Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín

Stavěli jsme Temelín, teď jsme generálním dodavatelem údržby primárního okruhu

Stavba jaderné elektrárny Temelín probíhala v letech 1991-2003. Na dvou blocích, osazených reaktory typu VVER 1000 naší výroby, jsme se podíleli z pozice finálního dodavatele primárního okruhu a palivového hospodářství. V průběhu let jsme prováděli a provádíme pravidelné provozní prohlídky tlakové nádoby reaktoru, hlavního cirkulačního potrubí, teplosměnných trubek parogenerátorů, výměníků a chladičů. Od roku 2008 jsme generálním dodavatelem oprav a údržby logického celku Reaktorovna.

Unikátní opravy, zařízení vlastního designu, nové kontejnery: ŠKODA JS jako strategický partner ČEZ, a. s.

Staveniště JE Temelín

V letech 2012-2015 jsme provedli Obnovu SKŘ Neblokových souborů obou bloků JE Temelín. Stojíme za unikátní opravou heterogenního svarového spoje na horké větvi hlavního cirkulačního potrubí, kterou jsme realizovali v roce 2016. Projekt jsme zaštítili celkově, od činností přípravy, odzkoušení, výpočtů, odstranění vadného spoje, realizace nového svaru, až po provedení závěrečných NDT kontrol.

V roce 2014 jsme pro elektrárnu Temelín dodali další zařízení vlastního designu – zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000. Za toto zařízení, navržené našimi konstruktéry, jsme v  roce 2016 získali nejvyšší ocenění v soutěži Quality Innovation Award.

Transport tlakové nádoby reaktoru VVER 1000 na JE Temlín

V roce 2014 jsme zvítězili v tendru na dodávku kontejnerů na použité jaderné palivo pro JE Temelín v letech 2018-2035, a to s kontejnerem vlastního designu ŠKODA 1000/19. První vyrobený kontejner jsme na elektrárnu dodali na konci roku 2018. Celkem bude v rámci tohoto projektu dodáno 58 kontejnerů do roku 2035.

Kromě standardního rozsahu servisních činností na JE Temelín provádíme v rámci plánovaných odstávek řadu dalších činností dle požadavku zákazníka.

Ve spolupráci s ČEZ, a. s., jsme vyvinuli speciální zařízení určené pro inspekci palivových souborů (SI-PS). Pomocí zařízení je možno provádět inspekci palivových souborů na všech blocích VVER-1000/V-320 souběžně s překládkou paliva, takže samotná inspekce neprodlužuje dobu odstávky. První zařízení tohoto typu bylo na JE Temelín dodáno v r. 2021.

Historie naší spolupráce

Co se stalo na Temelíně

Instalace tlakové nádoby reaktoru VVER 1000 do šachty reaktoru

1991-2003 výstavba JE Temelín
ŠKODA JS je finálním dodavatelem primárního okruhu a palivového hospodářství

Servis logického celku Reaktorovna

2008 ČEZ, a. s. a ŠKODA JS, a. s. uzavírají dlouhodobou smlouvy na provádění údržby logického celku Reaktorovna

Obnova SKŘ Neblokových souborů

2012-2015 obnova SKŘ Neblokových souborů obou bloků JE Temelín

POMA zařízení pro střih materiálových ampulí na vybraných klastrech aktivní zóny reaktoru

2013 dodáno zařízení vlastního designu ŠKODA JS, tzv. POMA, které slouží pro střih materiálových ampulí na vybraných klastrech aktivní zóny reaktoru

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000

2014 dodáno zařízení vlastního designu ŠKODA JS – zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000

Montáž štítku na kontejner ŠKODA 1000/19

2014 zvítězili jsme v tendru na dodávku 58 kontejnerů vlastního designu (ŠKODA 1000/19) pro použité jaderné palivo v letech 2018-2035

Oprava heterogenního svaru na horké větvi hlavního cirkulačního potrubí

2016 provedli jsme unikátní opravu heterogenního svaru na horké větvi hlavního cirkulačního potrubí

Kontejner ŠKODA 1000/19 pro JE Temelín

2018expedovali jsme první kontejner vlastního designu ŠKODA 1000/19

Neaktivní zkoušky kontejneru ŠKODA 1000/19 na JE Temelín

2019 kontejner ŠKODA 1000/19 úspěšně absolvoval neaktivní zkoušky na 1. bloku elektrárny

2021dodávka zařízení pro inspekci palivových souborů SI-PS

Zajímavá čísla

2reaktory typu VVER 1000
282krokových pohonů
2 utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru
1241hermetických kabelových průchodek