Sloučení divizí D1 a D4 nám pomůže připravit se na budoucnost

Naše společnost dlouhodobě stojí na třech pilířích - inženýring, výroba, servis. Každá z oblastí je pro firmu stěžejní a každá nám v určitých situacích přináší prvek stabilizace, a to nejen do firemního finančního pořádku. Budoucí prosperita ŠKODA JS vyžaduje, abychom se nesoustředili pouze na aktuální dění, ale abychom se dobře připravili na to, co přichází. Na základě tohoto cíle vloni proběhly organizační změny v inženýringových divizích.

Petr KrylPetr Kryl

Projekt EMO 3, 4 byl vyčleněn z původní divize D1 a stal se samostatnou divizí D4 Slovensko. Jde o současnou největší zakázku našeho inženýringu, která pro společnost znamenala a stále znamená velký přínos v oblasti udržování a rozvíjení našich zkušeností při zvládání velkých investičních projektů a také zásadní finanční prospěch. K původní divizi D1 se připojila bývalá divize SKŘ JE - vznikla nová divize D1 Inženýring a SKŘ. “Součástí změn je i vznik nového odboru Nákup a řízení subdodávek pro D1. Ten bude zajišťovat větší kompletované subdodávky a metodické vedení expeditingu (kontroly připravenosti subdodávek), protože úspěch našich projektů závisí velkou měrou právě na ceně, kvalitě a termínech subdodávek. Směřujeme tím k posílení naší schopnosti řídit větší obchodní případy,” vysvětluje Petr Kryl, ředitel divize Inženýring a SKŘ.

“Primárním cílem těchto změn je usnadnit koncentraci inženýringové divize na rozvoj nových projektů mimo EMO 3, 4 a zajištění nových obchodních případů do budoucna.

“Soustředíme se zejména na projekty rekonstrukce nebo modernizace technologií a systémů na jaderných elektrárnách, s důrazem na vlastní projekční a koordinační činnosti. K tomu naléhavě potřebujeme, kromě jiného, zajistit dostatečné inženýrské odborné kapacity - jak pro současné, tak budoucí projekty,” dodává Petr Kryl.

Naším druhým cílem je sbližování procesů a využití možných synergií mezi odbory podobného zaměření. Ty doteď působily v různých divizích, příkladem mohou být projekční činnosti nebo řízení projektů. “Projektové týmy by měly v rámci velkého zakázek pracovat kompaktně, pracujeme na zavedení efektivního systému pro souběžné řízení vyššího počtu projektů,” říká Tomáš Zelenka, vedoucí odboru Řízení projektů 1. Mimo realizace vlastních obchodních případů je D1 zdrojem inženýrských kapacit pro potřebné technické činnosti u obchodních případů spravovaných ostatními divizemi.

“Kromě starostí spojených s řešením unikátních úkolů přináší realizace investičních projektů pro jednotlivce i celé týmy také prožitek pracovního dobrodružství i satisfakce z úspěchů. Přeju kolegyním i kolegům ze sloučené divize D1, aby ta druhá oblast v jejich pracovním životě převládala,” uzavírá Petr Kryl.