Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Více než čtvrt století působíme také na trhu jaderných elektráren typu PWR a BWR. Náš vstup na tento trh vyžadoval získání speciálních certifikací jako ISO, ASME, DIN, CEFRI, a další. Postupně jsme se vypracovali do role kvalifikovaného dodavatele jaderných zařízení hlavních kontraktorů a provozovatelů jaderných elektráren v západní Evropě, USA a na Dálném východě. Zařízení vyrábíme jak podle dokumentace zákazníka, tak dokážeme nové zařízení podle zadání úvodního projektu sami vyvinout a vyrobit.

Vnitřní části reaktoru PWR a BWR

Sušič páry pro JE Olkiluoto

Náš hlavní program dodávek tvoří vnitřní vestavby reaktoru pro jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem PWR a varným reaktorem BWR. V roce 1999 jsme dodali dva komplety modernizovaných vnitřních částí varného reaktoru (BWR) pro švédskou jadernou elektrárnu Forsmark. Zařízení zahrnovalo mříž a plášť aktivní zóny reaktoru pro každý blok. Tyto dodávky byly součástí programu elektrárny pro zvyšování bezpečnosti a efektivnosti provozu.

Pro dva analogické bloky finské jaderné elektrárny Olkiluoto jsme v letech 2004-2005 vyrobili dva komplety vnitřní vestavby reaktoru – sušiče páry.

Důležitým projektem pro ŠKODA JS byla výroba vnitřních částí reaktoru a opěrného kroužku pro nově budovaný tlakovodní reaktor typu EPR (tlakovodní reaktor generace III+) finské jaderné elektrárny Olkiluoto. Zákazník Areva NP, dnešní FRAMATOME, pro stejný projekt objednal také manipulační zařízení vnitřních částí reaktoru (dodáno v letech 2008 – 2010). Na základě dobrých referencí z tohoto projektu podepsala ŠKODA JS se stejným zákazníkem kontrakt na výrobu vnitřních částí reaktoru EPR pro 1. blok nově budované čínské jaderné elektrárny Taishan (dodáno 2012).

Pro 1. blok francouzské jaderné elektrárny Civaux jsme v roce 1993 vyrobili opěrný kroužek tlakové nádoby reaktoru, určený pro uložení reaktoru do betonové šachty. Jednalo se o silnostěnnou svařovanou konstrukci o hmotnosti 46 tun.

V roce 2018 ŠKODA JS uzavřela s francouzskou společností FRAMATOME smlouvu na výrobu a dodávku dvou sad vnitřních částí tlakové nádoby jaderného reaktoru EPR 1600 MW pro výstavbu jaderné elektrárny Hinkley Point C v hrabství Somerset, Velká Británie. Součástí dodávky jsou zejména: koš aktivní zóny (Core Barrel), těžký reflektor (Heavy Reflector) a horní vnitřní části (Upper Internals), což je obdoba horního bloku na VVER 1000.

Utahováky přírubových spojů

Utahovák svorníků je plně automatizované zařízení pro dálkovou obsluhu hlavního přírubového spoje reaktoru s extrémními požadavky na přesnost, rychlost a spolehlivost funkcí.

Na základě smlouvy uzavřené s hlavním kontraktorem projektu, firmou GE Nuclear Energy, jsme pro nově budovanou tchaj-wanskou jadernou elektrárnu Lungmen (se dvěma reaktory typu ABWR 1350) navrhli, vyrobili a dodali dva komplety utahováku svorníků hlavního přírubového spoje reaktoru. Zařízení jsou vyvinuta pro působení v seismicky aktivní oblast, pro teplotu do 40 °C a relativní vlhkost 95 %.

Speciální konstrukce

Kromě výše uvedených dílů reaktoru ŠKODA JS vyvíjí a vyrábí další zařízení pro jaderné elektrárny s reaktorem typu PWR a BWR.

V roce 2000 jsme například dodali čtyři komplety rekombinátoru vodíku na tchaj-wanskou jadernou elektrárnu Lungmen, vybavenou reaktorem ABWR.

V roce 2002 jsme pro jadernou elektrárnu Krško ve Slovinsku vyrobili tepelný výměník pro bazén na skladování vyhořelého paliva. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s požadavky certifikace ASME Code Sekce III.

Zařízení pro transport paliva

Zařízení na vyvážení použitého paliva pro JE Flamanville

Během 25 let našeho působení v oblasti PWR a BWR reaktorů si vybudovali pověst spolehlivého dodavatele, který dokáže navrhnout design, vyrobí a uvede do provozu vysoce sofistikovaná jaderná zařízení.

Po úspěšném zákaznickém auditu jsme se v roce 2007 stali kvalifikovaným dodavatelem společnosti Électricité de France (EDF), se kterou jsme podepsali kontrakt na dodávku zařízení na vyvážení použitého paliva určený pro nově budovaný 3. blok jaderné elektrárny typu EPR ve francouzském Flamanville. Kompletní zařízení bylo zákazníkovi předáno v roce 2017 a rozsah dodávky zahrnoval návrh a detailní design zařízení, jeho výrobu, montáž na staveništi a uvedení do provozu.

Historie projektu

rekonstrukce filtrů na JE Olkiluoto

1991rekonstrukce 13 kompletů filtrů hlavního kondenzátoru (BWR) pro JE Olkiluoto, Finsko

Opěrný rám tlakové tlakové nádoby reaktoru PWR

1993vyroben a dodán opěrný rám tlakové nádoby reaktoru PWR pro francouzského zákazníka FRAMATOME ANP (konečný zákazník JE Civaux 1, Francie)

Plášť a mříž aktivní zóny

1999dodávka vnitřních částí reaktoru BWR – 2 komplety (plášť a mříž aktivní zóny) pro společnost ABB Atom (konečný zákazník JE Forsmark, Švédsko)

Utahovák matic hlavního přírubového spoje reaktoru ABWR

2002dodávka utahováku matic hlavního přírubového spoje reaktoru ABWR vlastního designu, určeného pro JE Lungmen, Tchaj-wan

JE Isar, Německo

2006zamykací zařízení aktivní zóny reaktoru BWR určené pro JE ISAR, Německo

podpěrný rám tlakové nádoby reaktoru EPR pro JE Olkiluoto

2008podpěrný rám tlakové nádoby reaktoru EPR pro JE Olkiluoto, Finsko

manipulátor vnitřních částí reaktoru EPR pro JE Olkiluoto

2010manipulátor vnitřních částí reaktoru EPR pro JE Olkiluoto, Finsko

vnitřní části reaktoru EPR určené pro JE Olkiluoto

2010vnitřní části reaktoru EPR určené pro JE Olkiluoto, Finsko

vnitřní části reaktoru EPR určené pro JE Taishan

2012vnitřní části reaktoru EPR určené pro JE Taishan, Čína

Zařízení pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem určené pro JE Flamanville, Francie

2017zařízení vlastního designu pro vyvážení kontejnerů s použitým palivem určené pro JE Flamanville, Francie

2018uzavřena smlouva na výrobu a dodávku dvou sad vnitřních částí tlakové nádoby jaderného reaktoru EPR 1600 MW pro výstavbu jaderné elektrárny Hinkley Point C

Zajímavá čísla

2 komplety vnitřních částí reaktoru BWR (1999)
2 komplety vnitřních částí reaktoru EPR (2010, 2012)
5 kusů zamykacího zařízení aktivní zóny reaktoru BWR (2006)
31 let zkušeností v oblasti dodávek pro JE typu PWR a BWR (od 1991)