Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

Jaderná elektrárna Paks, Maďarsko

ŠKODA JS je dodavatelem pro JE Paks v Maďarsku už od jejích počátků, kdy v letech 1980-1987 probíhala její výstavba. Elektrárna má čtyři bloky a na všech dodnes spolehlivě pracují všechny 4 reaktory typu VVER 440 / V-213, vyrobené a dodané společností ŠKODA JS. V průběhu let jsme na elektrárnu dodávali pohony řídicích tyčí, vložené tyče, utahováky, kanály měření neutronového toku. Prováděli jsme také pravidelné provozní prohlídky tlakových nádob reaktorů a servis dodaného zařízení, zejména pohonů.

reaktorový sál JE Paks - blok ochranných trub

V letech 2016 – 2021 jsme provedli záměnu systému kontroly a řízení na všech čtyřech blocích JE Paks. Jednalo se o zajímavou a rozsáhlou modernizační akci “na klíč”. Dosavadní systémy řízení výkonu reaktoru, regulačních tyčí reaktoru a bezpečnostních vypínačů nahradila ŠKODA JS moderním digitálním zařízením. Naše společnost plnila roli generálního dodavatele, tvůrce koncepce Basic a Detail Designu. Uplatnili jsme zde také své schopnosti efektivně řídit projekty v mezinárodním prostředí, kdy v jednom dodavatelském modelu jsou integrovány dodávky od českého dodavatele i činnosti poskytované maďarskými společnostmi.

V roce 2018 proběhla modernizace na třetím bloku elektrárny. Ve zkušebním provozu se na zprovozněných blocích potvrdila spolehlivost a bezpečnost našeho zařízení. V polovině roku 2019 dokončila ŠKODA JS modernizaci, v roce 2021 byly dokončeny poslední úpravy simulátoru pro výcvik obsluhy a sjednocení bloků.

ŠKODA JS v roce 2021 zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku zařízení KNI pro měření neutronového toku. V rámci kontraktu dodá ŠKODA JS zákazníkovi jako základní rozsah 156 kusů detektorů KNI s možnou opcí na dalších 46 kusů tohoto zařízení. Zařízení KNI vyrobené a dodané společností ŠKODA JS pracuje spolehlivě nejen na JE Paks, ale i dalších elektrárnách typu VVER 440 a VVER 1000.

V témže roce 2021 ŠKODA JS zvítězila v tendru na provádění kontrol tlakové nádoby reaktoru, které realizovala v letech 2021 až 2024 na 2., 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Paks. ŠKODA JS využila k tomuto úspěchu svých bohatých zkušeností získaných v minulých letech a v neposlední řadě i sehraný a zkušený tým techniků a inženýrů z útvaru provozních kontrol.

Koncem roku 2021 byla společnost ŠKODA JS úspěšná ve veřejné zakázce na výrobu a dodávku vložených tyčí pro pohony regulačních orgánů reaktoru. Jedná se o jeden ze špičkových výrobků společnosti pro spolehlivý provoz reaktorů typu VVER 440.

Historie naší spolupráce

Jak šel čas spolupráce s JE Paks

První tlaková nádoba reaktoru VVER 440 vyrobená v nově postavené Reaktorové hale v Plzni pro JE Paks

1980-1987 výstavba JE Paks:
ŠKODA JS byla dodavatelem komponent vč. výroby a šéfmontáže reaktorů na všech 4 blocích

pohony orgánů řídicích tyčí

2011-2012dodali jsme 83 pohonů řídicích tyčí

utahovací jednotka EZ 650

2008dodali jsme soupravu MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu a utahovací jednotku EZ 650 pro přírubové spoje reaktoru

velín JE Paks

2016-2020ŠKODA JS generálním dodavatelem projektu na klíč “Záměna systému kontroly a řízení na 4 blocích JE Paks.

Zajímavá čísla

4nádoby reaktoru vč. vnitřních částí
380 pohonů řídicích tyčí
320 vložených tyčí
1043kanálů měření neutronového toku