Reference

ŠKODA JS působí v oboru jaderné energetiky již od roku 1956. Stavíme na třech základních pilířích, kterými jsou inženýring, výroba a servis. Za více než šedesátiletou historii máme na kontě celou řadu projektů ze všech tří oblastí. Stále rozvíjíme naše schopnosti a hledáme nové příležitosti. Naším současným největším projektem, na kterém se podílíme, je “Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce” na Slovensku.

Významné projekty

Ukázky naší práce na dlouhodobých projektech, výrobních a servisních zakázkách.

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

3. a 4. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou bloků ve výstavbě
 • Aktuálně dodavatel důležitých provozních systémů elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické části, spojovacího potrubí, vložených chladicích okruhů, části řídicího systému a dílen údržby
 • Jeden z pěti hlavních dodavatelů
 • Expertní podpora investora v oblasti inženýringu, plánování, licenční podpory, stavebně-montážní práce a spouštění
 • Pevnostní, seismické, životnostní výpočty
Decommissioning - vyřazování JE

Decommissioning - vyřazování JE

 • Projekt vyzvednutí parogenerátorů
 • Transport tlakových nádob a vnitřních častí reaktoru
Projekty modernizace nebo záměny systému řízení (I&C)

Projekty modernizace nebo záměny systému řízení (I&C)

 • JE Dukovany (2002-2017)
 • JE Paks, Maďarsko (2015-2019)
 • JE Metsamor, Arménie (2017-2020)
 • JE Temelín (2011-2016)
Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

Kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného paliva

 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 1000 - ŠKODA 1000/19
 • Kontejner pro palivo z reaktorů VVER 440 - ŠKODA 440/89
 • Kontejner VPVR
 • Speciální kontejnery
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Zařízení pro vyjmutí a likvidaci čidel
Jaderné elektrárny na Ukrajině

Jaderné elektrárny na Ukrajině

 • Investiční projekty
 • Zaslepení kanálů ionizačních komor - výroba zařízení, šéfmonáž, zaškolení obsluhy
 • Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting)
 • Projekt modernizace části zařízení systému kontroly a řízení - unifikovaný komplex technických prostředků) pro Záporožskou JE
Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

 • JE Dukovany, JE Temelín
 • JE Jaslovské Bohunice, JE Mochovce, Slovensko
 • JE Paks, Maďarsko
 • Ukrajinské JE
Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

Komplexní údržba zařízení primárního okruhu

 • Generální partner pro komplexní opravy a údržbu od roku 2008
 • JE Dukovany a JE Temelín
Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

Jaderná elektrárna Dukovany, Česko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části všech 4 bloků jaderné elektrárny
 • Generální dodavatel unikátního projektu kompletní záměny systémů kontroly a řízení za plného provozu
 • Rekonstrukce podružných rozvaděčů
 • Pevnostní, seismické, životnostní výpočty
Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou bloků
 • Projekty modernizace systému řízení
 • Pevnostní, seismické, životnostní výpočty
 • Zaslepení kanálů ionizačních komor - výroba zařízení, šéfmontáž, zaškolení obsluhy
1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části obou provozovaných bloků
 • Prováděcí projekt
 • Výroba a kompletace komponent
 • Montáž na staveništi
 • Uvedení do provozu
Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

 • Výroba a šéfmontáž reaktoru všech čtyř bloků jaderné elektrárny
 • Generální dodavatel projektu záměny systému kontroly a řízení
Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části
 • Výpočty - systém Scorpio pro monitorování aktivní zóny