Výroba

Jsme strategickým, zkušeným a spolehlivým partnerem na poli výroby komponent a zařízení pro jadernou technologii VVER (tlakovodní reaktory typu PWR), ale i západních typů reaktorů BWR (varné reaktory). 

Výroba

Téměř 40 let působíme na trhu jaderné technologie VVER. Během této doby jsme vyrobili 21 kompletních reaktorů typu VVER 440/V-213 a tři reaktory typu VVER 1000/V-320, a to včetně pohonu řídicích tyčí. Více než čtvrt století působíme také na trhu jaderných elektráren typu PWR a BWR. 

Náš vstup na tento trh vyžadoval získání speciálních certifikací jako ISO, ASME, DIN, CEFRI, a další. Postupně jsme se vypracovali do role kvalifikovaného dodavatele jaderných zařízení hlavních kontraktorů a provozovatelů jaderných elektráren v západní Evropě, USA a na Dálném východě. Zařízení vyrábíme jak podle dokumentace zákazníka, tak dokážeme nové zařízení podle zadání úvodního projektu sami vyvinout a vyrobit.

Na změny v poptávce po dalších kompletech reaktorů typu VVER, které nastaly v 90. letech, ŠKODA JS reagovala rozvojem nového výrobního programu, který orientovala do oblasti nakládání s jaderným palivem. V současnosti jde o jeden z klíčových segmentů naší výrobní divize.

Počátkem devadesátých let minulého století se ŠKODA JS dále zaměřila na modernizaci a prodlužování životnosti stávajících komponent a také dodávku náhradních dílů. Vyvinuli jsme a vyrábíme skladovací mříže vlastního designu. Perspektivním produktem jsou obalové soubory (kontejnery) pro různé typy paliva a jaderného odpadu, které interně vyvíjíme, licencujeme a dodáváme.

Naším klíčovým produktem jsou modernizované pohony řídicích tyčí, které vyrábíme a dodáváme pro různé typy energetických i výzkumných jaderných reaktorů včetně systému řízení. Díky našim inovacím jsme postupně dokázali navýšit jejich projektovou životnost a splnili veškeré technické i legislativní požadavky pro prodloužený spolehlivý provoz pohonů řídicích tyčí v řádném i havarijním režimu.

Slovo ředitele divize

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Čtěte více

Karel Hegner, ředitel divize Jaderná zařízení

Zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK

 • Pohony regulačních orgánů PRO (VVER 440)
 • Lineární krokové pohony LKP (VVER 1000)
 • Vložené tyče pro pohony regulačních orgánů PRO
 • Obslužná zařízení - utahováky svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru, zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER
 • Hermetické kabelové průchodky
 • Komponenty pro měření výkonu reaktoru - kanály měření neutronového toku a termočlánky
 • Komponenty čerstvého paliva VVER 1000 – hlavice a patice
 • Niklová a grafitová těsnění přírubových spojů

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktoru PWR, BWR a jejich manipulátory
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem
 • Utahovák svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru

Zařízení pro výzkumné reaktory

 • Vnitřní části výzkumných reaktorů
 • Pohony řídicích tyčí pro výzkumné reaktory

Zařízení pro skladování použitého jaderného paliva

 • Kompaktní mříže pro skladování použitého paliva typu VVER 1000, VVER 440 a pro palivo západního typu
 • Kontejnery pro transport a skladování použitého paliva typu ŠKODA 1000/19, ŠKODA 440/84, TUK, VTUK

 

Reference

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se z mnoha důvodů mohu spolehnout.

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 1000 - ŠKODA 1000/19
 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 440 - ŠKODA 440/89- Kontejner VPVR
 • Speciální kontejnery
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Zařízení pro vyjmutí a likvidaci čidel
Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

 • JE Dukovany, JE Temelín
 • JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce, Slovensko
 • JE Paks, Maďarsko
 • Ukrajinské JE
Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktorů
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Přípravky a manipulátory
3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Dodavatel důležitých provozních systémů elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části řídicího systému a dílen údržby
 • Výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - lineární krokové pohony řídicích tyčí, kompaktní skladovací mříže, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

 • Záporožská, Chmelnická, Rovenská, Jižně-ukrajinská JE, Černobyl
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, komponenty palivových souborů, kompaktní skladovací mříže
Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • Výroba 4 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, kompaktní skladovací mříže, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktorů a další
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 1000 / V-320
 • Dodávky zařízení a komponent - lineární krokové pohony, hermetické kabelové průchodky, komponenty palivových souborů, zařízení obsluhy reaktoru, kompaktní skladovací mříže, kontejnery na použité palivo a další
1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou provozovaných bloků
 • Prováděcí projekt
 • Výroba a kompletace komponent
 • Montáž na staveništi
 • Uvedení do provozu
Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

 • Výroba a šéfmontáž reaktoru, výroba komponent
 • Výroba 4 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent  - pohony řídicích tyčí, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • Výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

 • Experimentální, výzkumné a školní reaktory
 • Kompletní dodávky na klíč
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony regulačních orgánů, vnitřní části
Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

 • Dodávky zařízení a komponent - vložené tyče pro pohony řídicích tyčí a zařízení obsluhy reaktorů, komponenty palivových souborů
Více referencí Méně referencí
Loading...