Kanály měření neutronového toku

Kanály měření neutronového toku (KNI) patří mezi naše stabilní a dlouhodobě vyráběné produkty. Kanály KNI dodává ŠKODA JS na jaderné elektrárny VVER již od roku 1989. Původní provedení s detektory ruské firmy POZIT bylo od roku 1996 doplněno o detektory americké firmy IST (dnes Mirion  Technologies).

Kanály měření neutronového toku

Pro stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktorů typu VVER se používají samonapájecí detektory s rhodiovým (Rh) emitorem. Detektory jsou určeny ke kontrole rozložení hustoty toku neutronů po výšce a poloměru aktivní zóny cestou neustálé přeměny neutronového záření na elektrický proud.   Signál z těchto detektorů je vyveden na měřicí aparaturu, která tento signál zpracovává a v reálném čase tak předává základní informace o stavu aktivní zóny, primárního okruhu a důležitých parametrech sekundárního okruhu. Kanál KNI se skládá z armatury kanálu měření neutronového toku a Rh samonapájecích  detektorů.  Armatura KNI zajišťuje rozmístění Rh samonapájecích detektorů, chrání detektory před vlivem chladiva primárního okruhu a hermetizuje místo vývodu kanálů měření neutronového toku z reaktoru. Detektory jsou rozmístěny v aktivní zóně reaktoru v sestavách nazývajících se kanály měření neutronového toku. Kanály KNI procházejí nátrubky bloku ochranných trub a jsou zasunuty do aktivní zóny na 36 souřadnicích u reaktoru VVER 440 a na 64 souřadnicích u reaktoru VVER 1000. Každý kanál obsahuje 7 detektorů, které jsou rovnoměrně rozmístěny po výšce aktivní zóny.

Výrobou a dodávkami těchto produktů se ve ŠKODA JS zabýváme nepřerušeně již od r. 1989. Za tu dobu jsme dodali přes 800 kanálů KNI nejen na obě české jaderné elektrárny, ale přes tisíc kusů také do slovenských Jaslovských Bohunic a do maďarské JE Paks.

V roce 2020 jsme podepsali hned několik smluv na dodávku kanálů KNI na obě české jaderné elektrárny. Na JE Temelín dodáme postupně v několika etapách celkem přes 80 kanálů KNI. Na JE Dukovany dodáváme postupně téměř 30 kusů KNI.

 

Zajímavá čísla

9867 mm max. celková délka KNI určeného pro reaktory VVER 440 (vyrábí se v 6 různých provedeních)
12290 mm celková délka KNI určeného pro reaktory VVER 1000 (vyrábí se pouze v jednom provedení)
2000 přes dva tisíce dodaných KNI od roku 1989

Galerie