Vyvinuli jsme nový typ pohonu LKP-M/4

Lineární krokové pohony pro reaktory typu VVER jsou jedním ze strategicky významných produktů naší společnosti. Proto neustále pracujeme na jejich vylepšení a vývoji nových typů. Nejnovější model LKP-M 4 v létě úspěšně prošel rozšířenou životnostní zkouškou a konstruktér Igor Martinec, který měl jeho vývoj na starosti, nám popsal, v čem je tento typ inovativní.

Zkouška pohonu LKP-M/4

“Vůči předchozím typům pohonů se tento model liší hlavně v inovativní konstrukci přírubového spoje mezi pouzdrem pohonu a horní částí ukazatele polohy, který je na hranici primárního okruhu. Spoj nahrazuje původní dva přírubové spoje a tím je pro obsluhu mnohem jednodušší a z hlediska seismických vlastností také lehčí.

Další významnou inovací je úprava krokového čidla ukazatele polohy UP-4, díky němuž, lze určovat polohu regulačního orgánu i v případě jednoduché poruchy při přerušení vodiče ve vinutí čidla. To v praxi znamená že pohon LKP-M/4 lze provozovat i v případě výpadku některé z cívek až do řádné odstávky reaktoru, bez úplné ztráty informace o poloze regulačního orgánu. S vývojem vinutí nového krokového čidla souvisel i vývoj nové závěsné tyče, která obsahuje upravený bočník, nutný pro určování polohy regulačního orgánu. Vývoj krokového čidla byl také zaměřen na snížení počtu připojovacích vývodů z 18 na 12, aby bylo možné nové krokové čidlo UP-4 použít bez navyšování přívodních tras na JE nad rámec projektu.

Díky těmto úpravám, oproti předchozímu modelu, je navíc LKP-M 4 univerzálnější a může být nově provozován i na reaktorech typu VVER 1200.