Údržba logických celků

Údržba logických celků

ŠKODA JS a.s. poskytuje provozovaným elektrárnám široký rozsah služeb pro jejich spolehlivý provoz. Zákazníkovi nabízíme komplexní pokročilá řešení pro vysoce efektivní provoz jaderných bloků po celou dobu jejich životnosti, unikátní know-how a rozsáhlé zkušenosti s výrobou komponent reaktorů typu VVER, a operativní servis v oblasti údržby a modernizace jaderných elektráren.

Servis parogenerátorů na JE Temelín

Významným obchodním případem je komplexní údržba logického celku Reaktorovna pro všechny české bloky, tzn. čtyři bloky VVER-440 elektrárny Dukovany a dva bloky VVER-1000 elektrárny Temelín. ŠKODA JS zajišťuje údržbu zařízení primárního okruhu všech bloků na základě rámcových smluv již od roku 2008. Aktuálně je kontrakt podepsán až do roku 2030.

Každoročně provádíme jak výkony standardního rozsahu v rámci plánovaných odstávek, tak i řadu neplánovaných činností. V roce 2018 jsme například na JE Temelín vyjmuli a zlikvidovali 41 ks kanálů měření neutronového toku novým zařízením, které jsme vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS, provedli jsme revizi parogenerátoru, opravili jsme svarové spoje, provedli revizi hydroakumulátorů a výměníku havarijního dochlazování, odzkoušeli a zoptimatizovali zařízení POMA pro střih materiálových ampulí na vybraných klastrech aktivní zóny reaktoru – toto zařízení jsme také kompletně vyvinuli a vyrobili ve ŠKODA JS.

Servis na JE Temelín

Na JE Dukovany jsme zvládli zabezpečit opravu reaktoru po jeho přelití v roce 2020 včetně zajištění expertních posudků, přípravu a výrobu přípravků pro kontroly přírubových spojů HRK. Dále se nám daří plán oprav heterogenních svarových spojů rozvodu napájecí vody, která je velmi komplikovaná vzhledem k prostorovému uspořádání a radiační zátěže. Od roku 2022 jsme započali opravu rozváděcích kol hlavních cirkulačních čerpadel za pomoci robotizovaného pracoviště. V roce 2021 jsme zvládli ve spolupráci s firmou Framatome unikátní projekt čištění sekundární strany PG26. Po vyhodnocení zákazníkem budeme v tomto unikátním projektu pokračovat i na ostatních parogenerátorech. Nyní se připravujeme na další velmi náročný projekt – výměnu tzv. košilky nátrubku HRK na rektoru prvního dukovanského bloku. Jakožto silný partner jsme do roku 2022 začali zajišťovat vlastními silami i kontroly na pohonech RRCS, které až doposud byly zajišťovány výhradně subdodavatelsky. Pod taktovkou ŠKODA JS realizujeme řadu dalších neméně významných technických a investičních akcí menšího i většího rozsahu.

V průběhu odstávek bloků, během přípravy a realizace údržby a při zabezpečení preventivní a korektivní údržby je ŠKODA JS pro provozovatele elektrárny spolehlivým partnerem. Využívá přitom nejen zkušeností svých servisních složek, ale jako výrobce původního jaderného zařízení s dlouholetými zkušenostmi i podpory svých dalších odborných útvarů.

Historie naší spolupráce

JE Dukovany - reaktorový sál

2008podpis rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín - reaktorový sál

2016podpis druhé rámcové smlouvy na údržbu logických celků Reaktorovna pro všechny bloky JE Dukovany a JE Temelín

JE Temelín

2030do tohoto roku je zatím platná současná rámcová smlouva na údržbu logických celků