Pohony řídicích tyčí

Pohony řídicích tyčí

Lineární pohony řídicích tyčí – bloky elektromagnetů

Pohony řídicích tyčí jsou výkonným prvkem systému kontroly a řízení reaktoru (SKŘ). Pohybují regulačním orgánem reaktoru, přemisťují ho, zastavují v určené poloze, kontrolují polohu a v neposlední řadě zajišťují pád regulačního orgánu potřebnou rychlostí v režimu havarijní ochrany.

V reaktoru VVER 440 pracuje 37 pohonů s pastorkem a hřebenovou tyčí. V reaktoru VVER 1000 pracuje 61, respektive až 121 lineárních krokových pohonů, podle typu reaktoru. Pohony mohou pracovat jak samostatně, tak současně – v závislosti na příkazech systému SKŘ.

ŠKODA JS vyrábí pohony od roku 1980 a zároveň stále pracuje na jejich vývoji a zdokonalení. U lineárních krokových pohonů jsme postupným vývojem dosáhli prodloužení jejich garantované doby životnosti z původních 10 na 40 let.

V letech 2004-2005 jsme dokončili vývoj 3. generace pohonů označovaných jako LKP-M/3. Po zkušenostech s provozem pohonů první a druhé generace byl vývoj zaměřen především na zpřesnění sledování polohy regulačního orgánu v aktivní zóně, zkrácení doby pádu regulačního orgánu, zjednodušení montáže, zvětšení pracovního zdvihu, zvýšené povolené provozní teploty elektromagnetů a zvýšení doby životnosti všech komponent pohonu na min. 40 let.

V roce 2019 byl úspěšně dokončen vývoj čtvrté řady lineárního krokového pohonu regulačních orgánů LKP-M/4 určeného pro moderní bloky s reaktory typu VVER, kde byly ukončeny životnostní zkoušky prototypu s vynikajícím výsledkem.

Modernizovaný pohon regulačního orgánu PRO-M

Pohon regulačního orgánu PRO-M pro reaktory VVER 440

Modernizovaný pohon regulačního orgánu PRO-M tvoří aktivní část systému kontroly a řízení reaktoru typu VVER 440. Tento typ pohonu – včetně elektronického řídicího systému a ukazatele polohy – jsme vyvinuli s cílem zlepšit provozní charakteristiky a snížit pravděpodobnost selhání. Díky tomu se životnost mechanických částí postupně prodloužila až na současných 25 let oproti původní verzi pohonu, která měla životnost 10-11 let.

Od roku 1980 jsme vyrobili více než 1300 pohonů regulačního orgánu typu PRO různých provedení a dodali je na dvacet bloků jaderných elektráren v Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Maďarsku, Polsku i Německu.

Pohon PRO-M s ukazatelem polohy zabezpečuje tyto funkce:

 • pohyb regulační kazety VVER-440/V 213
 • zastavení regulační kazety v krajních polohách a mezi nimi
 • indikace polohy regulační kazety postupně a nezávisle po 10 mm a 250 mm a v krajních polohách
 • pád regulační kazety v režimu havarijní ochrany
 • zamezení spontánního pohybu regulační kazety v případě výskytu netěsnosti v horní části pohonu

“Škodovácký” pohon PRO-M se svými obrysovými rozměry shoduje s původními pohony PRO, díky čemuž nahrazuje aktuálně provozované pohony regulačních orgánů reaktoru typu VVER-440.

Vložené tyče pro pohony regulačních orgánů PRO

vložené tyče pohony regulačních orgánů PRO

Pohon PRO pohybuje regulačním orgánem reaktoru, který se skládá z absorpční a palivové části. Regulační orgán je s pohonem spojen vloženou tyčí. ŠKODA JS od roku 1980 vyrobila více než 1200 vložených tyčí pro jaderné bloky v Česku, na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Ukrajině a Finsku.

Modernizovaný lineární krokový pohon LKP-M

Modernizovaný lineární krokový pohon LKP-M je hlavní částí řídicího a zabezpečovacího systému reaktoru VVER 1000. V závislosti na příkazech systému řízení a ochrany reaktoru SGIU-M, který rovněž dodáváme, je každý pohon LKP-M schopen pracovat zcela samostatně, nezávisle na ostatních pohonech, nebo spolu s nimi. Zařízení nepřetržitě modernizujeme a zajišťujeme vlastním vývojem. Naše nejnovější, třetí generace pohonů, má životnost téměř 40 let, což v podstatě odpovídá době životnosti jaderné elektrárny.

Pohon LKP-M zabezpečuje následující funkce:

lineární krokový pohon regulačních orgánů LKP-M
 • integritu primárního okruhu
 • přemisťování regulačního orgánu určitou rychlostí v režimu regulace
 • dosažení určené polohy regulačního orgánu
 • zastavení regulačního orgánu v určené poloze
 • kontrolu skutečné polohy regulačního orgánu s potřebnou přesností
 • pád regulačního orgánu potřebnou rychlostí v režimu havarijní ochrany
 • ochranu proti vynoření regulačního orgánu v případě odtěsnění pouzdra

Modenizovaný pohon LKP-M/4 zajišťuje:

 • plnou kompatabilitu nové generace pohonů typu LKP-M s bloky VVER 1200 a VVER 1000
 • prodlouženou životnost díky zlepšené odolnosti vůči mechanickému opotřebení ve srovnání s předchozí generací pohonů typu LKP-M/3
 • zkrácení času na údržbu během pravidelných odstávek i celkově menší množství údržbových činností
 • modernizované řešení napájecí a řídicí elektroniky pomocí nejnovějšího řešení

Od roku 1990 vyrobila ŠKODA JS více než 1200 pohonů pro bloky VVER 1000 v Česku, Bulharsku a na Ukrajině. Součástí dodávek bylo i devět kompletů modernizované řídicí elektroniky SGIU-M.

Pohon regulačního orgánu AZ/BSM

Pro blok jaderné elektrárny Ignalina v Litvě osazený s reaktorem RBMK-1500 jsme v roce 2006 vyrobili 58 kusů pohonů AZ/BSM.

Historie projektu

pohony řídicích tyčí PRO

1980-1985 první dodané pohony řídicích tyčí PRO pro maďarskou JE Paks

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1991první dodané lineární krokové pohony pro bulharskou JE Belene (typ LKP-S)

lineární krokové pohony řídicích tyčí

1993první lineární krokové pohony typu LKP-M pro JE Temelín

lineární krokové pohony řídicích tyčí

2011první lineární krokové pohony třetí generace (LKP-M3) pro JE Temelín

pohon regulačního orgánu PRO

2016dodávka 46 repasovaných pohonů řídicích orgánů pro JE Dukovany, původně vyrobených ve ŠKODA JS, pro JE Nord v Německu

vložené tyče pro pohony regulačního orgánu

2018dodávka 49 vložených tyčí pro finskou JE Loviisa

PRO-M

2019uzavřena smlouva na dodávku 78 ks pohonů PRO-M a dodáno 32 ks vložených tyčí pro Rovenskou JE

LKP-M/4

2019dokončen vývoj nové generace pohonu – LKP-M/4

pohon regulačního orgánu PRO

2016-2021dodávka 160 pohonů řídicích orgánů pro JE Dukovany
(z toho 46 repasovaných – původně určených pro JE Nord)

Zajímavá čísla

1343 vyrobených pohonů regulačních orgánů PRO
1240 vyrobených lineárních krokových pohonů LKP
1223 dodaných vložených tyčí pro reaktory typu VVER 440