Zvítězili jsme ve veřejné soutěži na JE Paks

6. 5. 2021

V dubnu 2021 maďarská jaderná elektrárna Paks vyhodnotila a vyhlásila výsledek veřejné soutěže na provedení provozních prohlídek tlakové nádoby reaktoru bloků 2, 3 a 4.

Díky pečlivé přípravě a nasazení během celého procesu se nám podařilo tuto zakázku nově získat pro naši společnost.

Dlouholetou zkušenost s prováděním provozních prohlídek tlakové nádoby reaktoru VVER-440 jsme získali zejména při servisu všech čtyř bloků JE Dukovany, kde je periodicky provádíme již od jejich spuštění.

Kontroly na JE Paks budou probíhat také pomocí  modulárního kontrolního systému, který je výsledkem našeho vlastního vývoje a výroby. Kvalitu kontrol na elektrárnách zaručuje tento systém už od roku 2015. Přípravy na první prohlídku jsme zahájili, v říjnu 2021 vypukne akce samotná a kontroly budou pokračovat během odstávek jednotlivých bloků po dobu dalších pěti let.