Projekce

Projekce

Prostorová koordinace na JE Mochovce a JE Dukovany

Práce s 3D skenerem

Na začátku roku 2018 jsme zahájili tvorbu 3D modelu skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce a dle harmonogramu jsme práci úspěšně dokončili koncem roku 2018. Výsledkem je dokumentace pro cca 2800 potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí. Jako podklad pro tuto činnost posloužilo cca 140 scanů technologie hlavního výrobního bloku.

Souběžně jsme zpracovali 3D model potrubí systému pára-voda (od parogenerátoru po hermetickou průchodku) na 1., 2. a 4. bloku JE Dukovany. Tento model byl zpracován ze scanů provedených v objektech hlavního výrobního bloku. Dokumentace z tohoto modelu byla použita jako podklad pro výpočty potrubí.

Modernizace polárního mostového jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE

Modernizace polárního mostového jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE

V rámci projektu bude kompletně vyměněn systém kontroly řízení a elektrozařízení. V mechanické části jeřábu bude dodána nová kočka o nosnosti 160 a 2x80 t nahrazující kočku 80 t. Jeřábová kočka hlavního zdvihu 400 t bude vybavena novým zdvihacím a mechanismem, mechanismem pojezdu kočky, doplněna o havarijní brzdu, vybavena novým lanovým bubnem a lany, nahrazen pomocný zdvih 10t a kladnice s otočnou vidlicí. Dále bude nahrazen mechanismus otáčení mostu polárního jeřábu, vodící kolejnice pro kabelový shrnovací systém a budou navrženy a dodány speciální nákladové a manipulační prostředky pro možnost demontáže a montáže.

Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách

Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting)

Tento projekt včetně projekčních prací, dodávek, montáže a spuštění realizuje ŠKODA JS ve spolupráci se společností Framatome a dalšími lokálními firmami pro 11 jaderných bloků typu VVER 1000 na Ukrajině. V roce 2018 proběhla projekční fáze projektu. Kompletní dokumentace byla zpracována dle norem GOST a PNAEG. Venting je pasivní systém, který v případě nárůstu tlaku v kontejnmentu upustí přes systém filtrace paroplynnou směs do okolního ovzduší. Systém filtrace je dvoustupňový a probíhá v nádobě o průměru 3,4 a výšce 5 m. Z důvodu vysoké návrhové teploty 295°C a požadované seismické odolnosti byl pro nádobu určen materiál 08Ch18N10T o tloušťce od 22 do 24 mm. Montáž nádrže skládající se z 34 dílů proběhne až na místě instalace, protože jediná možná transportní trasa disponuje světlostí o rozměrech pouhých 60 x 160 cm.

Samotný proces filtrace je realizován v nádobě a požadovaná filtrační schopnost systému je 99,999%. Systém plní i funkci odvodu tepla z kontejnmentu, ke kterému dochází v nádobě kondenzací páry.

Projekt se nyní nachází ve fázi montáže. Plánované ukončení všech montážních prací je stanoveno do roku 2020.

Obalový soubor na netěsné použité palivo pro JE Temelín

Vývoj nového obalového souboru (též kontejneru) na netěsné použité palivo VVER 1000 je založen na modifikaci stávajícího provedení kontejneru vlastního designu ŠKODA 1000/19. V součinnosti s VŠCHT Praha jsme v projekční fázi řešili dodatečnou absorpci vody a vodíku speciálními vnitřními vestavbami obalového souboru. V souvislosti s optimalizací systému sušení kontejneru jsou připraveny a částečně již realizovány testy natékavosti netěsného paliva s použitím maket pelet. Problematika hardware a přenesení výsledků testů na dílo je řešena s odborem Výpočty ve ŠKODA JS a společností Těsnost s.r.o.

Věda a výzkum

Parovodíkový autokláv pro Centrum výzkumu Řež

Velmi intenzivně se zabýváme technologií reaktorů IV. generace na bázi roztavených solí a helia v rámci dotačních projektů. Vyvinuli jsme také Parovodíkový autokláv pro Centrum výzkumu Řež. Nový systém umožňuje testovat změny vlastností materiálů v prostředí přehřáté vodní páry s příměsí vodíku, parovodíkové směsi. Jedním ze zkoumaných vlivů je například tzv. vodíková křehkost.

Historie naší spolupráce

3D Skener

2018 tvorbu 3D modelu skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce

2018zpracovali jsme 3D model potrubí systému pára-voda (od parogenerátoru po hermetickou průchodku) na 1., 2. a 4. bloku JE Dukovany

historie_3

2018projekční fáze projektu “Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách”

2018projekční práce na vývoji nového obalového souboru na netěsné použité palivo VVER 1000

Zajímavá čísla

2800 naskenovaných potrubních tras a pomocných ocelových konstrukcí na 4. bloku JE Mochovce

140 scanů pro tvorbu 3D modelů skutečného stavu pro etapu pomontážních čistících operací na 4. bloku JE Mochovce
99,999 procentní požadovaná filtrační schopnost systému na havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
160 tun nosnost nové kočky na modernizovaném polárním mostovém jeřábu na 1. a 2. bloku Jižněukrajinské JE
Loading...