Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

Lineární pohony řídicích tyčí – bloky elektromagnetů

Pohony řídicích tyčí jsou výkonným prvkem systému kontroly a řízení reaktoru (SKŘ). Pohybují regulačním orgánem reaktoru, přemisťují ho, zastavují v určené poloze, kontrolují polohu a v neposlední řadě zajišťují pád regulačního orgánu potřebnou rychlostí v režimu havarijní ochrany.

Pohony mohou pracovat jak samostatně, tak současně – v závislosti na příkazech systému SKŘ. ŠKODA JS vyrábí pohony pro reaktory VVER 440 a 1000 od roku 1980 a zároveň stále pracuje na jejich vývoji a zdokonalení.

Modernizovaný pohon regulačního orgánu PRO-M

Pohon regulačního orgánu PRO-M pro reaktory VVER 440

Modernizovaný pohon regulačního orgánu PRO-M tvoří aktivní část systému kontroly a řízení reaktoru typu VVER 440. V reaktoru pracuje 37 pohonů s pastorkem a hřebenovou tyčí. Tento typ pohonu – včetně elektronického řídicího systému a ukazatele polohy – jsme vyvinuli s cílem zlepšit provozní charakteristiky a snížit pravděpodobnost selhání. Díky tomu se životnost mechanických částí postupně prodloužila až na současných 25 let oproti původní verzi pohonu, která měla životnost 10 let.

Od roku 1980 jsme vyrobili více než 1300 pohonů regulačního orgánu typu PRO různých provedení a dodali je na dvacet bloků jaderných elektráren v Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Maďarsku, Polsku i Německu.

Pohon PRO-M s ukazatelem polohy zabezpečuje tyto funkce:

 • pohyb regulační kazety VVER-440/V 213
 • zastavení regulační kazety v krajních polohách a mezi nimi
 • indikace polohy regulační kazety postupně a nezávisle po 10 mm a 250 mm a v krajních polohách
 • pád regulační kazety v režimu havarijní ochrany
 • zamezení spontánního pohybu regulační kazety v případě výskytu netěsnosti v horní části pohonu

“Škodovácký” pohon PRO-M se svými obrysovými rozměry shoduje s původními pohony PRO, díky čemuž nahrazuje aktuálně provozované pohony regulačních orgánů reaktoru typu VVER-440.

Vložené tyče pro pohony regulačních orgánů PRO

vložené tyče pohony regulačních orgánů PRO

Pohon PRO pohybuje regulačním orgánem reaktoru VVER 440, který se skládá z absorpční a palivové části. Regulační orgán je s pohonem spojen vloženou tyčí. ŠKODA JS od roku 1980 vyrobila více než 1200 vložených tyčí pro jaderné bloky v Česku, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Ukrajině a Finsku.

Modernizovaný lineární krokový pohon LKP-M

Modernizovaný lineární krokový pohon LKP-M je hlavní částí řídicího a zabezpečovacího systému reaktoru VVER 1000. V reaktoru VVER 1000 pracuje 61, respektive až 121 lineárních krokových pohonů, podle typu reaktoru. V závislosti na příkazech systému řízení a ochrany reaktoru SGIU-M, který rovněž dodáváme, je každý pohon LKP-M schopen pracovat zcela samostatně, nezávisle na ostatních pohonech, nebo spolu s nimi. Zařízení nepřetržitě modernizujeme a zajišťujeme vlastním vývojem. Naše nejnovější, třetí generace pohonů, má životnost téměř 40 let, což v podstatě odpovídá době životnosti jaderné elektrárny.

Pohon LKP-M zabezpečuje následující funkce:

lineární krokový pohon regulačních orgánů LKP-M
 • integritu primárního okruhu
 • přemisťování regulačního orgánu určitou rychlostí v režimu regulace
 • dosažení určené polohy regulačního orgánu
 • zastavení regulačního orgánu v určené poloze
 • kontrolu skutečné polohy regulačního orgánu s potřebnou přesností
 • pád regulačního orgánu potřebnou rychlostí v režimu havarijní ochrany
 • ochranu proti vynoření regulačního orgánu v případě odtěsnění pouzdra

V letech 2004-2005 jsme dokončili vývoj 3. generace pohonů označovaných jako LKP-M/3. Po zkušenostech s provozem pohonů první a druhé generace byl vývoj zaměřen především na zpřesnění sledování polohy regulačního orgánu v aktivní zóně, zkrácení doby pádu regulačního orgánu, zjednodušení montáže, zvětšení pracovního zdvihu, zvýšené povolené provozní teploty elektromagnetů a zvýšení doby životnosti všech komponent pohonu na min. 40 let.

V roce 2019 byl úspěšně dokončen vývoj čtvrté řady lineárního krokového pohonu regulačních orgánů LKP-M/4 určeného pro moderní bloky s reaktory typu VVER, kde byly ukončeny životnostní zkoušky prototypu s vynikajícím výsledkem.

Modernizovaný pohon LKP-M/4 zajišťuje:

 • plnou kompatibilitu nové generace pohonů typu LKP-M s bloky VVER 1200 a VVER 1000
 • prodlouženou životnost díky zlepšené odolnosti vůči mechanickému opotřebení ve srovnání s předchozí generací pohonů typu LKP-M/3
 • zkrácení času na údržbu během pravidelných odstávek i celkově menší množství údržbových činností
 • modernizované řešení napájecí a řídicí elektroniky pomocí nejnovějšího řešení

Od roku 1990 vyrobila ŠKODA JS více než 1200 pohonů pro bloky VVER 1000 v Česku, Bulharsku a na Ukrajině. Součástí dodávek bylo i devět kompletů modernizované řídicí elektroniky SGIU-M.

Historie projektu

pohony řídicích tyčí PRO

1980-1985 první dodané pohony řídicích tyčí PRO (JE Paks, Maďarsko)

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1993první lineární krokové pohony typu LKP-M (JE Temelín)

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2011první lineární krokové pohony třetí generace LKP/M3 (JE Temelín)

vložené tyče pro pohony regulačního orgánu

2018dodávka 49 vložených tyčí (JE Loviisa, Finsko)

PRO-M

2019uzavřena smlouva na dodávku 78 ks pohonů PRO-M (Rovenská JE, Ukrajina)

LKP-M/4

2019dokončen vývoj nové generace pohonu LKP-M/4

pohon regulačního orgánu PRO

2016-2021dodávka 160 pohonů řídicích orgánů PRO-M (JE Dukovany)

Zajímavá čísla

1343 vyrobených pohonů regulačních orgánů PRO
1240 vyrobených lineárních krokových pohonů LKP
1223 dodaných vložených tyčí pro reaktory typu VVER 440