Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

V České republice jsou v provozu dva výzkumné reaktory LVR-15 a LR-0 v Ústavu jaderného výzkumu Řež a dále školní reaktor VR-1, provozovaný Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Všechny tyto reaktory používají jako palivo obohacený uran a lehkou vodu pro moderaci a chlazení aktivní zóny. Výzkumné reaktory se využívají pro testování jaderného paliva, materiálové inženýrství, ozařovací experimenty, výrobu radioizotopů pro zdravotnictví nebo validaci výpočetních kódů a testování detektorů neutronů a měřících aparatur. Reaktory se liší podle výkonu a konstrukce, která je navrhována s ohledem na jejich požadované využití.

ŠKODA JS navrhla a dodala celkem 5 takových reaktorů. Projekty zahrnovaly konstrukci, výrobu, dodávku, montáž, uvedení do provozu, servis.

Prvním takovým projektem byl experimentální lehkovodní reaktor ŠR-0A, který jsme dodali v roce 1970 a který byl následně přepracován na experimentální lehkovodní reaktor ŠR-0. Byl umístěn nedaleko Plzně, v pracovišti ŠKODA ve Vochově. Jeho provoz byl ukončen v roce 1989.

Dalším z řady byl experimentální těžkovodní podkritický reaktor ŠR-0B, dodaný v roce 1971 na ČVUT v Praze, kde byl provozován do roku 1978. Následoval projekt a dodávka velkého kritického těžkovodního experimentálního reaktoru TR-0 do ÚJV Řež v roce 1972. Reaktor byl v roce 1980 odstaven z provozu a o dva roky později jsme dokončili jeho přepracování na velký kritický lehkovodní experimentální reaktor LR-0, který je dodnes v provozu.

Školní lehkovodní experimentální reaktor VR-1 na ČVUT v Praze

Následovaly projekty experimentálního lehkovodního výzkumného reaktoru LVR-15 pro ÚJV Řež (1989), školního lehkovodního experimentálního reaktoru VR-1 pro ČVUT v Praze (1990). Oba reaktory jsou dodnes v provozu. Na reaktoru VR-1 jsme v roce 2006 inovovali kanály nezávislé výkonové ochrany a v roce 2008 jsme provedli modernizaci řízení reaktoru LR-0. V témže roce jsme do ÚJV Řež dodali a zajistili montáž také superkritické vodní smyčky, které je rovněž stále v provozu.

Od roku 2014 jsme naše činnosti v oblasti výzkumných reaktorů úspěšně rozšířili i mimo oblast České republiky.

150 hlavních a stovky menších nerezových vnitřních dílů pro výzkumný reaktor BR2

Pro belgického zákazníka SCK-CEN jsme vyrobili a dodali více jak 150 hlavních a stovky menších nerezových vnitřních dílů pro výzkumný reaktor BR2, u kterých byl kladen extrémní důraz na přesnost. Pro našeho zákazníka z USA jsme dodali celkem 12 pohonů regulačních orgánů vlastního designu určených pro lehkovodní výzkumný reaktor WWR-K v Kazachstánu. Pohony regulačních orgánů vlastního designu jsme vyrobili také pro rakouský Atominstitut, který provozuje výzkumný reaktor Triga ve Vídni. Součástí tohoto projektu byla také obnova systému kontroly a řízení reaktoru.

Studie procesu utahování šroubových spojů mezi portálem vakuové nádoby a zátkami

Dodali jsme a stále pracujeme na dalších projektech pro ITER - fúzní reaktor ve výstavbě v lokalitě Cadarache na jihu Francie, např. výroba makety 1:1 a ověření proveditelnosti technického řešení přírub horních nátrubků reaktoru, designová studie procesu utahování šroubových spojů mezi portálem vakuové nádoby a zátkami, vývoj výrobního procesu těsnění pro portál vakuové nádoby ITER a ověření pomocí vakuové/tlakové zkoušky (design, výroba a testování modelu 1:1), nový design manipulátoru pro vkládání a vyjímání zátek portálu do/z testovací nádoby instalované v Kryogenmashi v Rusku. Portálové zátky váží až 48 tun!

Historie naší spolupráce

Experimentální reaktor ŠR-0

1970projekt a dodávka prvního experimentálního reaktoru ŠR-0A , který byl v roce 1975 přepracován na experimentální lehkovodní reaktor ŠR-0

1971projekt a dodávka experimentálního těžkovodního podkritického reaktoru ŠR-0B (provoz ukončen 1978)

1972projekt a dodávka velkého kritického těžkovodního experimentálního reaktoru TR-0

Lehkovodní experimentální reaktor LR-0

1982spuštěn velký kritický lehkovodní experimentální reaktor LR-0, který byl přepracován z reaktoru TR-0

Experimentální lehkovodní výzkumný reaktor LVR-15

1989projekt a dodávka experimentálního lehkovodního výzkumného reaktoru LVR-15

Výzkumný školní lehkovodní experimentální reaktoru VR-1

1990projekt a dodávka výzkumného školního lehkovodního experimentálního reaktoru VR-1

2006inovace kanálů nezávislé výkonové ochrany reaktoru VR-1

2008modernizace řízení reaktoru LR-0

2008dodávka a montáž superkritické vodní smyčky

Ověření proveditelnosti technického řešení přírub horních nátrubků reaktoru ITER

2014-2015
výroba makety a ověření proveditelnosti technického řešení přírub horních nátrubků reaktoru ITER (Francie)

Nerezové vnitřní díly reaktoru BR2

2015dodávka 158 hlavních a stovky menších nerezových vnitřních dílů reaktoru BR2 (Belgie)

Pohony regulačních orgánů pro kazachstánský výzkumný reaktor WWR-K

2015vývoj a dodávka pohonů regulačních orgánů pro kazachstánský výzkumný reaktor WWR-K

Pohony regulačních orgánů pro výzkumný reaktor Triga

2015obnova systému kontroly a řízení a vývoj a dodávka pohonů regulačních orgánů pro výzkumný reaktor Triga ve Vídni

Manipulátor pro vkládání a vyjímání zátek portálu z testovací nádoby

od 2014různé projekty určené pro fúzní reaktor ITER ve Francii (např. 2018 - nový design manipulátoru pro vkládání a vyjímání zátek portálu do/z testovací nádoby instalované v Kryogenmashi v Rusku)

Zajímavá čísla

5 kompletních projektů nových experimentálních reaktorů
2 přepracovaní starších reaktorů na modernější řešení
158 dodaných hlavních nerezových vnitřních dílů výzkumného reaktoru BR2 a stovky menších dílů
12 pohonů řidicích tyčí vlastního designu pro kazachstánský výzkumný reaktor WWR-K
Loading...