Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

V České republice jsou v provozu dva výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a dále školní reaktor VR-1, provozovaný Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Všechny tyto reaktory používají jako palivo obohacený uran a lehkou vodu pro moderaci a chlazení aktivní zóny. Výzkumné reaktory se využívají pro testování jaderného paliva, materiálové inženýrství, ozařovací experimenty, výrobu radioizotopů pro zdravotnictví nebo validaci výpočetních kódů a testování detektorů neutronů a měřících aparatur. Reaktory se liší podle výkonu a konstrukce, která je navrhována s ohledem na jejich požadované využití.

ŠKODA JS navrhla a dodala celkem 5 takových reaktorů. Projekty zahrnovaly konstrukci, výrobu, dodávku, montáž, uvedení do provozu, servis.

Prvním takovým projektem byl experimentální lehkovodní reaktor ŠR-0A, který jsme dodali v roce 1970 a který byl následně přepracován na experimentální lehkovodní reaktor ŠR-0. Byl umístěn nedaleko Plzně, v pracovišti ŠKODA ve Vochově. Jeho provoz byl ukončen v roce 1989.

Dalším z řady byl experimentální těžkovodní podkritický reaktor ŠR-0B, dodaný v roce 1971 na ČVUT v Praze, kde byl provozován do roku 1978. Následoval projekt a dodávka velkého kritického těžkovodního experimentálního reaktoru TR-0 do ÚJV Řež v roce 1972. Reaktor byl v roce 1980 odstaven z provozu a o dva roky později jsme dokončili jeho přepracování na velký kritický lehkovodní experimentální reaktor LR-0, který je dodnes v provozu.

Školní lehkovodní experimentální reaktor VR-1 na ČVUT v Praze

Následovaly projekty experimentálního lehkovodního výzkumného reaktoru LVR-15 pro ÚJV Řež (1989), školního lehkovodního experimentálního reaktoru VR-1 pro ČVUT v Praze (1990). Oba reaktory jsou dodnes v provozu. Na reaktoru VR-1 jsme v roce 2006 inovovali kanály nezávislé výkonové ochrany a v roce 2008 jsme provedli modernizaci řízení reaktoru LR-0. V témže roce jsme do ÚJV Řež dodali a zajistili montáž také superkritické vodní smyčky, které je rovněž stále v provozu.

Od roku 2014 jsme naše činnosti v oblasti výzkumných reaktorů úspěšně rozšířili i mimo oblast České republiky.

150 hlavních a stovky menších nerezových vnitřních dílů pro výzkumný reaktor BR2

Pro belgického zákazníka SCK-CEN jsme vyrobili a dodali více jak 150 hlavních a stovky menších nerezových vnitřních dílů pro výzkumný reaktor BR2, u kterých byl kladen extrémní důraz na přesnost. Pro našeho zákazníka z USA jsme dodali celkem 12 pohonů regulačních orgánů vlastního designu určených pro lehkovodní výzkumný reaktor WWR-K v Kazachstánu. Pohony regulačních orgánů vlastního designu jsme vyrobili také pro rakouský Atominstitut, který provozuje výzkumný reaktor Triga ve Vídni. Součástí tohoto projektu byla také obnova systému kontroly a řízení reaktoru.

Studie procesu utahování šroubových spojů mezi portálem vakuové nádoby a zátkami

Dodali jsme a stále pracujeme na dalších projektech pro ITER – fúzní reaktor ve výstavbě v lokalitě Cadarache na jihu Francie, např. výroba makety 1:1 a ověření proveditelnosti technického řešení přírub horních nátrubků reaktoru, designová studie procesu utahování šroubových spojů mezi portálem vakuové nádoby a zátkami, vývoj výrobního procesu těsnění pro portál vakuové nádoby ITER a ověření pomocí vakuové/tlakové zkoušky (design, výroba a testování modelu 1:1), nový design manipulátoru pro vkládání a vyjímání zátek portálu do/z testovací nádoby instalované v Kryogenmashi v Rusku. Portálové zátky váží až 48 tun!

Pro výzkumný reaktor v Brazílii pracujeme na projektu Indikace polohy pohonů řídicích tyčí (systém IPMAB), kde byly definovány a doplněny testovací procedury do aplikačních SW a rozhraní HMI a pokračujeme s výrobou a zkouškami prototypu čidla ukazatele polohy pohonu. Zároveň byl v roce 2019 rozšířen předmět zakázky o propojovací kabely pohonů řídicích tyčí včetně požadavku kvalifikace na 30 let provozu. Probíhají také práce na systému ovládání motorů pohonů řídicích tyčí výzkumného reaktoru (systém EXMAB).

Historie naší spolupráce

Experimentální reaktor ŠR-0

1970projekt a dodávka prvního experimentálního reaktoru ŠR-0A, který byl v roce 1975 přepracován na experimentální lehkovodní reaktor ŠR-0

1971projekt a dodávka experimentálního těžkovodního podkritického reaktoru ŠR-0B (provoz ukončen 1978)

1972projekt a dodávka velkého kritického těžkovodního experimentálního reaktoru TR-0

Lehkovodní experimentální reaktor LR-0

1982spuštěn velký kritický lehkovodní experimentální reaktor LR-0, který byl přepracován z reaktoru TR-0

Experimentální lehkovodní výzkumný reaktor LVR-15

1989projekt a dodávka experimentálního lehkovodního výzkumného reaktoru LVR-15

Výzkumný školní lehkovodní experimentální reaktoru VR-1

1990projekt a dodávka výzkumného školního lehkovodního experimentálního reaktoru VR-1

2006inovace kanálů nezávislé výkonové ochrany reaktoru VR-1

2008modernizace řízení reaktoru LR-0

2008dodávka a montáž superkritické vodní smyčky

Ověření proveditelnosti technického řešení přírub horních nátrubků reaktoru ITER

2014-2015
výroba makety a ověření proveditelnosti technického řešení přírub horních nátrubků reaktoru ITER (Francie)

Nerezové vnitřní díly reaktoru BR2

2015dodávka 158 hlavních a stovky menších nerezových vnitřních dílů reaktoru BR2 (Belgie)

Pohony regulačních orgánů pro kazachstánský výzkumný reaktor WWR-K

2015vývoj a dodávka pohonů regulačních orgánů pro kazachstánský výzkumný reaktor WWR-K

Pohony regulačních orgánů pro výzkumný reaktor Triga

2015obnova systému kontroly a řízení a vývoj a dodávka pohonů regulačních orgánů pro výzkumný reaktor Triga ve Vídni

Manipulátor pro vkládání a vyjímání zátek portálu z testovací nádoby

od 2014různé projekty určené pro fúzní reaktor ITER ve Francii (např. 2018 – nový design manipulátoru pro vkládání a vyjímání zátek portálu do/z testovací nádoby instalované v Kryogenmashi v Rusku)

od 2018práce na projektu Indikace polohy pohonů řídicích tyčí pro výzkumný reaktor v Brazílii

Zajímavá čísla

5 kompletních projektů nových experimentálních reaktorů
2 přepracovaní starších reaktorů na modernější řešení
158 dodaných hlavních nerezových vnitřních dílů výzkumného reaktoru BR2 a stovky menších dílů
12 pohonů řídicích tyčí vlastního designu pro kazachstánský výzkumný reaktor WWR-K