Oprava heterogenního svaru

Oprava heterogenního svaru

V roce 2012 servisní tým ŠKODA JS provedl jako první ve střední Evropě technologicky i organizačně unikátní opravu heterogenního svaru DN 1100 mm na horkém kolektoru parogenerátoru jaderné elektrárny Dukovany. Opravovaný svar je svarem dílenským, což znamená, že se u něj nepředpokládala oprava přímo na elektrárně. Navíc se jedná o kombinaci dvou základních materiálů.

Oprava heterogenního svaru

Celá dodávka obsahovala přípravu, vč. odzkoušení a výpočtů, odstranění vadného svarového spoje, realizaci nového svaru vč. průběžných nedestruktivních kontrol a řízení a koordinaci celkem 15 subdodavatelů.

Příprava opravy zahrnovala několik úskalí. Prvním bylo sestavení servisního týmu, protože vzhledem k předpokládané radiační situaci v místě opravy a její délce dosahoval odhad nutného počtu svářečského personálu cca 20 osob. Tito pracovníci museli projít náročným sítem psychotestů, které jsou podmínkou pro práci na elektrárně, a množstvím pracovních zkoušek. Jenom pro představu, pracovní zkoušky absolvovalo 41 svářečů, ale náročná kritéria splnilo pouze 16 z nich.

Dalším omezujícím faktorem byla doba přípravy celé akce, která zahrnovala jak vlastní technická řešení, tak nákup speciálních přípravků, materiálů i desítky analýz a výpočtů. Celou opravu bylo nutno připravit v rekordně krátkém čase. Bylo nutno vyvinout a vyrobit přípravek, který by zamezil trvalé deformaci a nevratnému poškození vnitřních částí parogenerátoru. Byla řešena i otázka fixace zařízení smyčky primárního okruhu, aby nedošlo po odřezání vadného svaru k jejich vzájemnému posunu.

Oprava heterogenního svaru

Následující etapou bylo zavaření kontrolních svarových spojů (KSS), jejichž úspěšný výsledek je uvolňující podmínkou pro vlastní realizaci opravy. Byl zkonstruován a vyroben stend v měřítku 1:1, na kterém byly prováděny zkoušky úkosovacího zařízení, výcvik svářečů atd.

Celá příprava byla dozorována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Přípravy a vlastní realizace se také zúčastnilo dalších cca 15 organizací, přičemž jejich řízení a koordinaci zajišťovala pro konečného zákazníka ČEZ a.s. rovněž ŠKODA JS a.s.

Vlastní oprava proběhla v rámci plánované odstávky hlavního výrobního bloku a proběhla v požadovaných termínech (tzn. bez negativního dopadu do délky odstávky) a v požadované kvalitě.

Další opravy tohoto druhu jsme postupně úspěšně provedli na dalších parogenerátorech na JE Dukovany v letech 2013 a 2016 a na JE Temelín v roce 2016.

Historie naší spolupráce

oprava heterogenního svaru

2012provedení první unikátní opravy heterogenního svaru na JE Dukovany

oprava heterogenního svaru

2013provedení druhé opravy heterogenního svaru na JE Dukovany

oprava heterogenního svaru

2016provedení třetí opravy heterogenního svaru na JE Dukovany

oprava heterogenního svaru

2016provedení opravy heterogenního svaru na JE Temelín

Zajímavá čísla

1. unikátní oprava heterogenního svaru ve střední Evropě
16 svářečů, kteří prošli náročnými zkouškami
15 subdodavatelských firem, které jsme museli řídit a koordinovat
0 oprava neměla žádný dopad na délku odstávky