Výroba

Jsme strategickým, zkušeným a spolehlivým partnerem na poli výroby komponent a zařízení pro jadernou technologii VVER (tlakovodní reaktory typu PWR), ale i západních typů reaktorů BWR (varné reaktory).

Výroba

Více než 40 let působíme na trhu jaderné technologie VVER. Během této doby jsme vyrobili 21 kompletních reaktorů typu VVER-440/V-213 a tři reaktory typu VVER-1000/V-320, a to včetně pohonů řídicích tyčí. Více než čtvrt století působíme také na trhu jaderných elektráren typu PWR a BWR. 

Náš vstup na tento trh vyžadoval získání speciálních certifikací jako ISO, ASME, DIN, CEFRI a další. Postupně jsme se vypracovali do role kvalifikovaného dodavatele jaderných zařízení hlavních kontraktorů a provozovatelů jaderných elektráren v západní Evropě, USA a na Dálném východě. Zařízení vyrábíme jak podle dokumentace zákazníka, tak dokážeme nové zařízení podle zadání úvodního projektu sami vyvinout a vyrobit.

Na změny v poptávce po dalších kompletech reaktorů typu VVER, které nastaly v 90. letech, ŠKODA JS reagovala rozvojem nového výrobního programu, který orientovala do oblasti nakládání s použitým jaderným palivem. V současnosti jde o jeden z klíčových segmentů naší výrobní divize.

Počátkem devadesátých let minulého století se ŠKODA JS dále zaměřila na modernizaci a prodlužování životnosti stávajících komponent a také dodávku náhradních dílů. Vyvinuli jsme a vyrábíme kompaktní skladovací mříže vlastního designu. Perspektivním produktem jsou obalové soubory (kontejnery) pro různé typy paliva a jaderného odpadu, které vyvíjíme, licencujeme a dodáváme.

Naším klíčovým produktem jsou modernizované pohony řídicích tyčí, které vyrábíme a dodáváme pro různé typy energetických i výzkumných jaderných reaktorů včetně systému řízení. Díky našim inovacím jsme postupně dokázali navýšit jejich projektovou životnost a splnili veškeré technické i legislativní požadavky pro prodloužený spolehlivý provoz pohonů řídicích tyčí v řádném i havarijním režimu.

Disponujeme unikátním strojovým parkem včetně jeřábu s nosností 400 t. Dokážeme tepelně zpracovat, svařit, mechanicky opracovat, otryskat povrch či provést barevnou povrchovou úpravu standardních i nadrozměrných konstrukcí, výkovků, odlitků a svařenců z uhlíkové i nerezové oceli. Nabízíme kapacity elektrických vozových a komorových pecí, portálového vyvrtávacího stroje WPA, horizontální vyvrtávačky W 200 a W 250, soustruhu SIU 400, karuselů  Schiess, SKIQ a SKJT, svařovacího automatu Deuma 250t, hlubokovrtacích  strojů Loch a Wohlenberg, obráběcích center MCV a Correa, soustružnických center Integrex, Nexus, Mazak, Masturn, soustruhů Weiler a Geminis, včetně zámečnických, čistících a kontrolních operací.

Slovo ředitele divize

Karel Bednář, ředitel divize Jaderné zařízení

Naše historie, úspěchy našich lidí a projektů, které realizovali, je pro nás zároveň závazkem, referencí a konkurenční výhodou.

Čtěte více

Karel Bednář
ředitel divize Jaderné zařízení

Zařízení pro jaderné elektrárny typu VVER a RBMK

 • Pohony regulačních orgánů PRO (VVER-440)
 • Lineární krokové pohony LKP (VVER-1000)
 • Vložené tyče pro pohony regulačních orgánů PRO
 • Obslužná zařízení - utahováky svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru, zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktorů typu VVER
 • Hermetické kabelové průchodky
 • Komponenty pro měření výkonu reaktoru - kanály měření neutronového toku a termočlánky
 • Komponenty čerstvého paliva VVER-1000 – hlavice a patice
 • Niklová a grafitová těsnění přírubových spojů

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktorů PWR, BWR a jejich manipulátory
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem
 • Utahovák svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru

Zařízení pro výzkumné reaktory

 • Vnitřní části výzkumných reaktorů
 • Pohony řídicích tyčí pro výzkumné reaktory

Zařízení pro skladování použitého jaderného paliva

 • Kompaktní mříže pro skladování použitého paliva typu VVER-1000, VVER-440 a pro palivo západního typu
 • Kontejnery pro transport a skladování použitého paliva typu ŠKODA 1000/19, ŠKODA 440/84, TUK, VTUK

Kooperace

 • Obrábění
 • Svařování a navařování
 • Tepelné zpracování a ohřev
 • Povrchové úpravy
 • pro více informací o technologických možnostech, volných kapacitách pracovišť, zpracování vaší poptávky prosím kontaktujte: Martin Mejtský, tel.:  +420 733 148 355, martin.mejtsky@skoda-js.cz

Materiálový inženýring

ŠKODA JS a.s. využívá pro realizaci svých projektů ve velké míře:

 • polotovary z ušlechtilých nerezových ocelí se zaměřením na speciální materiály pro jadernou energetiku
 • hutní polotovary (plechy, tyče, trubky) z austenitických a martenzitických korozivzdorných ocelí zejména dle EN norem pro všeobecné použití a pro tlakové díly.

Nejčastější značky materiálů a polotovary

 • nabízíme řešení materiálové problematiky na klíč - od návrhu, výpočtů, klasických i speciálních zkoušek materiálů
 • vycházíme ze skladové dostupnosti široké škály konkrétních značek materiálů a polotovarů
 • pro komplexní řešení materiálové problematiky disponujeme vlastním materiálovým inženýringem, materiálovou laboratoří, výpočty i korozními specialisty.
 • posouzení a návrh vhodného materiálu může být rozpracováno až do úrovně
 • posouzení technologickými specialisty pro technologie obrábění, svařování, tepelné zpracování či povrchových úprav
 • spolupráce těchto oddělení umožňuje navrhovat konkrétní značky materiálů pro daná pracovní prostředí, navrhovat náhrady materiálů dle různých národních norem (ČSN, EN, ASTM/ASME), analyzovat příčiny selhání materiálů v provozu, provádět materiálové zkoušky, navrhovat a ověřovat režimy tepelného zpracování materiálů pro konkrétní požadavky provozu

Nabízené zkoušky materiálů:

 • zkouška tahem při pokojové a zvýšené teplotě
 • zkouška tvrdosti dle Brinella, Rockwella a Vickerse
 • zkouška rázem v ohybu při pokojové a nízké teplotě (do -60°C)
 • metalografické hodnocení materiálů s využitím optického mikroskopu (analýzy mikro a makrostruktury)
 • ověřování režimů tepelného zpracování v atmosférických a vakuových pecích, hmotnost vsázky max. 50kg

Více informací o našich akreditovaných laboratořích naleznete zde.

 

Reference

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se z mnoha důvodů mohu spolehnout.

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 1000 - ŠKODA 1000/19
 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 440 - ŠKODA 440/89
 • Kontejner VPVR
 • Speciální kontejnery
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Zařízení pro vyjmutí a likvidaci čidel
Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

 • JE Dukovany, JE Temelín
 • JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce, Slovensko
 • JE Paks, Maďarsko
 • Ukrajinské JE
Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktorů
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Přípravky a manipulátory
3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Dodavatel důležitých provozních systémů elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části řídicího systému a dílen údržby
 • Výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - lineární krokové pohony řídicích tyčí, kompaktní skladovací mříže, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

 • Záporožská, Chmelnická, Rovenská, Jižně-ukrajinská JE, Černobyl
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, komponenty palivových souborů, kompaktní skladovací mříže
Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • Výroba 4 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, kompaktní skladovací mříže, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktorů a další
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 1000 / V-320
 • Dodávky zařízení a komponent - lineární krokové pohony, hermetické kabelové průchodky, komponenty palivových souborů, zařízení obsluhy reaktoru, kompaktní skladovací mříže, kontejnery na použité palivo a další
1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou provozovaných bloků
 • Prováděcí projekt
 • Výroba a kompletace komponent
 • Montáž na staveništi
 • Uvedení do provozu
Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

 • Výroba a šéfmontáž reaktoru, výroba komponent
 • Výroba 4 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent  - pohony řídicích tyčí, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

 • Finální dodavatel primárního okruhu a palivového hospodářství
 • Výroba 2 kompletů reaktoru typu VVER 440 / V-213
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony řídicích tyčí, hermetické kabelové průchodky, zařízení obsluhy reaktoru a další
Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

 • Experimentální, výzkumné a školní reaktory
 • Kompletní dodávky na klíč
 • Dodávky zařízení a komponent - pohony regulačních orgánů, vnitřní části
Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

 • Dodávky zařízení a komponent - vložené tyče pro pohony řídicích tyčí a zařízení obsluhy reaktorů, komponenty palivových souborů
Utahováky

Utahováky

 • Utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru
 • Utahovací jednotky přírubových spojů horního bloku reaktoru
Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440
 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000
Kanály měření neutronového toku

Kanály měření neutronového toku

 • Kanály měření neutronového toku pro reaktory VVER 440
 • Kanály měření neutronového toku pro reaktory VVER 1000
Více referencí Méně referencí