Kanály měření neutronového toku

Kanály měření neutronového toku (KNI) patří mezi naše stabilní a dlouhodobě vyráběné produkty. Kanály KNI dodává ŠKODA JS na jaderné elektrárny VVER již téměř 40 let. Původní provedení s detektory ruské firmy POZIT bylo od roku 1996 doplněno o detektory americké firmy IST (dnes Mirion  Technologies).

Pro stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktorů typu VVER se používají samonapájecí detektory se rhodiovým (Rh) emitorem. Detektory jsou určeny ke kontrole rozložení hustoty toku neutronů po výšce a poloměru aktivní zóny cestou neustálé přeměny neutronového záření na elektrický proud.   Signál z těchto detektorů je vyveden na měřicí aparaturu, která tento signál zpracovává a v reálném čase tak předává základní informace o stavu aktivní zóny, primárního okruhu a důležitých parametrech sekundárního okruhu. Kanál KNI se skládá z armatury kanálu měření neutronového toku a Rh samonapájecích  detektorů.  Armatura KNI zajišťuje rozmístění Rh samonapájecích detektorů, chrání detektory před vlivem chladiva primárního okruhu a hermetizuje místo vývodu kanálů měření neutronového toku z reaktoru. Detektory jsou rozmístěny v aktivní zóně reaktoru v sestavách nazývajících se kanály měření neutronového toku. Kanály KNI procházejí nátrubky bloku ochranných trub a jsou zasunuty do aktivní zóny na 36 souřadnicích u reaktoru VVER 440 a na 64 souřadnicích u reaktoru VVER 1000. Každý kanál obsahuje 7 detektorů, které jsou rovnoměrně rozmístěny po výšce aktivní zóny.

Výrobou a dodávkami těchto produktů se ve ŠKODA JS zabýváme nepřetržitě již od r. 1989. Za tu dobu jsme dodali více než 2300 kanálů KNI nejen na obě české jaderné elektrárny, ale také do slovenských Bohunic a maďarské JE Paks.

Zajímavá čísla

9867 mm max. celková délka KNI určeného pro reaktory VVER 440 (vyrábí se v šesti různých provedeních)
12290 mm celková délka KNI určeného pro reaktory VVER 1000
2300dodaných KNI od roku 1991

Galerie