65 let jaderného průmyslu: Jan Zdebor – Československý průmysl zvládl to, co málo firem na světě

20. 5. 2020

Zdroj: Atominfo.cz

Jan Zdebor, proděkan pro spolupráci s praxí Fakulty strojní ZČU a bývalý technický ředitel společnosti ŠKODA JS, v tomto videu z cyklu k 65 letům jaderného průmyslu v Česku a 35 letům JE Dukovany představí historii českého jaderného průmyslu, zejména z pohledu společnosti ŠKODA JS.

Jan Zdebor - krátká reportáž

Jádro slaví 65 let v České republice a k tomu neodmyslitelně patříme! Poslechněte si krátkou reportáž natočenou u nás v Plzni na Bolevci https://bit.ly/2ToOCjF

Jan Zdebor absolvoval obor Stavba jaderných zařízení na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, kde v roce 1992 obhájil vědeckou hodnost kandidáta technických věd.

Po nástupu do koncernu ŠKODA pracoval jako konstruktér a postupně jako vedoucí Vývoje a Konstrukce, kde vedl vývoj nových generací mechanizmů řídících tyčí jaderných reaktorů pro reaktory VVER 1000 i VVER 440 a jejich realizaci zejména na ukrajinských jaderných elektrárnách. V letech 2008 až 2012 pracoval jako technický ředitel společnosti ŠKODA JS a.s. Po odchodu do penze působí dosud jako technický poradce generálního ředitele ŠKODA JS a.s. Je spoluautorem řady vynálezů a průmyslových vzorů. Publikoval desítky odborných článků na mnoha mezinárodních konferencích a v odborných časopisech.

Na Západočeské univerzitě je členem vědecké rady Fakulty elektrotechnické ZČU a vědecké rady Technologického centra ZČU a proděkanem pro spolupráci s praxí Fakulty strojní, kde přednáší. Přednáší také na FS ČVUT.

Je členem redakční rady časopisu Jaderná energie a časopisu All for Power. Je rovněž členem Inženýrské akademie ČR, členem České nukleární společnosti a spolku Jaderní veteráni ČR.