Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

ŠKODA JS je dodavatelem pro JE Paks v Maďarsku už od jejích počátků, kdy v letech 1980-1987 probíhala její výstavba. Elektrárna má 4 bloky a na všech dodnes spolehlivě pracují všechny 4 reaktory typu VVER 440 / V-213, vyrobené a dodané společností
ŠKODA JS. V průběhu let jsme na všechny čtyři bloky elektrárny dodávali pohony řídicích tyčí, vložené tyče, utahováky, kanály měření neutronového toku. Prováděli jsme také pravidelné provozní prohlídky tlakových nádob reaktorů.

reaktorový sál JE Paks - blok ochranných trub

V roce 2015 jsme zvítězili v tendru na záměnu systému kontroly a řízení na všech čtyřech blocích JE Paks. Jednalo se o zajímavou a rozsáhlou modernizační akci “na klíč”. Dosavadní systémy řízení výkonu reaktoru, řízení regulačních tyčí reaktoru a vypínačů od původního ruského dodavatele nahradila ŠKODA JS moderním digitálním zařízením. ŠKODA JS plnila roli generálního dodavatele, tvůrce koncepce Basic a Detail Designu. Uplatnili jsme zde také své schopnosti efektivně řídit projekty v mezinárodním prostředí, kdy v jednom dodavatelském modelu jsou integrovány dodávky od české společnosti ZAT a.s. i činnosti poskytované maďarskými společnostmi.

V roce 2018 proběhla modernizace na třetím bloku elektrárny, kdy bylo v červnu úspěšně uvedeno do provozu nové nainstalované zařízení. Ve zkušebním provozu se na zprovozněných blocích potvrdila spolehlivost a bezpečnost našeho zařízení. V polovině roku 2019 dokončila ŠKODA JS modernizaci, v roce 2020 byly dokončeny poslední úpravy simulátoru pro výcvik obsluhy a sjednocení bloků.

ŠKODA JS se v roce 2021 zúčastnila a vyhrála výběrového řízení na dodávku zařízení KNI pro měření neutronového toku. V rámci kontraktu dodá ŠKODA JS zákazníkovi jako základní rozsah 156 kusů detektorů KNI s možnou opcí na dalších 46 kusů tohoto zařízení. Zařízení KNI vyrobené a dodané společností ŠKODA JS pracuje spolehlivě nejen na JE Paks, ale i dalších elektrárnách typu VVER 440 a VVER 1000.

V témže roce 2021 ŠKODA JS zvítězila v tendru na provádění kontrol tlakové nádoby reaktoru, které bude realizovat v letech 2021 až 2024 na to na 2., 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Paks. ŠKODA JS využila k tomuto úspěchu svých bohatých zkušeností získaných v minulých letech a v neposlední řadě i sehraný a zkušený tým techniků a inženýrů z útvaru provozních kontrol.

Koncem roku 2021 byla společnost ŠKODA JS úspěšná ve veřejné zakázce na výrobu a dodávku vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů reaktoru. Jedná se o jeden ze špičkových výrobků společnosti pro spolehlivý provoz reaktorů typu VVER 440.

Historie naší spolupráce

Jak šel čas spolupráce s JE Paks

První tlaková nádoba reaktoru VVER 440 vyrobená v nově postavené Reaktorové hale v Plzni pro JE Paks

1980-1987 výstavba JE Paks:
ŠKODA JS je dodavatelem komponent vč. výroby a šéfmontáže reaktorů na všech 4 blocích

pohony orgánů řídicích tyčí

2011-2012dodali jsme 83 pohonů řídicích tyčí

utahovací jednotka EZ 650

2008dodali jsme soupravu MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu a utahovací jednotku EZ 650 pro přírubové spoje reaktoru

velín JE Paks

2016-2020ŠKODA JS generálním dodavatelem projektu na klíč “Záměna systému kontroly a řízení na 4 blocích JE Paks.

Zajímavá čísla

380 pohonů řídicích tyčí (1980-2012)
320 vložených tyčí (1980-2021)
2 utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru (pro bloky 1,2 – 1982; pro bloky 3,4 – 1984)
156 kanálů měření neutronového toku (opce na dalších 46 ks) –  (vítězství ve výběrovém řízení v r. 2021)