Systém CMIS.CE

Systém CMIS.CE – konfigurace a tvorba chytrých dat

Configuration Management, Digital Twins, Smart Solutions, Integrated environment, „Chytrá data“: Termíny, které mají jedno společné – jedná se o moderní prostředky pro správu, validaci a předávání dat mezi subdodavateli, vyšším dodavatelem a zákazníkem. Každý z nových kontraktů na realizaci velkých jaderných EPC projektů zadává využití těchto systémů jako nutnou podmínku, příkladem mohou být zadávací dokumentace nových jaderných zdrojů jako Akkuyu v Turecku, či Hanhikivi ve Finsku.

Společně s firmou Hexagon jsme vyvinuli systém CMIS.CE. Aplikaci významně zjednodušující práci s daty, která využívá platformu SmartPlant. Verifikuje správnost a jedinečnost dat, zvyšuje jejich vyhledatelnost, uspořádanost a využitelnost. Funguje jako efektivní prostředek pro sledování, ověřování, řízení a využívání velkého množství vzájemně souvisejících údajů.

CMIS.CE je špičkovým nástrojem jak pro řízení konfigurace na EPC projektech, tak i pro velmi efektivní konsolidaci a správu informací na provozovaných energetických zařízeních.

Schéma CMIS.CE

Funkčnost systému CMIS.CE jsme ověřovali mimo jiné ve spojení se systémy OCR (Optical Character Recognition) na mnoha pilotních projektech – s výbornými výsledky. Systém jsme poprvé aktivně nasadili a využili na modernizačním projektu záměny systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Paks v Maďarsku. Koncem roku 2016 jsme se zákazníkem Slovenské elektrárne, a.s. zahájili pilotní projekt – praktickou aplikaci systému při výstavbě jaderné elektrárny Mochovce 3, 4.

Návazně jsme na konci roku 2017 spustili pilotní projekt „Optical Character Recognition“ (OCR) technické dokumentace pro zákazníka ČEZ. Cílem bylo získat informace o zařízení z naskenovaných a OCR zpracovaných dokumentů a propojit dokumenty s daty o zařízení. Obdobně jsme systém nasadili také při zpracování, validaci a integraci dat pro polypropylenovou jednotku společnosti Slovnaft nebo v projektu modernizace systémů kontroly a řízení na arménské JE Metsamor.

Historie projektu

systém CMIC.CE

2015-2016ŠKODA JS společně s firmou Hexagon vyvíjí systém CMIS.CE

systém CMIC.CE

od r. 2016systém CMIS.CE je aktivně využíván pro projekt záměny systému kontroly a řízení na JE Paks

systém CMIS.CE

od r. 2017systém CMIS.CE je nasazen pro projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce

systém CMIS.CE

AktuálněNyní systém CMIC.CE uplatňujeme v projektech  realizovaných pro české jaderné elektrárny jako např.: Modernizace systému PAMS na JE Dukovany, Doplnění měření teplot pláště PG na JE Dukovany, Výměna usměrňovačů a střídačů pro JE Dukovany a Temelín.