Strojní projekty

Strojní projekty

Od roku 2014 rozšířila ŠKODA JS a.s. svoje portfolio o obor Inženýring potrubních systémů. Otevřením nového projekčního pracoviště v Praze se tedy rozšířily kompetence ŠKODA JS a.s. v oboru potrubních systémů, zahrnující komplexní inženýringové aktivity od zpracování studií a prováděcích projektů, přes zpracování výpočtů, až po přípravu výrobní výkresové a výpočtové dokumentace.
V této kanceláři pracuje tým zkušených projektantů a výpočtářů, který dříve pracoval především pro projekt „Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“

Práce projekčního týmu

Členy týmu jsou zkušení specialisté, někteří pracují v oboru energetiky již desítky let. Podařilo se nám ale v průběhu let získat také mladé spolupracovníky, kteří již získali praxi pro samostatné zpracování a vedení rozsáhlých projektů.

Velkou výhodou tohoto oddělení je, že mohou velmi úzce spolupracovat na zakázkách nejenom projektanti, ale také specialisté na pevnostní výpočty potrubí. Toto spojení se ukázalo jako obzvláště výhodné, protože i v době elektronických komunikací není nic lepšího, než že mohou projektant s výpočtářem pracovat doslova v jedné kanceláři.

Od roku 2014 pokračuje oddělení potrubních systémů na realizaci projektu „Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“. Projektanti se podílejí zejména na řešení kolizí, včetně provádění operativních kontrolních výpočtů potrubí a příslušenství. Úspěšně byla dokončena nejenom montáž 3.bloku, ale i veškerá aktualizace dokumentace skutečného stavu a zařízení je předáno provozovateli pro fyzikální a později pro energetické spouštění. Na 4.bloku je dokončena montáž a je připravována dokumentace skutečného stavu.

Tým projektantů pracoval také na dalších projektech, především pro české jaderné bloky.

Práce s 3D modelem

V roce 2016 se kolegové z projekční kanceláře (nyní již pod novým názvem “Strojní projekty”) věnovali opět hlavně projektu „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce“, a to především podpoře realizace projektu a přípravě dokumentace skutečného provedení 3. bloku včetně využití metody laserového 3D skenování. Na 4. bloku proběhla montáž s maximálním využitím 3D koordinačního modelu a s jeho upřesňováním podle pravidelně zpracovávaného 3D skenování.

V Dukovanech byly dokončeny projekty:

Projekční práce na systému Venting
 • Zodolnění pojistných ventilů primárního okruhu
 • Rekonstrukce hlavních pojistných ventilů
 • Přepočet potrubních tras superhavarijního napájení
 • Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité
 • Dokumentace skutečného stavu a pevnostní výpočty potrubí páry a napájení ve strojovně JE Dukovany.
 • Rekonstrukce potrubí TVD na hranici hermetické zóny s doplněním uzavíracích armatur a s výměnou hermetických průchodek
 • První etapa projektu výměny HTG spojů za přírubové spoje na kondenzačních nádobkách PG
 • Posouzení prodloužení ročního intervalu provozních kontrol
 • Studie proveditelnosti – výměna PG

V Temelíně byly dokončeny projekty:

 • Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu včetně výpočtu systému odvodu vodíku
 • Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité
 • Pro společnost AF-Consult Czech Republic s.r.o. byla provedena řada výpočtů potrubních dílů pro brazilský projekt Angra III.
 • Výměna regulačního ventilu na vstřiku do kompenzátoru objemu na JE Temelín
 • Hydraulický výpočet technické vody nedůležité
 • Pevnostní výpočty pro rekonstrukce technické vody důležité
 • Projekt a dodávka dílů parní zkušební stolice pro JE Temelín.
 • Rekonstrukce nádrží požární vody v kobce A820
 • Studie proveditelnosti a úvodní projekt k Rchlému odtlakování primárního okruhu v případě těžké havárie
 • Výměna nátrubku na Hlavním cirkulačním potrubí
 • Projekt a výpočty – rekonstrukce čerpadel vysokotlakého hasebního systému
 • Projekt a výpočty dlouhodobého odvodu tepla (akce G840)

Další – pro společnosti Slovenské elektrárne, a. s., ČEZ, a. s., I&C Energo a.s., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., a NAEK Energoatom (Ukrajina):

 • Vývoj nových hermetických průchodek pro nabídku JE Akkuya, (Turecko) a JE Hanhikivi (Finsko)
 • Seismické přehodnocení velkých komponent pro JE Mochovce včetně zahájení prací na realizačních projektech.
 • Rozsáhlá studie proveditelnosti výměny měřících clon a dýz na strojovně pro EMO12
 • Výpočty a projekt zatlumení vysokotlakých požárních čerpadel na JE Mochovce
 • První etapa projektu výměny měřících dýz a odlučovačů na JE Mochovce.
 • Citlivostní analýza, výpočtová zpráva a technická zpráva – odstranění kmitání hlavního cirkulačního čerpadla na JE Bohunice.
 • Pevnostní výpočet pro projekt „Koncentrace solární energie“
 • Projekt a dodávky systému havarijního snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách.
 • Vývoj systému odvodu vodíku integrovaného do těles hlavního pojistného venti Sempell

 

Historie naší spolupráce

ŠKODA JS otevřela v Praze novou projekční kancelář

2014ŠKODA JS otevřela v Praze novou projekční kancelář

3. blok JE Mochovce ve výstavbě

od 2015pracujeme na projektu „Dostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce”

JE Temelín

2015-2017projekt „Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu včetně výpočtu systému odvodu vodíku“ pro JE Temelín

hist_4

2015projekty “Rekonstrukce hlavních pojistných ventilů” a “Zodolnění pojistných ventilů primárního okruhu” pro JE Dukovany a projekt „Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité“ pro JE Temelín

JE Temelín

2016Projekty „Přepočet potrubních tras superhavarijního napájení“ pro JE Dukovany a projekt „Průkazná výpočtová dokumentace rekonstrukce technické vody důležité“ pro JE Temelín

2017projekty “Výměna regulačního ventilu na vstřiku do kompenzátoru objemu”, “Hydraulický výpočet technické vody nedůležité pro JE Temelín”, “Pevnostní výpočty pro další rekonstrukce technické vody důležité” na JE Temelín; projekt nového systému Venting na Záporožské JE (Ukrajina), vývoj nových hermetických průchodek pro nabídku JE Akkuya, (Turecko) a JE Hanhikivi (Finsko)

2018-2020projekty pro společnosti Slovenské elektrárne, a.s., ČEZ, a. s., I&C Energo a.s., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., a NAEK Energoatom (Ukrajina)

2021-2022dokončování dokumentace skutečného stavu EMO3 před odevzdáním na SE, řešení problematiky dodávek FEBE na EMO34, dokumentace skutečných stavů strojovna JE Dukovany, realizace rekonstrukce nádrží požární vody JE Temelín, realizace projektu rekonstrukce potrubí TVD na hranici hermetické zóny s doplněním uzavíracích armatur a s výměnou hermetických průchodek, posudky a technické projekty, výpočty a kvalifikační zkoušky výměny heterogenních spojů na kondenzačních nádobkách PG za přírubové spoje