Servis

Jsme ŠKODA JS, generální dodavatel komplexní údržby a oprav veškerého zařízení budovy reaktoru včetně primárního okruhu a hospodářství paliva na jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín a dlouholetý partner provozovatelů jaderných elektráren napříč Evropou.

Servis

Divize Servis JE je jedním z oborových pilířů společnosti ŠKODA JS. Do naší gesce spadá široké portfolio servisních služeb, které svým zákazníkům a partnerům, provozovatelům jaderných elektráren, nabízíme a poskytujeme. Jsme vnímáni jako silný a spolehlivý partner, který dokáže zajistit dodávky v rámci celého životního cyklu jaderných elektráren. Naším společným cílem je udržovat jejich bezpečný, efektivní a spolehlivý provoz.

Špička v oboru s komplexním záběrem

Kontrola vnitřních částí parogenerátoru na 2. bloku JE Temelín

ŠKODA JS s více než šedesátiletou tradicí patří k evropské špičce oboru jaderného strojírenství. Díky našim třem oborovým pilířům - inženýringu, výrobě a servisu - a díky rozsáhlým zkušenostem, znalostem a odborné dovednosti našich lidí dokážeme zákazníkům garantovat komplexní a pokročilá řešení jak v oblasti plánované údržby, tak operativního servisu a speciálních oprav, na poli modernizace jaderných elektráren nebo výroby komponent reaktorů typu VVER, PWR, BWR a výzkumných či školních reaktorů, stejně jako dalších unikátních zařízení, využívaných v provozu jaderných elektráren.

Jsme generálním partnerem údržby a oprav na systémech primárního okruhu a palivového hospodářství všech šesti provozovaných českých jaderných bloků - elektrárny Temelín (typ VVER-1000) a elektrárny Dukovany (typ VVER-440). Konkrétně zajišťujeme servis logického celku Reaktorovna. K našim pravidelným činnostem patří práce na řízení životnosti významných komponent primárního okruhu elektrárny včetně provádění periodických kontrol tlakových nádob reaktorů, hlavního cirkulačního potrubí a také teplosměnných trubek parogenerátorů, výměníků a chladičů. Zaštiťujeme pevnostní, teplotní a radiačních výpočty a rovněž vývoj nových zařízení pro retrospektivní dozimetrii.

Materiálová laboratoř a zkušebny

Zkoušky pohonu LKP-M

Naše materiálové laboratoře standardně zajišťují materiálové zkoušky a expertizy v rámci našich výrobních, servisních i vývojových zakázek. Jsme akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025. Mezi významné činnosti Materiálové laboratoře patří také vyhodnocování kontrolních svarových spojů pro jaderné elektrárny.

Zkušebny jsou specializovaným pracovištěm, kde na unikátní zkušební smyčce provádíme předávací zkoušky pohonů regulačních orgánů PRO-M a lineárních krokových pohonů LKP-M. Pro externí firmy realizujeme hydraulické zkoušky maket palivových kazet a ověřujeme těsnosti modelů přírubových spojů. Na stendu LKP 1000 jsme například provedli hydraulické zkoušky nové makety palivového souboru firmy Westinghouse. Pozitivní výsledky hydraulických testů byly rozhodující pro zavezení šesti kusů palivových kazet Westinghouse do aktivní zóny na JE Temelín.

Slovo ředitele divize

Zdeněk Kratochvíl, ředitel divize Servis JE

Servis důležitých komponent jaderných elektráren typu VVER má ve společnosti ŠKODA JS dlouholetou tradici. Díky svým zkušenostem, praxi a know-how jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky.

Čtěte více

Zdeněk Kratochvíl
ředitel divize Servis JE

Řízení odstávek zařízení reaktorovny

 • Servis technologického zařízení logického celku „Reaktorovna“  JE Temelín/blok 1 a 2
 • Servis technologického zařízení logického celku „Reaktorovna“  JE Dukovany/bloky 1-4

Údržba a opravy zařízení reaktorovny

Modernizace zařízení reaktorovny

Řízení a prodlužování životnosti zařízení reaktorovny

Materiálové laboratoře

 • Akreditované materiálové zkoušky a další expertizy převážně v rámci výrobních, servisních i vývojových zakázek
 • Vyhodnocování kontrolních svarových spojů pro jaderné elektrárny
 • Výroba konektorů a průchodek se skleněným tlakovým zátavem pro pohony regulačních orgánů PRO-M a LKP

Autorský dozor při revizích a opravách reaktoru a jeho součástí

Zkušebny

 • Zkoušky pohonů typu VVER
 • Zkoušky palivových souborů typu VVER

Kontrola zásobníků LPG akustickou emisí

 

Reference

ŠKODA JS, to jsou lidé, na které se z mnoha důvodů mohu spolehnout.

Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

 • Generální partner pro komplexní opravy a údržbu od roku 2008
 • JE Dukovany a JE Temelín
Oprava heterogenního svaru parogenerátoru

Oprava heterogenního svaru parogenerátoru

 • Generální dodavatel unikátní opravy
 • Příprava, zkoušky, výpočty, realizace
 • JE Dukovany a JE Temelín
Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440
 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000
Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

 • Generální dodavatel údržby logického celku Reaktorovna
 • Opravárenství, údržba, modernizace a rekonstrukce
 • Provozní prohlídky
 • Oprava heterogenního svarového spoje
 • Opravy trubkovnic, nátrubků, závitových hnízd, hlavního cirkulačního čerpadla
 • Záměny a rekonstrukce potrubí, výměny tlumičů, seismické zodolnění, záměny servopohonů
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

 • Generální dodavatel údržby logického celku Reaktorovna
 • Opravárenství, údržba, modernizace a rekonstrukce- provozní prohlídky
 • Oprava heterogenního svarového spoje
 • Opravy trubkovnic, nátrubků, závitových hnízd, hlavního cirkulačního čerpadla
 • Záměny a rekonstrukce potrubí, výměny tlumičů, seismické zodolnění, záměny servopohonů
Více referencí Méně referencí