Skladování použitého paliva v bazénech uvnitř jaderných elektráren

Skladování použitého paliva v bazénech uvnitř jaderných elektráren

Jednou z klíčových aktivit společnosti ŠKODA JS je výroba zařízení pro hospodaření s použitým jaderným palivem.

Po vyjmutí z reaktoru je nutno palivo bezpečně skladovat nejprve ve skladovacím bazénu a později v tzv. meziskladu. Do první skupiny technologie patří kompaktní skladovací mříže, které slouží pro krátkodobé „mokré“ uložení použitého paliva po dobu 5-8 let.

Kompaktní skladovací mříže pro bloky VVER

Kompaktní skladovací mříže pro bloky VVER 440 a VVER 1000

Výroba kompaktních mříží pro palivo typu VVER se opírá o vlastní projekt ŠKODA JS. Konstrukce mříží umožňuje skladování palivových souborů (i netěsných, chráněných hermetickým pouzdrem) nebo klastrů regulačních tyčí ve speciálních obálkách. Díky kompaktnímu řešení konfigurace uložených souborů se skladovací kapacita mříží pro reaktor VVER 1000 zvýšila o 85 %.

K výhodám kompaktních mříží, vyrobených ve ŠKODA JS, patří zejména možnost montáže do stávajícího skladovacího bazénu a možnost dodatečné montáže na již provozovaných jaderných elektrárnách. Samozřejmostí je soulad s požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) pro mokré skladování použitého paliva v reaktorovém sálu.

Od roku 1993 jsme mříže dodali na 23 jaderných bloků VVER 440 a VVER 1000 v České republice, na Slovensku a na Ukrajině.

Pro dva bloky Rovenské jaderné elektrárny jsme v letech 2019-2020 dodali vyjímatelné horní rezervní mříže pro skladování použitého jaderného paliva.

Kompaktní skladovací mříže pro bloky PWR a BWR

Kompaktní skladovací mříže pro JE Obringen

Ve spolupráci s partnerskou inženýrskou organizací dodala ŠKODA JS externí kompaktní skladování pro německou jadernou elektrárnu Obrigheim. Společnost zvládla náročnou technologii svařování plechů z nerezavějící oceli s příměsí bóru, což je základní materiál pro stavbu mříží.

Předchozím projektem v oblasti paliva typu PWR byla dodávka sedmi sekcí kompaktních mříží pro korejskou jadernou elektrárnu Kori 3.

Mříže na čerstvé palivo typu MOX jsme v roce 2003 dodali na německou jadernou elektrárnu Gundremmingen.

Historie naší spolupráce

Kompaktní mříže pro palivo z reaktoru VVER 440 pro JE Dukovany

1993 dodávka prvních třech sekcí kompaktních mříží pro palivo z reaktoru VVER 440 pro JE Dukovany

Mříže pro palivo z reaktoru PWR pro JE Kori

1993 dodávka mříží pro palivo z reaktoru PWR určená pro JE Kori, Jižní Korea

 

Montáž kompaktních mříží pro palivo z reaktoru VVER 1000 na Rovenské JE

1994 dodávka prvních čtyř sekcí kompaktních mříží pro palivo z reaktoru VVER 1000 pro Rovenskou JE, Ukrajina

Kompaktní skladovací mříže pro JE Obringen

1999 dodávka 20 sekcí kompaktních mříží pro palivo z reaktoru PWR pro JE Obrigheim, Německo

Mříže pro JE Gundremmingen

2003 dodávka kompaktních mříží pro čerstvé palivo typu MOX určené pro JE Gundremmingen, Německo

Kompaktní mříže pro palivo z reaktoru VVER 440 pro JE M ochovce

2013dodávky dvou sekcí mříží pro JE Záporožskou, Ukrajina a třech sekcí pro JE Mochovce, Slovensko

Kompaktní mříze pro Rovenskou JE

2019-2020výroba a dodávka vyjímatelných horních rezervních mříží pro 1. a 2. blok Rovenské JE, Ukrajina

Zajímavá čísla

100 sekcí kompaktních skladovacích mříží různých typů pro více než 14 tis. skladovaných palivových souborů (od r. 1993)
30 bloků jaderných elektráren (od r. 1993)
28 let zkušeností s výrobou mříží (od r. 1993)