Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Po skončení projektové životnosti nebo při poruše funkce je nutné z aktivní zóny reaktoru vyjmout čidla neutronového toku a termočlánků. ŠKODA JS vyvinula zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci těchto čidelz tlakové nádoby reaktoru VVER 440 a VVER 1000.

Účelem zařízení je rychlá a bezpečná likvidace radioaktivních čidel a ochrana obsluhy před radioaktivním zářením.

Zařízení určené pro reaktory VVER 440

Zařízení je složeno ze dvou modulů – transportního a střihacího. Radioaktivní čidlo je nejprve pomocí transportního modulu vyjmuto z tlakové nádoby reaktoru a poté přesunuto na místo likvidace. Následně je čidlo pomocí střihacího modulu rozděleno na malé části, které jsou shozeny do vymíracího úložiště na reaktorovém sále.

Čidla jsou vyjímána postupně z bloku ochranných trub, který je ustaven na šachtě revize. Operátor nejprve vyjme horní část čidla, která bude zlikvidována ručně, a oddělí ji. Následujícím krokem je ustavení transportního modulu na připravený stend nad pozicí likvidovaného čidla. Transportní modul je na stend ustaven pomocí jeřábu. Spodní část čidla, jež se dosud nachází uvnitř bloku ochranných trub, je zavedena do vyjímacího mechanismu, který se nachází uvnitř transportního modulu. Pomocí tohoto zařízení se automaticky dokončí proces vytažení vysoce aktivní části čidla do stíněné části transportního modulu.

Bezprostředně po vyjmutí je čidlo transportováno na místo likvidace. Toto tzv. vymírací úložiště se nachází v podlaze reaktorového sálu. Vysoce radioaktivní část čidla o délce 5 m je na místo likvidace přepravena uvnitř transportního modulu, který bezpečně odstíní radioaktivní záření.

Na místě likvidace je nad vymíracím úložištěm umístěn uzavírací modul, který je součástí vybavení úložiště na reaktorovém sále. Na uzavírací modul je usazen střihací modul. Po ustavení těchto modulů je transportní modul přesunut z místa vytažení čidla na místo likvidace.

Po bezpečném usazení transportního modulu je pomocí dálkového ovládání spuštěn automatický proces likvidace čidla. Střihací modul dělí čidlo na 200 mm dlouhé části, které volně propadnou do vymíracího úložiště. Po zlikvidování čidla je transportní modul opět připraven k dalšímu transportu na místo vyjímání čidla.

Zařízení určené pro reaktory VVER 1000

Návrh zařízení je založen na likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků (dále jen zařízení KNIŽ) stříháním. Zařízení se skládá ze stínícího tělesa, jehož součástí je mechanismus na vtahování čidla, a střihací hlava. Před zahájením likvidace je do zařízení vloženo AP-pouzdro. Střihací hlava dělí čidlo na 100 až 140 mm dlouhé díly, které následně propadnou do AP-pouzdra.  Do zařízení KNIŽ lze vložit pouze jedno AP-pouzdro.

Počet likvidovaných čidel, uložených v jednom AP-pouzdru (tzn. na jeden transport kontejneru) činí až 12 ks. Konečný počet čidel, uložených v jednom AP-pouzdru, se stanoví s ohledem na radiační limity a vyplnění AP-pouzdra. Po naplnění AP-pouzdra je KNIŽ přesunuto na transportní kontejner, do kterého je pouzdro spuštěno. Následně je kontejner s AP-pouzdrempřemístěn na úložiště. Do zařízení KNIŽ je opětovně vloženo nové AP-pouzdro a zařízení je připraveno k další likvidaci čidel. Transportní kontejner pojme pouze jedno AP-pouzdro.

Vnitřní prostor likvidace čidla je sledován pomocí dvou kamer. Výstup kamer je zobrazován na displeji, který je umístěn na rozvaděči.

Zařízení je ovládáno přenosným ovladačem na pětimetrovém kabelu. Ovladač obsahuje ovládací a signalizační prvky. Podrobnější informace o stavu zařízení včetně chybových hlášení se zobrazují na displeji, umístěném na hlavním rozvaděči zařízení.

Zařízení KNIŽ pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru typu VVER 1000 získalo 1.místo v mezinárodní soutěži Quality Innovation Award 2016, kategorie Business Innovations velkých společností.

Historie naší spolupráce

2012dodávka zařízení pro reaktor VVER 440 na JE Mochovce

2014dodávka zařízení pro reaktor VVER 1000 na JE Temelín

Zajímavá čísla

12700 kg je celková hmotnost zařízení pro reaktory typu VVER 440
8576 mm je celková výška zařízení pro reaktory typu VVER 440
27000 kg je celková hmotnost zařízení pro reaktory VVER 1000
12 ks čidel je možné na jeden transport likvidovat v novém zařízení pro reaktory VVER 1000