inženýring. Stavíme na dlouholetých zkušenostech z velkých investičních jaderných projektů napříč Evropou. Zastřešujeme komplexní spektrum činností od projekční přípravy projektu až po uvedení zařízení do provozu.

Inženýring

Inženýring v pojetí ŠKODA JS - to je rozsáhlý soubor rozmanitých činností, které musíme plánovaně naplnit, aby byl obchodní případ řádně proveden. Inženýring zahrnuje činnosti od samého počátku obchodního případu až po jeho završení.

Hlavními činnostmi inženýringu jsou řízení projektu, stanovení rozpočtu a řízení nákladů, projektování, výpočty a analýzy, plánování, zajištění subdodávek či dodávek vyšších celků, řízení a koordinace dodavatelů, řízení montáže, zkoušek a uvádění dodaných celků do provozu, školení personálu i podpora zákazníka v záruční době.

Mnohdy obchodní případ vyžaduje i zajištění financování projektu. Plný rozsah zmíněných činností vykonáváme v projektech generálních dodávek či dodávek vyšších investičních celků. Na ostatních typech zakázek se v závislosti na obsahu a rozsahu díla uplatňuje potřebná část těchto činností. 

Jsme strategickým a zkušeným partnerem

Jako tradiční a zkušený dodavatel jaderných technologií chceme dále rozvíjet schopnost orientace a výkonnosti v naší doméně. Tou jsou především jaderné elektrárny typu VVER, jejichž technologii jsme si osvojili a umíme ji i dále rozvíjet v celém rozsahu životního cyklu projektu - od projekčních, výpočtových a analytických činností přes etapu realizace, včetně její pečlivé a znalé přípravy, až po uvedení dodávek do provozu. Tyto znalosti uplatňujeme také ve velkých akcích a exportních zakázkách jako byly naše dodávky na Ukrajinu  systém bezpečného snížení tlaku v hermetické obálce nebo zaslepení kanálů ionizačních komor. 

Máme na kontě řadu zajímavých, často unikátních projektů

Svoji technickou pohotovost udržujeme mimo jiné prostřednictvím menších zajímavých projektů s unikátními technickými rysy, zároveň vyhodnocujeme jejich možné přesahy od jaderné oblasti směrem do konvenční energetiky. Příkladem může být projekt solární smyčky ověřující možnost přeměny sluneční energie na elektrickou s využitím nových médií, systém pro regeneraci helia a tavicí autoklávový systém - obojí pro budoucí možné využití při vývoji reaktorů IV. generace, i rozvoj nových cest k akumulaci energie.

Stojíme za řadou výjimečných projektů. V oblasti inženýringu a dodávek bezpečnostních a řídicích systémů elektráren jsme realizovali například projekt kompletní modernizace systémů kontroly a řízení na elektrárně Dukovany. V letech 2000 až  2018 jsme postupně za plného provozu elektrárny nahradili kompletní bezpečnostní, řídicí a informační systém. V plánovaných termínech. Ve stanoveném rozpočtu. A při využití pouze běžných odstávek na údržbu a výměnu paliva, tedy bez dlouhodobého odstavení jaderných bloků. Jde o je výkon, který je výjimečný v celosvětovém měřítku.

Provádíme různé investiční zakázky pro jaderné elektrárny jako např. záměnu a rekonstrukci potrubí, seismické zodolnění, modernizace polárního jeřábu, opravy nátrubků na parogenerátorech, opravy heterogenních svarů na parogenerátorech a na potrubí dle požadavků zákazníka.

Naším současným cílem je zapojení ŠKODA JS do výstavby nových jaderných bloků v Evropě a blízkém okolí. Budeme usilovat o účast v plánovaných projektech jaderných elektráren v Maďarsku, Polsku nebo Finsku, ať už se jedná o tradiční velké energetické bloky nebo malé modulární reaktory (SMR), které mají před sebou velkou budoucnost. Zcela jistě nebudeme chybět při výstavbě nového českého jaderného zdroje.

Zaměřujeme se také na dodávky pro moderní klasické elektrárny

V současné době se zaměřujeme na kompletní „EPC“ dodávku energetických celků v oblasti klasické energetiky v perspektivních technologiích, jakými jsou plynové elektrárny s jednoduchým cyklem (Single Cycle Power Plant) a paroplynové s kombinovaným cyklem (Combined Cycle Power Plant)

ŠKODA JS vždy vychází z požadavků zákazníka i příslušné lokality na přizpůsobení projektu místní legislativě a zapojení lokálních projekčních, výrobních a montážních firem do dodavatelského řetězce. S ohledem na požadavky zákazníka a specifické podmínky v místě realizace umíme využít následující základní formy realizace projektů případně jejich modifikace:

 • EPC – kompletní dodávka energetického celku na klíč
 • Dodávka projektu a technologie včetně montáže uvedení do provozu a garancí bez stavební části projektu
 • Dodávky ucelených technologických celků (obchodních balíčků) v oblastech strojní technologie, elektro a systémů řízení včetně zpracování projektové dokumentace, montáží a uvedení do provozu.

Naši konkurenceschopnost posiluje schopnost zákazníkovi nabídnout financování jak s českými státními institucemi zřízenými na podporu exportu (Česká exportní banka, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.), tak s komerčními bankami.

ŠKODA JS je se svým týmem zkušených odborníků stabilním partnerem pro zákazníky, investory i pro specializované společnosti v tomto oboru.

Výstavba jaderných bloků typu VVER - systém primárního okruhu
a transportně-technologická část

 • Řízení projektu
 • Prováděcí projekt
 • Výpočty a bezpečnostní analýzy
 • Výzkumné práce
 • Výroba komponent
 • Montáž na staveništi
 • Uvedení do provozu

Dodávky a modernizace řídicích systémů bloků jaderných elektráren

 • Výměna řídicích systémů primárního okruhu
 • Výměna řídicích systémů turbíny
 • Výměna řídicích systémů sekundárního okruhu
 • Úplná náhrada moderními digitálními systémy
 • Celkové propojení modernizovaných systémů se stávajícím zařízením elektrárny

EPC projekty - všeprofesní dodávky dílčích technologických celků

Výpočtové analýzy pro jaderné elektrárny a technologické provozy

 • Neutronová fyzika
 • Radiační bezpečnost
 • Termohydraulika
 • Pevnostní výpočty včetně potrubních systémů

Projekční činnosti

 • Projektová dokumentace všech stupňů
 • Laser scanning
 • Technická příprava montáží

Potrubní systémy v energetice

 • Projektová dokumentace všech stupňů
 • Dodávky a montáže
Owner’s engineering činnosti
Mezisklady použitého paliva

Výstavba výzkumných a školních reaktorů

Klasická energetika

 • Řízení projektu s využitím moderních SW nástrojů
 • Adaptaci projektu do lokálního legislativního prostředí
 • Tvorba projektové dokumentace všech stupňů
 • Zajištění dodávek a koordinace dodavatelů
 • Výkon montážních prací a supervise při instalaci dodaných komponent
 • Koordinace a supervize uvádění do provozu
 • Záruční a pozáruční servis
 • Dodávky náhradních dílů
 • Zajištění financování projektů

 

Reference

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se z mnoha důvodů mohu spolehnout.

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou bloků ve výstavbě
 • Aktuálně dodavatel důležitých provozních systémů elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části řídicího systému a dílen údržby
 • Jeden z pěti hlavních dodavatelů
 • Expertní podpora investora v oblasti inženýringu, plánování, licenční podpory, stavebně-montážní práce a spouštění
 • Pevnostní, seismické, životnostní výpočty
Decommissioning - vyřazování JE

Decommissioning - vyřazování JE

 • Projekt vyzvednutí parogenerátorů
 • Transport tlakových nádob a vnitřních častí reaktoru
Projekty modernizace nebo záměny systému řízení (I&C)

Projekty modernizace nebo záměny systému řízení (I&C)

 • JE Dukovany (2002-2017)
 • JE Paks, Maďarsko (2015-2019)
 • JE Metsamor, Arménie (2017-2020)
 • JE Temelín (2011-2016)
Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

 • Investiční projekty
 • Zaslepení kanálů ionizačních komor - výroba zařízení, šéfmonáž, zaškolení obsluhy
 • Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting)
 • Projekt modernizace části zařízení systému kontroly a řízení - unifikovaný komplex technických prostředků pro Záporožskou JE
Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části všech 4 bloků jaderné elektrárny
 • Generální dodavatel unikátního projektu kompletní záměny systémů kontroly a řízení za plného provozu
 • Rekonstrukce podružných rozvaděčů
 • Pevnostní, seismické, životnostní výpočty
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou bloků
 • Projekty modernizace systému řízení
 • Pevnostní, seismické, životnostní výpočty
 • Zaslepení kanálů ionizačních komor - výroba zařízení, šéfmontáž, zaškolení obsluhy
1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou provozovaných bloků
 • Prováděcí projekt
 • Výroba a kompletace komponent
 • Montáž na staveništi
 • Uvedení do provozu
Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

 • Výroba a šéfmontáž reaktoru všech čtyř bloků jaderné elektrárny
 • Generální dodavatel projektu záměny systému kontroly a řízení
Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části
 • Výpočty - systém Scorpio pro monitorování aktivní zóny
Projekce

Projekce

 • Prostorová koordinace na JE Mochovce a JE Dukovany
 • Modernizace polárního mostového jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE
 • Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
 • Obalový soubor na netěsné použité palivo pro JE Temelín
 • Hlubinné ukládání – konec palivového cyklu
 • Věda a výzkum
 • Vodní dílo Hněvkovice
Strojní projekty

Strojní projekty

 • Komplexní inženýringové aktivity - zpracování studií a prováděcích projektů, zpracování výpočtů, příprava výrobní výkresové a výpočtové dokumentace
 • Podpora montáže potrubních systémů na JE Mochovce
 • Projekt “Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu” na JE Temelín
 • Projekt systému Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
 • Vývoj nových hermetických průchodek
Výpočty

Výpočty

 • Pevnost a životnost
 • Radiační bezpečnost
 • Termohydraulika
 • Fyzika
Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

 • Experimentální, výzkumné a školní reaktory
 • Kompletní dodávky na klíč
 • Modernizace řízení reaktoru
Systém CMIS.CE

Systém CMIS.CE

 • Konfigurace a tvorba tzv. chytrých dat
 • Správa, validace a předávání dat mezi subdodavateli, vyšším dodavatelem a zákazníkem
 • Nástroj vyvinula ŠKODA JS společně s firmou Hexagon
Více referencí Méně referencí