Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2 se nachází na západním Slovensku nedaleko Trnavy. V provozu jsou tu dva bloky s tlakovodními reaktory typu VVER 440/V-213, vyrobené ve ŠKODA JS, které byly k energetické síti postupně připojeny v letech 1984 a 1985. ŠKODA JS během výstavby v letech 1981-1985 plnila roli finálního dodavatele primárního okruhu a transportně-technologické části.

Reaktorový sál JE Bohunice - rok 1984

Elektrárna prošla v letech 2000-2010 významnou modernizací, při níž byl výkon každého bloku zvýšen na 506 MW. ŠKODA JS dodala do elektrárny mj. pohony řídicích orgánů, vložené tyče, hermetické kabelové průchodky, průběžně dodává kanály měření neutronového toku či grafitová těsnění.

Zajímavá čísla

2 vyrobené a dodané reaktory typu VVER 440
328dodaných kanálů neutronového měření
115dodaných pohonů řídicích tyčí
120 dodaných vložených tyčí