Utahováky

Utahovák hlavního přírubového spoje reaktoru VVER 440 a VVER 1000

ŠKODA JS a.s. projektuje a vyrábí plně automatizované utahováky matic hlavního přírubového spoje tlakových nádob jaderných reaktorů.

Zařízení slouží pro hydraulické předepnutí svorníků hlavního přírubového spoje a utažení/povolení matic reaktoru VVER 1000, resp. VVER 440. Skládá se z nosného kroužku, na kterém je hydraulický agregát s rozvodem a čtyřiapadesáti, resp. šedesáti napínacími jednotkami svorníků. Pomocí hydraulických napínacích jednotek jsou předepnuty svorníky. Následně jsou utaženy napínací matice každého svorníku. Tím je fixováno jejich předepnutí, které je nutné pro zajištění těsnosti spoje během provozu reaktoru. Prodloužení každého svorníku je snímáno čidlem a zobrazuje se na ovládacím panelu, který je umístěn mimo šachtu reaktoru. Při povolování se postupuje obdobně.

Utahovák umožňuje provádět všechny operace s vysokou přesností a v krátkém čase, současné provedení umožňuje utažení/povolení všech matic simultánně na jedno upnutí.

První komplet utahováku pro reaktor typu VVER 440 byl  v roce 1982 byl dodán na maďarskou JE Paks. Poslední komplet tohoto typu byl vyroben v roce 1990 pro JE Mochovce. Ve stejném období byly vyrobeny také dva komplety utahováků pro reaktory VVER 1000 pro JE Belene a Temelín. V letech 2007 až 2013 byly ve spolupráci s firmou Siempelkamp Tensioning Systems vyrobeny čtyři komplety utahováků nové koncepce pro české a slovenské jaderné bloky.

V roce 2002 jsme vyrobili také dva utahováky matic hlavního přírubového spoje reaktoru ABWR pro GE Nuclear určené pro JE Lungmen, Tchaj-wan.

Utahovací jednotky přírubových spojů horního bloku reaktoru

Pro reaktory VVER 1000 se původně používalo kombinované zařízení (utahovák) k utahování i povolování přírubových spojů nátrubků víka reaktoru pro termočlánky (TK) i kanály měření neutronového toku (KNI) a pouzdra lineárních krokových pohonů (LKP).  Obsluha tohoto utahováku však byla složitá, práce s ním časově náročná a nebylo zaručeno správné dotažení spojů.

ŠKODA JS proto navrhla modernizaci utahováku přírubových spojů. V rámci modernizace byl univerzální utahovák přírubových spojů nahrazen dvěma speciálními utahováky doplněnými špičkovou technikou. Jedná se o „napínací“ utahovák matic přírubových spojů TK, KNI i pouzder LKP a momentový utahovák odtlačovacích šroubů spojů TK.

Utahováky se vyznačují snadnou obsluhou, zrychlují utahování a zvyšují bezpečnost provozu jaderných reaktorů VVER 1000.

U reaktorů typu VVER 440 byly přírubové spoje původně utahovány ručně pomocí momentových klíčů. Díky univerzálním elektronicky řízeným utahovacím jednotkám, které jsme ve ŠKODA JS vyvinuli, se pracnost i náročnost utahování přírubových spojů značně snížila. Výrazně je zkrácena doba potřebná pro utažení a tím i délka odstávky elektrárny.

Historie naší spolupráce

1982-1990dodali jsme celkem 10 utahováků hlavního přírubového spoje původního typu pro reaktory VVER 440 a VVER 1000

2003dodali jsme první modernizovanou utahovací jednotku přírubových spojů horního bloku reaktoru VVER 440 na JE Loviisa

2010dodali jsme první modernizovanou utahovací jednotku přírubových spojů horního bloku reaktoru VVER 1000 na JE Temelín

2008-2013dodali jsme celkem 4 utahováky hlavního přírubového spoje nového typu pro reaktory VVER 440 a VVER 1000

DSC00273-ořez

2020dodali jsme zatím poslední utahovací jednotku přírubových spojů horního bloku reaktoru VVER 440 (na finskou JE Loviisa)

Zajímavá čísla

14 celkem dodaných utahováků hlavního přírubového spoje reaktoru VVER
29000 kg váží utahovák hlavního přírubového spoje reaktoru VVER 440
41000 kg váží utahovák hlavního přírubového spoje reaktoru VVER 1000
2 dokonce méně než 2 hodiny je doba utažení/povolení hlavního přírubového spoje
14 ks dodaných modernizovaných utahovacích jednotek přírubových spojů horního bloku pro reaktory VVER 440 a VVER 1000